Χ.Α+Μarkets(118): Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα (3.6.2022)

 • SPREADS

ΧΩΡΑΑΠΟΔΟΣΗ %Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ3,68+2,44
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ2,39+1,16
ΙΣΠΑΝΙΑ2,35+1,12
ΙΤΑΛΙΑ3,25+2,02

*****

ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ: Η κίνηση της Αγοράς πέριξ των μακροχρόνιων απλών κινητών μέσων όρων (900 μονάδες) επιβεβαιώνει την γενικότερη ατασικότητά της, με τα “σκαμπανεβάσματα” τελικά να έχουν αποδειχθεί ευκαιρίες “αδειάσματος”, “γεμίσματος” και “rotation”.

 • Οι γραμμές στήριξης και αντίστασης που συνδέουν τα τοπικά χαμηλά του τρέχοντος έτους του ΓΔ, καταδεικνύουν ότι η στιγμή της “μεγάλης απόφασης” πλησιάζει, με τα επίπεδα – κλειδιά να βρίσκονται στις 850 και στις 930 μονάδες, αντίστοιχα. Η κατεύθυνσή της μακροχρόνιας διάσπασης (πάνω, ή κάτω) παραμένει φυσικά άγνωστη.

Στα θετικά “story” του Χ.Α. η τουριστική ανάπτυξη και η προσδοκία απόκτησης επενδυτικής βαθμίδας. Καλοδεχούμενες οι αποκοπές μερισμάτων – ρεκόρ από πλευράς των Εισηγμένων, καθώς θα ενισχύσουν την επενδυτική ρευστότητα, θα υποστηρίξουν την ψυχολογία μακροπρόθεσμης διακράτησης κερδοφόρων Εταιρειών και θα επιβεβαιώσουν έμπρακτα το outlook κερδοφορίας, από πλευράς των εταιρικών Διοικήσεων.

 • Στον απόηχο των ανακοινώσεων των Τραπεζικών αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου, το Χ.Α. βρίσκεται σε φάση αποτίμησης της πορείας των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της κεφαλαιακής επάρκειας, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις προοπτικές κερδοφορίας και πιστωτικής επέκτασης.

“Πατώντας” στο πρόσφατο ράλι, ο Τραπεζικός δείκτης ξέφυγε από το προ δεκαπενθημέρου καθεστώς “bear market”. Οι αυξητικές πιέσεις στα επιτόκια χρηματοδότησης και τα ερωτηματικά σε ότι αφορά τα “credit scores” των χρεωστών, εν μέσω γενικότερου περιβάλλοντος υποχώρησης του διαθέσιμου καταναλωτικού εισοδήματος, θέτουν νέες προκλήσεις για τον κλάδο.

 • Επιπλέον, τα μηδενικά επιτόκια καταθέσεων θεωρητικά ευνοούν τις εισροές κεφαλαίων στο Χ.Α., συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζικών μετοχών, από την άλλη όμως, κάποια στιγμή θα λειτουργήσουν αρνητικά ως προς την ελκυστικότητα των καταθέσεων στα Τραπεζικά “γκισέ”.

Σε διεθνές επίπεδο, τα αυξημένα spreads μεταξύ των Ξένων ομολόγων – “σκουπιδιών” (junk) και των ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, καθώς και η γενικότερη ενίσχυση του Δολαρίου, ενισχύουν το ρίσκο “χρηματοδοτικών κενών” και χρεοκοπιών για τους πιο “αδύναμους κρίκους” του Παγκόσμιου επιχειρείν και ουδείς γνωρίζει τι “ντόμινο” θα μπορούσαν να προκαλέσουν στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα.

 • Στα καθ’ ημάς, η πέριξ του 3,60% απόδοση του δεκαετούς ομολόγου δημιουργεί ενδεχόμενες προκλήσεις στα δημοσιονομικά της Χώρας και ενώ αυτή εξέρχεται των εποπτικών μηχανισμών. Ας θυμηθούμε ότι το επιτόκιο δεκαετούς διάρκειας νέου Κρατικού δανεισμού, βρισκόταν λίγο πάνω από το 1% στις αρχές του έτους. Η άνοδος του επιτοκίου κατά δύο και πλέον ποσοστιαίες μονάδες, αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης των μελλοντικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Λόγω του τελευταίου “ράλι ανακούφισης” στις Διεθνείς Ομολογιακές Αγορές, η αναστροφή της καμπύλης των αποδόσεων στις ΗΠΑ έχει αποφευχθεί, αποσοβώντας προσωρινά έναν αξιόπιστο δείκτη ύφεσης στην μεγαλύτερη Οικονομία του Πλανήτη.

 • Παρ’ όλα αυτά, η “ανώμαλη προσγείωση” του Παγκόσμιου ΑΕΠ αντικατοπτρίζεται σε αρκετούς δείκτες επιχειρηματικής εμπιστοσύνης PMI, καθώς και στις δραστικά μειωμένες προβλέψεις περιθωρίων κέρδους και απόδοσης κεφαλαίων στις Χώρες του G-7.

“Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η σημερινή ανακοίνωση των ποσοστών ανεργίας στις ΗΠΑ αναμένεται να μονοπωλήσει, μαζί με τον πόλεμο φυσικά, την χρηματιστηριακή ειδησεογραφία στο ξεκίνημα του μήνα και με την ελπίδα των περισσότερων Θεσμικών να είναι για αναστροφή των απωλειών στα ‘long-only’ χαρτοφυλάκια, στο υπόλοιπο του 2022.

OI 17 OMIΛΟΙ με κ/φση άνω του 1 δισ. ευρώ και οι επόμενοι (3) με κ/φση άνω των 750 εκατ. ευρώ αποτιμώνται συνολικά στο ταμπλό του Χ.Α σε 52,5 δισ. ευρώ. Οι υπόλοιπες (130) εισηγμένες εταιρείες αποτιμώνται σε 12,5 δισ. ευρώ.
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ – αναλογικά και συγκριτικά βάσει μεγεθών, δυναμικής, καθαρών δανεισμών, ταμειακών ροών, real value etc etc, αν οι (20) αποτιμώνται σε 52,5 δισ. ευρώ, τότε οι υπόλοιπες (130), εκ των οποίων είναι σαπάκια οι 30 (δεν τα υπολογίζουμε καν) θα έπρεπε να αποτιμώνταν τουλάχιστον στα 20 δισ. ευρώ.
Υπάρχει δηλ.ένα discount τουλάχιστον 35% ή πιο αντιπροσωπευτικά υστερούν της αξίας τους κατά 60%…
 • H δε μεταξύ τους μάλιστα διαφορά σε BOOK VALUES είναι ΧΑΟΤΙΚΗ!!!


ΑΣΚΟ: Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021 μικτού ποσού €0,1163 ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό προς διανομή στους μετόχους 1.519.854,95 ευρώ, ενέκρινε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της AS Company.

ΕΧΑΕ: Από τις 16 Ιουνίου θα αρχίσει η καταβολή του μερίσματος ποσού 0,1515 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) για τη χρήση 2021, με ημερομηνία αποκοπής την 8η Ιουνίου, όπως αποφάσισε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΙΝΦΟΡΜ ΛΥΚΟΣ: Την 1.6.2022 διατέθηκαν δωρεάν με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση μέσω ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ από την εταιρεία προς τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, Διευθύνοντα  Σύμβουλο, 300.000 ίδιες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές.

 • Η διάθεση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των από 18.06.2021 αποφάσεων της ΤΓΣ, η οποία ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας στον Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων και η επίτευξη των οποίων πιστοποιήθηκε κατά την από 14.7.2021 συνεδρίαση του ΔΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2021 ορίσθηκε η 03.06.2022. Οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,141871062 ευρώ ανά μετοχή.


Τι άγχος είναι αυτό που αντιλαμβάνομαι σύμφωνα με το ύφος των μηνυμάτων σας; Μην… τρελαίνεστε, μην εξαρτάτε την ψυχική σας διάθεση από την πορεία του Χ.Α, το οποίο απλά το χρησιμοποιούμε σε μία προσπάθεια καλυτέρευσης του βιοτικού επιπεδου μας, με σύνεση και ορισμένους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά το δυνατόν.
 • Η Αγορά δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε μπορεί να αποτελεί το βαρόμετρο της ψυχικής μας υγείας. Οι οικογένειες μας, τι φταίνε για να βλέπουν τα νεύρα μας τεντωμένα και τα πρόσωπα μας κατηφή και μουτρωμένα;
Και στο κάτω κάτω της γραφής είναι μαραθώνιος δρόμος και όχι “κατοστάρι’, άντε και 400άρι. Είναι…42195 μέτρα… Και όταν τερματίζει κανείς, τότε κάνει και τον τελικό απολογισμό του.
 • 20.7.2021 και πάντα επίκαιρο…


ΓΕΒΚΑ: Ο κύκλος εργασιών ανέβηκε από τα 30,7 στα 41,6 εκατ. ευρώ. • Το EBITDA εντυπωσίασε από το 1,86 στα 4,51 εκατ. ευρώ (ev/ebitda 7,3).

• Τα καθαρά κέρδη υπετριπλασιάστηκαν στα 2,932 εκατ. έναντι 905 χιλ.• Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 26,1 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στο 1,95 εκατ. (από 3,58 εκατ.) λόγω των θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών που δημιουργήθηκαν.
ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ δεν θα έχουν καμμία σχέση με αυτά που έρχονται προσεχώς, με την ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ θετική εξέλιξη που συντελείται στη χώρα μας και την επαναδραστηριοποίηση των ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ!!

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Τα έσοδα του 2021 ανήλθαν σε 11,013 εκατ. ευρώ έναντι 10,283 εκατ. ευρώ (αύξηση 7,1%) το 2020. Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 1,737 εκατ. ευρώ έναντι 1,917 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν οριακά στα 1,18 εκατ. ευρώ από 1,22 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,129 εκατ. ευρώ λόγω της κερδοφορίας της χρήσης 2021.
 • Σύμφωνα με τον ισολογισμό υφίστανται κατασκευαστικές συμβάσεις με σημαντικό ανεκτέλεστο τμήμα περίπου 10,729 εκατ. ευρώ και στο πρώτο τετράμηνο του 2022 έχουν ήδη υπογραφεί έξι συμβάσεις για αναλήψεις έργων συνολικού ποσού 16,668 εκατ. ευρώ από την μητρική εταιρεία.
 • Στα αζήτητα, αλλά η κ/φση στα 10,3(!!) εκατ. και η τιμή στα 0,6480 ευρώ. Η συγκεκριμένη θα είναι από τις πρώτες μικρούλες που θα συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον των μικροεπενδυτών. Οπότε, υπομονή και αν την δείτε να υποχωρεί κι άλλο ξέρετε τι να κάνετε, λογικά και μετρημένα. Έχει μέλλον, δρόμο μπροστά της να διανύσει, το πολύ πολύ να την απορροφήσει κανένα μεγάλο τσακάλι…
**
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ – Γ.ΚΑΤΙΚΑΣ: Στους ισολογισμούς προηγούμενων χρήσεων υπήρχε μία δικαστική αξίωση από φυσικό πρόσωπο, το οποίο διεκδικούσε αποζημίωση 4,5 εκατ. ευρώ και είχε θορυβήσει την αγορά ή τους επενδυτές εκείνους που ασχολούνται με τη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση.
 • Και αυτό γιατί η απαίτηση ήταν μεγάλη σε σύγκριση με το μέγεθος της εταιρείας και θεωρούσαν οι επενδυτές πως αν κερδίσει το φυσικό πρόσωπο το δικαστήριο, θα βρεθεί σε δεινή οικονομική θέση η εταιρεία.
 • Με την από 2952/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε η αγωγή φυσικού προσώπου κατά της Εταιρείας και συνδεδεμένου φυσικού προσώπου με την οποία αιτούταν την καταβολή σε αυτόν αποζημίωση ποσού 4.498.671,31 ευρώ με βάση τις διατάξεις για την αδικοπραξία στα πλαίσια πώλησης μετοχών σε προηγούμενη χρήση.

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ*: Θα πάρουν ένα έργο από το “Εξοικονομώ” προϋπολογισμού 6 εκατ. και με προοπτικές να φτάσει στα 10 εκατ. Οι εξελίξεις τρέχουν και ίσως έχουμε σύντομα νεότερα.

 • Από την ίδια πηγή μας ελέχθη ότι η εταιρεία διεκδικούσε ένα έργο από το ΥΠΕΧΩΔΕ ύψους 25 εκατ. ευρώ το οποίο θα δοθεί ισομερώς σε τρία διαφορετικά σχήματα (ένα από αυτά είναι το δικό της).

Το ακίνητο και η επικείμενη πώληση του καθυστερεί, γιατί πρέπει να φτιαχτούν διάφορα πολεοδομικά θέματα, ενώ έχει θέση στην ΕΣΥΜΒ μεγαλομέτοχος εισηγμένης εταιρείας με σοβαρό ποσοστό στη κατοχή του.

EXALCO*: Εκτός από το πολύ καλό 2021, κλείνει εντυπωσιακά καλά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2022 (ίσως και +70%).

*ΜΕ ΠΑΣΑΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 

*****

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΛΟΓΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙ

Θα καούμε όλοι…

Όλα δείχνουν ότι ο “τελικός” της “αναμέτρησης” καταναλωτών και κράτους, στο ρεύμα και στα καύσιμα, θα γίνει στο “γήπεδο” των φόρων. Ασυγχώρητο λάθος…

 • Η επιμονή να μαζεύουμε φόρους με κάθε τρόπο και κάθε σύστημα (η ΑΑΔΕ ετοιμάζει νέα σύγχρονα καμάκια…) για να γεμίζει ο κορβανάς και να μοιράζονται επιδοτήσεις στο ρεύμα και κουπόνια στα καύσιμα, είναι τραγικότατο λάθος.

Θα φανεί μέσα στο 2022 “καίγοντας” πρώτη την αγορά, η οποία δεν θα χαρεί τα κέρδη της από τον τουρισμό. Η ΑΑΔΕ θα είναι στη γωνία…

Το θέμα μας ασφαλώς και δεν είναι η φοροεισπρακτική τακτική και η φοροεισπρακτική τεχνική της ΑΑΔΕ που αναβαθμίζεται ενόψει του καλοκαιρινού τουρισμού. Αλίμονο. Η φοροδιαφυγή είναι στις πρώτες από τις θανάσιμες αμαρτίες της οικονομίας μας…

Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι τα πάντα πλέον, στην οικονομική μας πολιτική, επικεντρώνονται στο απαράδεκτο φορολογικό μας σύστημα. Και στο άθλιο και μη ανταποδοτικό κράτος που συντηρεί και για πολιτικές σκοπιμότητες το σύστημα…

Ειδικά από το 2019 που με πρόσχημα την πανδημία συνδέσαμε και την κοινωνική μας πολιτική (παροχές – επιδόματα) με τους φόρους όλων των ιθαγενών αλλά και την πολιτική υγείας μιας και για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, ο κρατισμός και στην υγεία είναι στην κορυφή των επιλογών του ψευτοσοσιαλισμού μας.

Έρχεται όμως δήθεν αιφνιδίως… το ενεργειακό το 2021 (ενώ από το τέλος του καλοκαιριού γνωρίζαμε ότι κάτι δεν πάει καλά με τις τιμές σε ενέργεια και καύσιμα αλλά καμωθήκαμε πως δεν το προσέξαμε…) και βεβαίως μας πιάνει αδιάβαστους…

Αδιάβαστους ακόμη και όταν στην καρδιά του πολέμου προς την Ουκρανία ήταν αυτονόητα να συμβούν αυτά που περάσαμε.

Οι χονδρικές τιμές στο ρεύμα να πλησιάζουν ανησυχητικά και τα 300 ευρώ για να επιστρέψουν στα 230-250 ευρώ και να μείνουν. Τα δε καύσιμα να κρατάνε τα “δεκανίκια” για τη γρήγορη άνοδο του πληθωρισμού και να πιάνουν το 11%, όταν εμείς τον βλέπαμε στα 4-5%!!

 • Και εμείς, τι κάναμε; Και τι συνεχίζουμε να κάνουμε;

Μαζεύουμε φόρους από εδώ και από εκεί, (όχι γιατί κάτι άλλαξε και θέλουμε να τους ανταποδώσουμε στους φορολογούμενους μιας και δεν έχουμε τι άλλο να πούμε) αλλά για να μοιράζουμε κουπόνια. Για να μιλάμε για επιδοτήσεις. Για να χαλαρώνουμε τους ρυθμούς επιστροφής των επιστρεπτέων…

 • Έτσι θα προχωρήσουμε;

Μοιράζοντας κρατικά χαρτζιλίκια χωρίς να βρούμε αυτά που μας φταίνε; Και μόλις ο πληθωρισμός αρχίζει να βαράει το καμπανάκι του εμείς θα μετράμε το ύψος του και διάρκεια του;

Τι να κάνουμε; Έχουμε εξαντλήσει δυνατότητες και περιθώρια της κρατικής παρέμβασης στο σύστημα διαμόρφωση των τιμών σε καύσιμα και ενέργεια ή την έκταση αναγκών μας σε εισαγόμενα είδη και πρώτες ύλες, ώστε να βάλουμε κάποιους φραγμούς στις αυξήσεις που πάνε να αυτοματοποιηθούν επειδή εμείς ξέρουμε μόνο το πώς θα επιδοτούμε την αγορά και τα νοικοκυριά;

Οφείλουμε να το αντιληφθούμε το συντομότερο. Η προσοχή μας δεν είναι δυνατόν να περιορίζεται μόνο σε μηχανισμούς είσπραξης των φόρων.

Το ενδιαφέρον των οικονομικών υπουργείων να μην περιορίζεται μόνο στη συντήρηση πολιτικών κρατισμού. Η “εύκολη λύση” των κυβερνητικών προσφορών σε επιδοτήσεις και επιδόματα δεν θα βγάλει πουθενά.

Θα καταντήσουμε να ανεβοκατεβάζουμε κυβερνήσεις με κριτήρια το πόσα δεσμεύεται να δίνει σε επιδόματα και κουπόνια και όχι αν έχει την ικανότητα να κόψει τον “Γόρδιο Δεσμό” της εμπλοκής μας στα γρανάζια ενός ψευτοσβιετισμού, που μεριμνά και για το ρεύμα και για τα καύσιμα των μπολσεβίκων…

Παρά τον έλεγχο των στρατηγικών τομέων της οικονομίας από το κράτος αν δεν βρούμε τρόπο να απορροφήσουμε μέρος από ενεργειακές κρίσεις και τις πληθωριστικές τους πιέσεις η τακτική μονιμοποίησης της πολιτικής απορρόφησης αυξήσεων με επιδόματα και κουπόνια, θα μας γυρίσει μπούμερανγκ.

Ας το προσέξουμε αυτό πριν καούν τα πάντα και όλοι μας… Αν δεν βρούμε τις εστίες του προβλήματος της αυτόματης μεταφοράς στην κατανάλωση των τόσο μεγάλων αυξήσεων, (όπως μας συμβαίνουν μονίμως στις ενεργειακές κρίσεις και στις πληθωριστικές πιέσεις, μιας και έχουμε έτοιμο τον κορβανά για επιδοτήσεις από δικούς μας φόρους) θα περάσουμε σε νέο θανατηφόρο κύκλο για την οικονομία του τόπου. Και ένας Θεός ξέρει πώς θα βγούμε…

george.kraloglou@capital.gr


 • Bank of America and 4 Financial Stocks for a Tough, Tough Market

Thu, June 2, 2022, 3:47 PM

Analysts at Wells Fargo found opportunities despite a less-than-rosy outlook for the sector. Bank of America is their top pick among large U.S. banks.Ισχυρά ανοδικά κινήθηκαν την Πέμπτη οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, παρά την αρχική ανησυχία που δημιούργησε το αδύναμο guidance του “βράχου” του κλάδου της τεχνολογίας, Microsoft, αλλά και ο φόβος για την επίδραση που θα έχει στην αμερικανική οικονομία η επερχόμενη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής μέσω αύξησης επιτοκίων από πλευράς της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve)..

 • Ειδικότερα, ο Dow Jones κατέγραψε κέρδη 435,05 μονάδων ή 1,33%, στις 33.248,28 μονάδες, με τον S&P 500 να ενισχύεται κατά 75,87 μονάδες ή 1,85%, στις 4.177,10 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κινήθηκε πιο δυναμικά κατά 322,44 μονάδες ή 2,69%, στις 12.316,90 μονάδες. Οι τρεις δείκτες προέρχονταν από δύο συναπτές ημέρες απωλειών, όμως πλέον βρίσκονται σε τροχιά για εβδομάδα κερδών. Οι αναταράξεις δεν έλειψαν και στη χθεσινή συνεδρίαση, με τον Dow να χάνει έως και 300 μονάδες στην αρχική της φάση.

MOST ACTIVEΑΝΤΕ ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ, μη τυχόν και το καταλάβουν τα… σαϊνια, που όλα τα σφάζουν κι όλα τα μαχαιρώνουν. Ειδικά τώρα που δεν βγαίνουν τα καρπούζια και θα έχουν περισσότερη δουλειά στο θάψιμο. Λοιπόν λεβέντες, διαβάστε…

 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ είμαστε
 • Δεν μας αναγκάζει κανείς να αγοράζουμε τις επιλογές του άλλου.
 • Διαβάζουμε
 • Αναλύουμε
 • Σκεφτόμαστε
 • Επιλέγουμε
 • Αποφασίζουμε
 • Κερδίζουμε ή χάνουμε μόνοι μας.
 • Χρειαζόμαστε να διαβάζουμε αναλύσεις.
 • Μην είμαστε καχύποπτοι.
 • Και αν πάλι είμαστε καχύποπτοι, καλύτερα να μη διαβάζουμε και να λήγει εκεί το θέμα.
 • Και να μην πηγαίνουμε αλλού και τα… χώνουμε γι αυτά που πιθανόν υποπτευόμαστε.
 • Μη διαβάζετε… αν υποπτεύεστε.
 • Οι αποφάσεις αγοράς και πωλήσεις είναι δικές σας.
 • Εσείς κρίνετε, εσείς εξετάζετε, εσείς και αποφασίζετε.
 • Και φυσικά εσείς αποφασίζετε και ποιούς να εμπιστεύεστε.
 • Αν δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά, μην ασχολείσθε με το Αντικείμενον.
 • Δεν έχετε καμία τύχη να βγείτε κερδισμένοι από αυτό.

****

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

 • Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

 • Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.