7.12.2020 – Ψηφιακό καμτσίκι στη κερδοφορία (από τον Απόστολο Μάνθο)

Ψηφιακό καμτσίκι στη κερδοφορία

  • (από τον Απόστολο Μάνθο)
  • Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ του Σαββατοκύριακου 5&6 ΔΕΚ.2020

Τεράστια για τα μέχρι πρότινος δεδομένα αναμένονται να  είναι τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και των ΕΣΠΑ που θα πέσουν στο κλάδο της πληροφορικής.


Ο εκσυγχρονιστικός ψηφιακός μετασχηματισμός  του δημοσίου  (ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακή υπογραφή, ηλεκτρονική αναβάθμιση των δικαστικών αρχείων, ηλεκτρονικά λογιστικά βιβλία, πλήρης κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο σχεδιασμό φορολογικών ελέγχων, κυβερνοασφάλεια δημόσιων οργανισμών κ.α.)  σε συνδυασμό με την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και την άμεση ανάγκη αντικατάστασης  των παλιών συστημάτων που χρησιμοποιούν ακόμα πολλές εταιρείες μέσω της παροχής φορολογικών κινήτρων για προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους,  θα σπρώξει το κλάδο σε υψηλή κερδοφορία.

  • Τον πήχη των προσδοκιών έχει ανεβάσει και το Υπουργείο  Ψηφιακής Διακυβέρνησης προωθώντας έναν σχεδιασμό ώστε το 20% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να κατευθυνθεί σε έργα που θα οδηγήσουν τη χώρα στη  ψηφιακή και τεχνολογική μετάβαση.

Μέσα σε αυτό το επερχόμενο άκρως αναπτυξιακό περιβάλλον οι εισηγμένες εταιρείες πληροφορικής έχουν ήδη λάβει στάση επενδυτικής μάχης με τις ισχυρότερες εξ αυτών να προχωρούν σε στρατηγική ενίσχυση του ταμείου τους   αντλώντας  σημαντικά κεφάλαια από τράπεζες και ξένα funds  θέτοντας ως απώτερο σκοπό την πραγματοποίηση  εξαγορών και συμφωνιών που θα εκτοξεύσουν την ανταγωνιστική τους θέση.

  • Η Quest Holdings (ΚΟΥΕΣ) ετοιμάζει το business plan για το 2021 θέτοντας ως στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή της  μέσω κερδοφόρων και διατηρήσιμων επιδόσεων ενώ θα πραγματοποιήσει και διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή μιας που η εταιρεία πήγε καλύτερα από ότι ανέμενε  σε ό,τι αφορά τα κέρδη και τις ταμειακές ροές μας.

Διαγραμματικά η μετοχή της ΚΟΥΕΣ εμφανίζεται στο εβδομαδιαίο chart τιμών να θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις της πάνω στην προηγούμενη κορυφή του 2020 στα 9,76 ευρώ. Πιθανή ανοδική τμήση με αύξηση του όγκου των συναλλαγών θα θέσει ως επόμενο στόχο την περιοχή αντίστασης μεταξύ των 10,80 με 11 ευρώ. Χορηγός σε αυτή την προσπάθεια εντοπίζεται ο μακροπρόθεσμος ανοδικός στροφέας “R”  του καλοκαιριού του 2018.


Η Profile (ΠΡΟΦ) η οποία διαθέτει από τα πιο δυνατά ταμεία με 16,67 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 12,58 εκατ. ευρώ είναι καθαρό βρίσκεται πολύ κοντά  στην εξαγορά δύο εταιρειών από τη Δυτική Ευρώπη που δραστηριοποιούνται στον χώρο του digital banking και μπορούν να προσφέρουν  κύκλο εργασιών μεταξύ 6 και 8 εκατ. ευρώ ενισχύοντας  έτσι σημαντικά τα ενοποιημένα μεγέθη της  εταιρείας.

  • Όσον αφορά το 2021 η διοίκηση της Profile  προσδοκά διψήφιο ποσοστό οργανικής ανάπτυξης, πέρα από την όποια ενδεχόμενη συμβολή των δρομολογούμενων εξαγορών ενώ προτίθεται να δώσει έμφαση  σε έργα του δημοσίου με πιο ενδεικτικά  αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης, που άπτονται τομέων στους οποίους η εισηγμένη διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα (π.χ. digitalization, cyber security και υποστήριξη ταμείων-εργασιών επικουρικής ασφάλισης).

Από πλευράς τεχνικής ανάλυσης στο μηνιαίο διάγραμμα της μετοχής βασιλεύει ο μακροπρόθεσμος ανάποδος σχηματισμός Head and Shoulders. Η πρόσφατη ανοδική τμήση της neckline στο κλείσιμο του Νοεμβρίου δίνει ως μεσοπρόθεσμη τιμή στόχο το προστιθέμενο ύψος της κεφαλής δηλαδή τα 5,70 ευρώ. Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι ότι η μετοχή έχει αυξήσει σημαντικά τον όγκο συναλλαγών πραγματοποιώντας μέσα σε ένα μήνα κοντά 800 χιλ. τεμάχια στοιχείο που ενισχύει ακόμα περισσότερο τις ενδείξεις ανοδικής δραπέτευσης πάνω από τα 4,50 ευρώ.


  • Η Entersoft (ΕΝΤΕΡ) πέρα από τη διανομή μερίσματος  0,045 ευρώ/μετοχή από κέρδη προηγούμενων χρήσεων έχει αρχίσει και τοποθετεί βασικού πυλώνες στην αναπτυξιακή της πορεία.

Η εταιρεία προσβλέπει στην οργανική βελτίωση μέσω ισχυρών εξαγορών, στη μεγαλύτερη συμβολή της  ηλεκτρονικής τιμολόγησης μιας που ακόμα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, στην ανοδική πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου με την ανάπτυξη των logistics, στις λύσεις ERP στη βιομηχανία και στους ρυθμούς απορρόφησης τόσο των παλαιών όσο και των νέων ΕΣΠΑ.

  • Διαγραμματικά η μετοχή βρίσκει πάνω στη κάτω πλευρά του ανοδικού καναλιού “W” στα 2 με 2,05 ευρώ δείχνοντας μέχρι τώρα τη διάθεση να διέλθει πάλι στο εσωτερικό του. Ανοδικό πέρασμα πάνω από τα 2,05 ευρώ με σημαντική αύξηση στον όγκο συναλλαγών θα δώσει ως επόμενη τιμή στόχο τα 2,35 ευρώ, όπου και αποτελεί το κέντρο του προαναφερόμενου καναλιού.

Τέλος η Epsilon Net (ΕΠΣΙΛ) μετά και την εξαγορά της SingularLogic σε συνεργασία με τη Space Hellas έχει αποκτήσει ένα σημαντικό  πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της προσδοκώντας αυξημένα μερίδια αγοράς καθώς και οικονομικές συνέργειες  στο κλάδο της πληροφορικής. Η είδηση της ευόδωσης του deal τίναξε τη τιμή της  μετοχής με δύναμη πάνω από τα 3 ευρώ προσεγγίζοντας πολύ γρήγορα το επίπεδο των 3,60 με 3,70 ευρώ. Η γωνία κλίσης της εξελικτική κίνησης μπορεί να φέρει τη μετοχή πάνω στο όριο των 4 ευρώ.

  • Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ του Σαββατοκύριακου 5&6 ΔΕΚ.2020