9.11.2020- Οι μετοχές που έκλεισαν πτωτικά σήμερα στο ταμπλό του Χ.Α

9.11.2020- Οι μετοχές που έκλεισαν πτωτικά σήμερα στο ταμπλό του Χ.Α