ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ: Κάθε πέρυσι και καλύτερα- Κανένα πρόβλημα για τους μεγαλομετόχους- 600.000 ευρώ για αμοιβές!

*****

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ: ΚΑΘΕ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Κανένα πρόβλημα για τους μεγαλομετόχους που μόνον για την χρήση 2020 εισέπραξαν σχεδόν 600.000 ευρώ για αμοιβές. Καμμία πρόοδος και να δούμε πότε (κι αν) θα δούμε θετικά αποτελέσματα. Η ανατίμηση της αξίας των ακινήτων της κατά 5 εκατ. ευρώ διέσωσε την καθίζηση των ιδίων κεφαλαίων της.

ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ είχαμε εκτιμήσει καλύτερες ημέρες για τον όμιλο, βάσει ανακοινώσεων, μεγεθών και προσδοκιών αλλά ήρθε πανηγυρική διάψευση. Κρίμα. Για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε καμμία πρόβλεψη-εκτίμηση. Μακρυά και αγαπημένοι, είθε να μας διαψεύσουν από την αντίθετη πλευρά.