ΔΕΗ: Η αγορά έχει ενσωματώσει σενάρια πλήρους καταστροφής

ΔΕΗ Ι: Εκεί που έχει φθάσει η αποτίμηση προεξοφλούνται σενάρια άλλων εποχών.

Πλέον στα 1,42 δις ευρώ αποτίμηση η αγορά έχει ενσωματώσει σενάρια καταστροφής εκτιμώντας ότι όλες οι απαιτήσεις της εταιρίας θα χαθούν.

Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της εταιρίας είναι 12.500MW εκ των οποίων τα 10.644 αφορούν το διασυνδεδεμένο σύστημα.

Ας υποθέσουμε ότι το 20% των μονάδων είναι εκτός λειτουργίας, χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις για να επανεκκινήσουν ή είναι οικονομικά ασύμφορες για να μπουν στην παραγωγή.

Τα 10.000MW αγοράζονται σήμερα προς 652 χιλιάδες ευρώ το MW όταν η Qatar Petrolium Investments πλήρωσε 710 χιλιάδες ευρώ το MWγια την απόκτηση του 25% τα θερμικής μονάδας του Ήρων ΙΙ  ενώ για ένα καινούργιο εργοστάσιο 664MWστην Πτολεμαΐδα η ΔΕΗ θα πληρώσει 1,6 δις ευρώ.

Και από τις δύο περιπτώσεις το δυναμικό της ΔΕΗ φαίνεται να υποεκτιμάται καθώς δεν υπολογίζεται το δίκτυο μεταφοράς ή η υδραυλική δυναμικότητα (3.018MW) η οποία σε καμιά περίπτωση δεν είναι μικρότερης αξίας από 2,0 εκατ. ευρώ ανά MW.

Στην παραπάνω υπόθεση έχουμε ενσωματώσει και τις δανειακές υποχρεώσεις της ΔΕΗ οι οποίες στο τέλος του β’ τριμήνου ήταν 4,906 δις ευρώ.