ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ – Αποτελέσματα 2021: NETDEBT/EBITDA: 2,93- EV/EBITDA: 6,4- P/E: 8,4 και P/BV: 1,45

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ – 2021

 • ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 1,7 δισ. ευρώ
 • TIMH ΜΕΤΟΧΗΣ:15,3500 ευρώ
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 1,18 δισ. ευρώ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 10,65 ευρώ
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών14,41015,3505,64
30 ημερών12,96015,35016,20
3 μηνών12,81015,5003,72
6 μηνών12,81015,5007,95
12 μηνών12,70015,50012,54
 • KYΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 10,3 δισ.ευρώ
 • ΚΕΡΔΗ: 202,36 εκατ. ευρώ
 • EBITDA: 489,6 εκατ.
 • NETDEBT/EBITDA: 2,93
 • EV/EBITDA: 6,4
 • P/E: 8,4
 • P/BV: 1,45
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 2,1 δισ. ευρώ
 • ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 656,7 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 1,44 δισ. ευρώ
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,23
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ κατά 175 εκατ. ευρώ