6.5.2021- Θοδωρής Σεμερτζίδης: Τρεις μετοχές με σημαντική αύξηση κερδοφορίας

Η μετοχή της Εβροφάρμα έκλεισε στα 1,10 ευρώ με άνοδο 5,77%, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,26 ευρώ, και η στήριξη στα 1 ευρώ με την επόμενη στα 0,93 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να επιστρέφουν.

  • Η μετοχή δημιούργησε στις 8 Απριλίου «χρυσό σταυρό», ενώ στο εβδομαδιαίο διάγραμμα έχει σταθεροποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,89 ευρώ), κάτι που αναμένεται να την οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε υψηλότερα επίπεδα. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 14,42 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +25%

Απόδοση 3μηνου +23,87%

Απόδοση 6μηνου +51,10%

Απόδοση από 1/1 +15,30%

Απόδοση 52 εβδομάδων +12,24%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,14 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,68 ευρώ

Καθαρή Θέση 12,9 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,95

P/BV 1,16

P/E 13,92

EV/EBITDA 11,35

Ξένα/Ιδία 1,31

ROE +8,34%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,93%

Κεφαλαιοποίηση 15,04 εκατ. ευρώ

****

Η μετοχή του Δρομέα έκλεισε στα 0,516 ευρώ με πτώση 2,64%συνεχίζοντας να εμφανίζει σημάδια αδυναμίας να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,62 ευρώ και η στήριξη στα 0,48 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 61,03 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +0,78%

Απόδοση 3μηνου +20,56%

Απόδοση 6μηνου +29%

Απόδοση από 1/1 +6,39%

Απόδοση 52 εβδομάδων +50%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,58 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,245 ευρώ

Καθαρή Θέση 27,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,78

P/BV 0,66

P/E 23,89

EV/EBITDA 15,40

Ξένα/Ιδία 0,89

ROE +2,77%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 43,72%

Κεφαλαιοποίηση 17,92 εκατ. ευρώ

****

Η μετοχή της ΕΛΒΕ έκλεισε στα 7,20 ευρώ με άνοδο 2,13%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η μετοχή παρέμεινε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την στήριξη να βρίσκεται στα 6,32 ευρώ, και με τις εισροές να συνεχίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 708,0 τεμάχια.

Απόδοση μηνός +11,63%

Απόδοση 3μηνου +11,63%

Απόδοση 6μηνου +73,93%

Απόδοση από 1/1 +6,67%

Απόδοση 52 εβδομάδων +109,68%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,976 ευρώ

Καθαρή Θέση 19,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 5,77

P/BV 1,25

P/E 11,78

EV/EBITDA 5,24

Ξένα/Ιδία 0,21

ROE +10,59%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 55,09%

Κεφαλαιοποίηση 23,81 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*Χρυσός σταυρός: Η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν του ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που συνήθως όταν πραγματοποιηθεί ενισχύει την ανοδική τάση της μετοχής.

  • Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,181με άνοδο 0,83%, και του δεκαετούς στο 0,966με πτώση 3,93%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem