Επανέρχεται στην κάλυψη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της Ελλάδας η KBW

Επανέρχεται στην κάλυψη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της Ελλάδας η KBW, εκτιμώντας ότι οι αποδόσεις τους θα είναι σύμφωνες με εκείνες της αγοράς (market perform), αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Στην τελευταία 25σέλιδη ανάλυσή της με τίτλο “Greek Banks: Beyond the broken statues” (Ελληνικές Τράπεζες: Πέρα από τα συντρίμια…) η ΚΒW δίνει τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 3,30 ευρώ, για την Eurobank στα 1,40 ευρώ, για την Εθνική στα 0,55 ευρώ και για την Πειραιώς στα 0,45 ευρώ.

Ωστόσο, συστήνει επιφυλακτική στάση ενόψει των δύσκολων καιρών μπροστά.
Κατά την άποψή της, η επένδυση στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές είναι στενά δεμένη με την απόδοση της Ελλάδας, ως χώρα, και τις πολιτικές εξελίξεις της.Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η πολιτική σταθερότητα είναι εξίσου σημαντική με τις ίδιες τις μεταρρυθμίσεις. Επίσης, ένας μεγάλος κίνδυνος για τους επενδυτές, εκτός του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, είναι η συνέχιση της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η ικανότητα των τραπεζών για την κάλυψη τους.
Η τρέχουσα κεφαλαιακή θέση είναι αρκετή για να αντιμετωπίσουν μια αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στους δείκτες μη-εξυπηρετούμενων δανείων (44%) και αύξηση κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες στο ποσοστό κάλυψής τους (72%), στα επόμενα τρια χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη και τα κεφάλαια από τα DTC.Τα κεφάλαια από την αναβαλλόμενη φορολογία αντιπροσωπεύουν το 40-70% του CET1 το 2015.

Πιθανές πωλήσεις των διεθνών δραστηριοτήτων και της απομόχλευσης είναι επίσης πιθανό να υποστηρίξουν κάποια ακόμη βελτίωση των κεφαλαιακών επιπέδων. Αναφορικά με την πιστωτική επέκταση, η KBW δεν είναι αισιόδοξη, αν και υπάρχουν κάποια ψήγματα ελπίδας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον, ο ρυθμός αύξησης των δανείων θα παραμείνει αρνητικός, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να μειώνονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Επίσης, αναμένει οι καταθέσεις να αυξάνονται κατά 5% ανά έτος, αλλά αυτό δεν θα είναι αρκετό για να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος από την πρόσφατη κρίση. Κατά συνέπεια, εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους να είναι κάτω από 1-3% κατά τα επόμενα χρόνια, με τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια επίσης αρνητικά.