6 Μαίου 2021- ΚΑΙΡΟΜΕΖ: Συνεπώς, ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα…

ΠΡΟΪΟΝ CAIRO – ΟΑΚ

Το προϊόν ΚΑΙΡΟΜΕΖ είναι ένα σύνθετο επενδυτικό προϊόν εισηγμένο στο ΧΑΑ. Να τα ξαναθυμηθούμε…

·         Η EUROB πήρε 7.5 ΔΙΣ Κόκκινα δάνεια και τα τιτλοποίησε. Εξέδωσε λοιπόν 3 ΟΜΟΛΟΓΑ.

Α. Το πρώτο Ομόλογο ( SENIOR ) ύψους 2.5 ΔΙΣ
Β.Το δεύτερο ομόλογο ( 
Mezzanie ) ύψους 1.4 ΔΙΣ
Γ. Και το Τρίτο Ομόλογο ( 
Junior ) ύψους 3.6 ΔΙΣ.

Το Α. Το πήρε η ΕΥΡΩΒ κατά 100%,
Το Β. Το μοιράστηκε 5% η 
EUROB, 20%, η Do value και 75% η ΚΑΙΡΟΜΕΖ
Το Γ. Το μοιράστηκε 50.1% η ΚΑΙΡΟΜΕΖ και 44.9% η 
Dovalue.

·         Η εταιρία λοιπόν που είναι εισηγμένη έχει ως μοναδικό σκοπό και περιουσιακό στοιχείο το 75% του Ομολόγου Β ύψους 1.4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ και το 50.1% του Ομολόγου Γ. Η θεωρητική αξία των ομολόγων αυτών είναι συνεπώς 2,85 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Τα ομόλογα αυτά όμως έχουν τον εξής τρόπο εξόφλησης. Τα πρώτα 2.5 ΔΙΣ εισπράξεων των κόκκινων δάνειων αποπληρώνουν κατά προτεραιότητα το Ομόλογο Α. Από εκεί και πάνω θα αρχίσει να αποπληρώνεται το ομόλογο Β και στην συνέχεια θα αποπληρωθεί το Ομόλογο Γ.

·         ΑΡA τι αξία έχει η μετοχή της ΚΑΙΡΟΜΕΖ;

Εξαρτάται από τι ποσά θα εισπραχθούν από τα κόκκινα δάνεια. Θεωρητικά η ΚΑΙΡΟΜΕΖ αξίζει από ΜΗΔΕΝ έως και 2.85 ΔΙΣ αν υποθέταμε ότι το 100% των δανείων εισπραχθούν. Επειδή κανείς δεν ξέρει ακριβώς, πάμε με εκτιμήσεις, εκτιμήσεις δυστυχώς που δεν μπορούμε να κάνουμε επειδή δεν έχουμε στοιχεία για τα κόκκινα δάνεια. Έχει ωστόσο η διαχειρίστρια εταιρία που τα αγόρασε και είναι η ιταλική Do value που ειδικεύεται στον χώρο.

·         Η Do value λοιπόν πλήρωσε για το 20% των τίτλων ενδιάμεσης εξασφάλισης ( Β ) και το 45% των τίτλων χαμηλής εξασφάλισης ( Γ ) το ποσό των 15 εκ ευρω. Ας ξεχάσουμε λίγο την αξία των χαμηλής εξασφάλισης ομολόγων που θα πληρωθούν ούτως η αλλιώς μόνο μετά των ενδιάμεσων.

·         Αν η dovalue έδωσε 15 εκ ευρώ για το 20%, το 75% που έχει η ΜΕΖ τι αξίζει; λογικά 56 εκ ευρώ. Προφανώς η Dovalue έχει και κάποια κέρδη από την διαδικασία κλπ αλλά εταιρίες σαν την Dovalue έχουν μοναδικό σκοπό την είσπραξη κερδών από τα κόκκινα δάνεια.

Σήμερα η ΚΑΙΡΟΜΕΖ κοστολογείται στα 36 εκ ευρω και λογικά αν θέλαμε να φτάσουμε στην τιμή αγοράς των Ιταλών θα έπρεπε η μετοχή να ανατιμηθεί στα 19 λεπτά που ήταν και η τιμή εισαγωγής της.

·         Προφανώς πρόκειται για ένα στοίχημα υψηλού ρίσκου και τρελής μόχλευσης. Να τονίσω μόνο αν συμβεί το παραμικρό (πχ η άπλετη ρευστότητα βοηθήσει στο να εισπραχθούν περισσότερα κόκκινα δάνεια) και τελικά εισπραχθούν πχ 2.9 ΔΙΣ δανείων, η ΚΑΙΡΟΜΕΖ μόνο από την συμμετοχή της θα λάβει 300 εκατομμύρια ευρώ ή αλλιώς το δεκαπλάσιο της σημερινής τιμής της. Προφανώς το εκκρεμές αυτό έχει και την άλλη πλευρά του μηδενισμού.

Κλείνοντας, να θυμίσω ότι κατά καιρούς ακούω παράπονα για την πώληση των κόκκινων δανείων σε εξευτελιστικές τιμές, και απόψεις του στυλ, αν μου τα πούλαγαν σε τέτοιες τιμές τα έπαιρνα και εγώ.  Στην προκειμένη περίπτωση με 35 εκ ευρώ ή αλλιώς 12 λεπτά ανά μετοχή μπορεί ο καθένας σας να αγοράσει έμμεσα κόκκινα δάνεια σε τιμές εκπτώσεων. Συνεπώς, ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα.

ΟΑΚ