5/7/2020: Μεγάλης κλίμακας δοκιμή της αμμωνίας ως καυσίμου πλοίων

  • H φινλανδική εταιρεία Wärtsilä, σε συνεργασία με την Knutsen OAS Shipping AS, τη Repsol και το Sustainable Energy Catapult Centre, θα εγκαινιάσει την πρώτη παγκοσμίως μακροπρόθεσμη, μεγάλης κλίμακας δοκιμή της αμμωνίας ως καυσίμου πλοίων σε τετράχρονο κινητήρα. H δοκιμή αυτή θα πραγματοποιηθεί χάρη στην επιχορήγηση ύψους περίπου $2 εκατ. από το Norwegian Research Council μέσω του DEMO 2000 programme.

Information exchange event JRC-Norway | EU Science Hub

Το εν λόγω φιλόδοξο project θα λάβει χώρα στο κέντρο Sustainable Energy Catapult στο Stord της Νορβηγίας κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2021.

  • Αναφερόμενη στο project, η Τina Bru, υπουργός Πετρελαίου και Ενέργειας της Νορβηγίας, τόνισε: «Αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της σημασίας της Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα του πετρελαίου.
  • Το έργο DEMO 2000 είναι ένα ακόμα βήμα για την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων μας και είναι επίσης ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική για τη χρήση υδρογόνου που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Ο σχεδιασμός της Νορβηγίας για μείωση της παραγωγής πετρελαίου ...

  • Πρέπει να αναπτύξουμε και να χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες, που μειώνουν τις εκπομπές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που υποστηρίζουμε αναπτυξιακές εργασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένη χρήση αμμωνίας ως καυσίμου στη ναυτιλία και στις υπεράκτιες δραστηριότητες. Η τεχνογνωσία από αυτό το έργο θα συμβάλει επίσης σημαντικά στην ανάπτυξη ενός πλαισίου για τη χρήση αμμωνίας και άλλων καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

Η αμμωνία αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο καύσιμο για τη ναυτιλία, η οποία τα τελευταία χρόνια προσβλέπει στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος σε συμφωνία με τους κανονισμούς του ΙΜΟ.

  • Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Wärtsilä, το πρόγραμμα ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για τη μεγαλύτερη χρήση της αμμωνίας από τα πλοία τα επόμενα χρόνια, ενώ ήδη πολλοί πλοιοκτήτες βλέπουν θετικά την εναλλακτική αυτή πρόταση.

Wärtsilä Logo Corporation Manufacturing, focused transparent ...