Άνεμος ευφορίας στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΒΙΟ, CENER, και ΕΛΧΑ (29/12)

 

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε ο γενικός δείκτης, παραμένοντας πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 835 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στο 61,8% του Fibonacci (745 μονάδες), με την επόμενη στις 717 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο δείκτης RSI έκλεισε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 34,50 εκατ. τεμάχια, έναντι 45,74 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος έκλεισε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον δείκτη RSI να ολοκληρώνει οριακά κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, και με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.031 μονάδες (γραμμή ΑΒ), με την στήριξη στις 1.792 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Επέστρεψε σε θετικό πρόσημο ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, κλείνοντας πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον δείκτη RSI όμως να παραμένει κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.146 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 984 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 5,01 εκατ. τεμάχια, έναντι 6,01 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Έντονα ανοδικά κινήθηκε ο τραπεζικός δείκτης, ολοκληρώνοντας πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον RSI να κλείνει οριακά πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Το σήμα αγοράς διατηρήθηκε, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 535 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 370 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 25,93 εκατ. τεμάχια έναντι 33,11 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή της Βιοχάλκο έκλεισε στα 3,73 ευρώ με άνοδο 3,04%, έχοντας σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Οι εκροές στην μετοχή δείχνουν να έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 3,97 ευρώ και την στήριξη στα 3,49 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 172,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός –3,24%

Απόδοση 3μηνου +55,42%

Απόδοση 6μηνου +54,13%

Απόδοση από 1/1 +3,32%

Απόδοση 52 εβδομάδων +1,91%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,47 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,1 δισ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 4,47

P/BV 0,83

Ξένα/Ιδία 1,48

ROE 1,51%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 29,65%

Κεφαλαιοποίηση 996,8 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,698 ευρώ με άνοδο 0,59%, παρουσιάζοντας αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, έχοντας δημιουργήσει στις 9/10 «χρυσό σταυρό», κάτι που αναμένεται να ενισχύσει την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάσηΤο αγοραστικό ενδιαφέρον για την μετοχή έχει περιοριστεί από τις αρχές του μήνα, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,72 ευρώ και την επόμενη στα 1,94, και η στήριξη στα 1,57 ευρώ, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 266,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -6,70%

Απόδοση 3μηνου +71,52%

Απόδοση 6μηνου +91,65%

Απόδοση από 1/1 +25,04%

Απόδοση 52 εβδομάδων +28,44%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,95 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,585 ευρώ

Καθαρή Θέση 236,9 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 1,25

P/BV 1,36

Ξένα/Ιδία 1,9

ROE +3,41%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 24,27%

Κεφαλαιοποίηση 322,9 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της ΕΛΧΑ έκλεισε στα 1,702 ευρώ με άνοδο 2,16%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η μετοχή δημιούργησε στις 5/11 «χρυσό σταυρό», κάτι που ενισχύει την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,80 ευρώ, και την στήριξη στα 1,64 ευρώ με την επόμενη στα 1,51 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 81,59 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +0,35%

Απόδοση 3μηνου +31,94%

Απόδοση 6μηνου +40,20%

Απόδοση από 1/1 -2,18%

Απόδοση 52 εβδομάδων -0,93%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,836 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,83 ευρώ

Καθαρή Θέση 758,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 2,02

P/BV 0,84

Ξένα/Ιδία 0,88

ROE +3,18%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 41,86%

Κεφαλαιοποίηση 638,7 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.


Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,104με πτώση 20,38%, και του δεκαετούς στο 0,646με πτώση 1,52%.

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq παρέμειναν με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη ο δείκτης DAX 30 διατήρησε το σήμα του σε strong buy, καθώς και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 σε strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.


 

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem