8.1.2022- Χ.Α: Περί Αλεύρων και Μύλοι Λούλη v Mύλοι Κεπενού

  • Χ.Α: Περί Αλεύρων και Μύλοι Λούλη v Mύλοι Κεπενού

ΑΛΕΥΡΑ – ΛΟΥΛΗΣ – ΚΕΠΕΝΟΥ: Σε άλλους κλάδους, που είτε ανέβηκαν οι τιμές των πρώτων υλών, είτε ευνοήθηκαν από την πανδημία, οι εταιρείες έβγαλαν μυθικά κέρδη!!! Ειδικά για τον κλάδο της οικοδομής, δεν ενοχλήθηκε κανείς από τις ανατιμήσεις και οι λόγοι είναι λίγο πολύ γνωστοί….

  • Στα τρόφιμα όμως, όπου και εκεί οι τιμές εκτοξεύτηκαν, το κράτος παρενέβη και οι εταιρείες όχι μόνο δεν μετακύλισαν το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό το επιβαρύνθηκαν και οι ίδιες, με τα 6μηνα αποτελέσματα να δείχνουν ανάγλυφα την εικόνα.

Εστιάζω σε αυτές τις δύο, καθώς παρουσιάζουν τεράστια απόκλιση αποτιμησιακά, παρά το γεγονός της αδιάλειπτης κερδοφορίας τους τα τελευταία χρόνια και της διανομής μερισμάτων. Ειδικότερα ο Λούλης, διαπραγματεύεται κάτω από το 50% της λογιστικής του αξίας, ενώ ο ανταγωνιστής Κεπενός με premium άνω του 10% επί της καθαρής του θέσης.

  • Θα πει κάποιος ότι ο δεύτερος αποτέλεσε μία από τις πλέον γαλαντόμες εταιρείες τα τελευταία χρόνια. Ως εδώ ΟΚ!!!

Η θεμελιώδης διαφορά είναι ότι ο μεν πρώτος είναι κοντά στην ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος (εκκρεμεί η ολοκλήρωση της εξαγοράς των Μύλων Χατζηκρανιώτη, που εκκρεμεί πάνω από 12 μήνες, λόγω της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας και η οποία θα συντελέσει στην ολοκλήρωση των επενδύσεων, με την κατασκευή μύλου και σιλό στην Σόφια, όπου θα μεταφερθεί εξοπλισμός), ενώ ο δεύτερος έχει προβεί σε επενδύσεις απλής συντήρησης.

  • Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων θα πρέπει λογικά να αναμένεται και πιο γενναιόδωρη μερισματική πολιτική από την μακροβιότερη εταιρεία του ΧΑ!!! Υπενθυμίζω ότι με €40 εκ. αποτίμηση, αγοράζουμε τον μεγαλύτερο μύλο των Βαλκανίων, με 4 και 5 εν δυνάμει παραγωγικές μονάδες, με εξαιρετικές ιδιόκτητες μονάδες logistics πανελλαδικά και έχουμε και 2 ιδιόκτητα λιμάνια!!!! Αστεία πράγματα!!!!

Να θυμίσω ακόμα ότι είναι η μοναδική εισηγμένη που διαθέτει στο μετοχολόγιό της ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως sovereign fund, αυτό των ΗΑΕ Al Dahra (αξίζει μια διαδικτυακή έρευνα για να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθός του!!!), το οποίο πέρα από την μετοχική συνεργασία, έχει και επιχειρηματική συνεργασία με την εισηγμένη στην Βουλγαρία!!!

 Ο Λιμανίσιος