6 Μαίου 2021- ΚΑΙΡΟΜΕΖ: Συνεπώς, ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα…

ΠΡΟΪΟΝ CAIRO – ΟΑΚ Το προϊόν ΚΑΙΡΟΜΕΖ είναι ένα σύνθετο επενδυτικό προϊόν εισηγμένο στο ΧΑΑ. Να τα ξαναθυμηθούμε… ·         Η EUROB πήρε 7.5 ΔΙΣ Κόκκινα δάνεια και τα τιτλοποίησε. Εξέδωσε λοιπόν 3 ΟΜΟΛΟΓΑ. Α. Το πρώτο Ομόλογο ( SENIOR ) ύψους 2.5 ΔΙΣ Β.Το δεύτερο ομόλογο ( Mezzanie ) ύψους 1.4 ΔΙΣ Γ. Και το Τρίτο Ομόλογο ( Junior ) ύψους 3.6 ΔΙΣ. Το Α. Το πήρε η … Continue reading 6 Μαίου 2021- ΚΑΙΡΟΜΕΖ: Συνεπώς, ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα…