10.5.2021: Τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για τις ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, και ΡΕΒΟΙΛ

Τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για τις ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, και ΡΕΒΟΙΛ

  • Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 13,49 ευρώ με άνοδο 0,30%, επιχειρώντας εκ νέου να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, μετά την δημιουργία «χρυσού σταυρού» στις 7/4 η διατήρηση του οποίου αναμένεται να την οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε υψηλότερες τιμές.

Η αντίσταση βρίσκεται στα 13,92 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (12,89 ευρώ) με την επόμενη στα 12,32 ευρώ. Η μετοχή ακύρωσε σήμερα το σήμα πώλησης, με τις εισροές να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 156,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -1,39%

Απόδοση 3μηνου +17,71%

Απόδοση 6μηνου +68,63%

Απόδοση από 1/1 +14,32%

Απόδοση 52 εβδομάδων +4,57%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 15,94 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 7,60 ευρώ

Καθαρή Θέση 978,16 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 8,85

P/BV 1,52

P/E αρνητικό

EV/EBITDA 27,96

Ελεύθερες ταμειακές ροές –413,5 εκατ. ευρώ από 320,8 εκατ. ευρώ το 2019

Ξένα/Ιδία 0,94

ROE 11,02%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 34,66%

Κεφαλαιοποίηση 1,49 δισ. ευρώ

******

Η μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων έκλεισε στα 6,16 ευρώ με πτώση 0,65%, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,20 ευρώ με την επόμενη στα 6,91 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,73 ευρώ) με την επόμενη στα 5,22 ευρώ. Η μετοχή δημιούργησε στις 15/4 «χρυσό σταυρό» ενισχύοντας τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές μεσοπρόθεσμα, με τις εισροές να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 114,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +7,69%

Απόδοση 3μηνου +14,93%

Απόδοση 6μηνου +48,43%

Απόδοση από 1/1 +14,07%

Απόδοση 52 εβδομάδων +3,36%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,60 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,07 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,78 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 5,85

P/BV 1,05

P/E αρνητικό

EV/EBITDA αρνητικό

Ελεύθερες ταμειακές ροές 161,4 εκατ. ευρώ από 245,0 εκατ. ευρώ το 2019

Ξένα/Ιδία 1,05

ROE 22,16%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,06%

Κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ

*****

Η μετοχή της Revoil έκλεισε στα 1,40 ευρώ με πτώση 1,41%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,74 ευρώ και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ10 ημερών (1,38 ευρώ), με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 17,61 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +16,67%

Απόδοση 3μηνου +35,92%

Απόδοση 6μηνου +123,64%

Απόδοση από 1/1 +49,25%

Απόδοση 52 εβδομάδων +100%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,44 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,526 ευρώ

Καθαρή Θέση 18,9 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,86

P/BV 1,62

P/E 9,30

EV/EBITDA 5,99

Ελεύθερες ταμειακές ροές 2,8 εκατ. ευρώ από 5,28 εκατ. ευρώ το 2019

Ξένα/Ιδία 1,73

ROE +17,41%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 20,26%

Κεφαλαιοποίηση 30,68 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*Χρυσός σταυρός: Η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν του ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που συνήθως όταν πραγματοποιηθεί ενισχύει την ανοδική τάση της μετοχής.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem