7/10/2020- Χ.Α & Μarkets: Πολλά, μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα(;)

ΑΥΤΑ τα περνούν με…ψιλά γράμματα. Στην 27η θέση, ανάμεσα σε 163 χώρες, βρέθηκε η Ελλάδα, στην κατάταξη του “Δείκτη Κοινωνικής Προόδου”, μία θέση πιο ψηλά από το 2019. Ο δείκτης, ο οποίος δημιουργήθηκε από μία ομάδα οικονομολόγων κατόχων του βραβείου Νόμπελ, βαθμολογεί την κάθε χώρα σε 50 τομείς από 17 κατηγορίες κοινωνικού προσανατολισμού. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι σκανδιναβικές χώρες, η Αυστραλία και ο Καναδάς, ενώ ακολουθούν κυρίως οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ΗΠΑ, βρίσκονται στην 28η θέση, μία θέση πίσω από την Ελλάδα. Στο γενικό σύνολο, από το 2014, οι κοινωνικές συνθήκες, σε όλο το κόσμο, βελτιώνονται.ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ – 6ΜΗΝΟΝ


 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 219,25 εκατ.
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 3,0700
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 130 εκατ. από 378,4 εκατ. στις 31.12.2020.
 • Και ποιός ξέρει πόσα στις 31.12.2020…..
 • ΣΧΕΣΗ P/BV: Για την ώρα… 1,7. Αλλά θα χειροτερέψει σημαντικά.
 • ΒΟΟΚ VALUE: 1,8100 ευρώ, για την ώρα.
 • P/E 2020: —–
 • EV/EBITDA 2020: ——
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 645,5 εκατ. ευρώ
 • ΤΑΜΕΙΑ: 367,6 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 277,9 εκατ., αλλά…….
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 2,1 για την ώρα…
 • ΝΕΤDEBT/EBITDA: —————-

ΣΧΟΛΙΑ: Κατά τους εννέα μήνες του 2020, η εταιρεία είχε απώλειες σε ρευστότητα (cash burn) 160 εκατ. ευρώ από τα οποία 65 εκατ. ευρώ αφορούν το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς. Όπως ανέφερε, ο κ. Βασιλάκης βραχυπρόθεσμα η Aegean δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, ενώ με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών έχει αλλάξει την “αρχιτεκτονική” της συμφωνίας με την Airbus για την προμήθεια 42 νέων αεροσκαφών της οικογένειας Α320neo και Α321neo.

 • Έχει δηλαδή, επιμηκύνει το χρονικό ορίζοντα παραλαβής των αεροσκαφών κατά δύο έτη, έως και το 2026 έναντι του 2024 αρχικά. Και μέχρι το 2022 ο συνολικός αριθμός των αεροπλάνων που θα παραλάβει διαμορφώνεται σε 15 έναντι 26 που προγραμματιζόταν αρχικά να παραληφθούν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Με την επίδραση και του δεύτερου τριμήνου, το πρώτο εξάμηνο ο κύκλος εργασιών κατέγραψε μείωση 64% και ανήλθε σε €187,4 εκατ., ενώ το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων ανήλθε σε ζημιές 132,3 εκατ. (Καθαρές ζημιές προ φόρων, εξαιρουμένων των ζημιών που προήλθαν από παράγωγα προϊόντα αντιστάθμισης ταμειακών ροών).

 • Το αποτέλεσμα της Εταιρείας επιβαρύνθηκε με επιπλέον έκτακτες ζημιές €68,5 εκατ. από παράγωγα αντιστάθμισης κινδύνου, κυρίως ποσότητες καυσίμου που λόγω του περιορισμένου έργου δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν. Συνολικά το καθαρό αποτέλεσμα για το πρώτο εξάμηνο, μετά από φόρους, ανήλθε σε ζημιές ύψους €158,8 εκατ., έναντι ζημιών ύψους €13 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

ΑΣΧΟΛΙΑΣΤΟ: ΕΧΟΥΝ στον δείκτη FTSEM την ΜΙΓ και δεν έχουν τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ!! Αντιλαμβάνεστε τα κριτήρια της ΣΥΝΘΕΣΗΣ των ΔΕΙΚΤΩΝ.

ΣΧΟΛΙΟ: Επιλογές μετοχών βάσει ΠΙΝΑΚΩΝ, γενικών αναφορών κ.ο.κ των εκάστοτε αποτελεσμάτων των εταιρειών απαγορεύεται ρητώς και δια ροπάλου. Με τα ματάκια μας ξεψαχνίζουμε τις λογιστικές καταστάσεις τους και βγάζουμε τα συμπεράσματα. Το Χ.Α θέλει πολύ ψάξιμο για να είσαι ασφαλής, όσο μπορεί να είναι κανείς.

ΑΝΤΡΕ ΚΟΣΤΟΛΑΝΙ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΑΤΡΑΣ: Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια: Διατήρηση της στασιμότητας

 • Στάσιμος, όπως ακριβώς και το Χρηματιστήριο, παρέμεινε ο κλάδος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθ’ όλο το διάστημα του καλοκαιριού. Σε σχέση με το τέλος του α’ εξαμήνου του έτους (30/6/2020), το συνολικό ενεργητικό εμφανίζει μικρή αύξηση κατά € 2,5 εκατομμύρια, φτάνοντας πλέον στα € 796,9 εκατομμύρια.

Το ποσό αυτό είναι κατά 28,5% χαμηλότερο σε σχέση με το Ενεργητικό της αρχής του έτους. Ικανοποιητικό είναι το γεγονός ότι, ο αριθμός των μεριδίων διατηρείται πάνω από τα 400 εκατομμύρια, παρά τη μεγάλη πτώση της περιόδου. Κατά το διάστημα από το τέλος του εξαμήνου, ο αριθμός των μεριδίων μειώθηκε κατά περίπου 1,5 εκατομμύρια, σε 415,6 εκατομμύρια μερίδια.

Οι αποδόσεις είναι ελαφρά μόνο καλύτερες από τις αποδόσεις του Γενικού Δείκτη. Από την αρχή του έτους, έως την 9/9/2020, η μέση απόδοση του κλάδου των μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων φτάνει στο -26,2%, επίδοση που, κατά την άποψή μας, δεν είναι ικανοποιητική. Η απόδοση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κυμαίνεται από -18,23% (Optima Ελληνικό Μετοχικό) έως -32,95% (Eurobank NTT Greek Equities). Κατά το ίδιο διάστημα, η απόδοση του Γενικού Δείκτη του ΧΑ ήταν -31,1%.

Δείτε το διάγραμμα διαδραστικά εδώ.

Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι, η απόδοση αυτή προκύπτει από τον υπολογισμό του αριθμητικού μέσου όρου όλων των αποδόσεων των λειτουργούντων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και υπολογίζεται από την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

 • Όμως, η απόδοση αυτή είναι λανθασμένη, αφού δε σταθμίζεται με το “ειδικό βάρος” του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στην πραγματικότητα, έχοντας σταθμίσει το κάθε Α/Κ, η πραγματική απόδοση του συνόλου του κλάδου έως την 9/9/2020 είναι -28,4%.

Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε και τις παρελθούσες επιδόσεις του κλάδου, σταθμισμένες, ανάλογα με το μέγεθος του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Πίνακας 1: Εξαμηνιαία στοιχεία του κλάδου των ελληνικών μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2011 – σήμερα)
Μήνας Ενεργητικό (€) Μεταβ. από αρχή έτους (%) Μερίδια Καθαρή Τιμή – Μεταβολή από αρχή έτους (%) Σταθμισμένη μεταβ. Καθαρής Τιμής Τιμή Γενικού Δείκτη Χ.Α. Μεταβ. από αρχή κάθε έτους Σύνδεσμος με Ε.Θ.Ε.
9/9/2020 796.961.812 -28,5% 415.590.703 -26,2% -28,4% 631,74 -31,1% Στοιχεία
Ιουν-2020 794.501.223 -28,8% 417.064.075 -26,4% -28,6% 638,90 -30,3% Στοιχεία
Μαρ-2020 667.487.823 -40,2% 389.343.563 -37,1% -37,6% 558,30 -39,1% Στοιχεία
Δεκ-2019 1.115.365.977 68,3% 397.293.533 38,7% 41,0% 916,67 49,5% Στοιχεία
Ιουν-2019 987.858.179 49,1% 328.709.914 34,0% 34,5% 868,48 41,6% Στοιχεία
Δεκ-2018 662.710.111 -17,8% 260.557.504 -16,8% -17,5% 613,30 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2018 811.810.754 0,7% 276.554.123 -2,2% -3,0% 757,57 -5,6% Στοιχεία
Δεκ-2017 806.085.115 20,9% 262.588.634 23,4% 24,6% 802,37 24,7% Στοιχεία
Ιουν-2017 827.278.807 24,1% 266.756.523 25,8% 26,7% 823,74 28,0% Στοιχεία
Δεκ-2016 666.830.385 -0,4% 271.512.265 0,5% 1,0% 643,64 1,9% Στοιχεία
Ιουν-2016 589.623.689 -11,9% 279.752.261 -13,3% -13,4% 542,12 -14,1% Στοιχεία
Δεκ-2015 669.225.451 -19,4% 284.396.821 -20,2% -18,8% 631,35 -23,6% Στοιχεία
Ιουν-2015 808.491.878 -2,7% 289.327.307 -3,4% -3,0% 797,52 -3,5% Στοιχεία
Δεκ-2014 830.767.018 -31,0% 284.321.307 -27,9% -27,8% 826,18 -28,9% Στοιχεία
Ιουν-2014 1.329.487.280 10,5% 305.886.857 8,3% 9,1% 1.214,31 4,4% Στοιχεία
Δεκ-2013 1.203.281.925 29,0% 313.370.771 31,9% 34,4% 1.162,68 28,1% Στοιχεία
Ιουν-2013 974.398.243 4,5% 324.241.538 -4,0% 4,6% 847,57 -6,6% Στοιχεία
Δεκ-2012 932.766.832 34,9% 322.689.443 44,0% 39,6% 907,90 34,8% Στοιχεία
Ιουν-2012 613.453.776 -11,3% 305.284.951 -6,7% -7,8% 611,16 -9,3% Στοιχεία
Δεκ-2011 691.705.983 315.373.650 -44,9% -44,3% 673,71 Στοιχεία
Οι τιμές αναφέρονται στο τέλος κάθε μήνα – Η στάθμιση της καθαρής τιμής γίνεται με βάση το μέγεθος του Ενεργητικού του κάθε Α/Κ – Η καλύτερη (χειρότερη) τιμή αναφέρονται στην καλύτερη (χειρότερη) επίδοση μεταξύ του συνόλου των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

http://www.ethe.org.gr/index.php?view=mfmcsmcategory&categoryId=361&reportDate1=2020-01-01&reportDate2=2020-09-09&newmenu=Y&dropdown=Y&mainmenu=N&option=com_statistic&lang=el

Results (ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ) – ποιοί έχουν ήδη ενημερώσει

04/11/20 | Mytilineos (3Q20)

05/11/20 | ELPE (3Q20)

12/11/20 | Titan Cement (3Q20)

24/11/20 | Fourlis Holding (3Q20)

25/11/20 | OPAP (3Q20)

26/11/20 | LAMDA Development (3Q20)

30/11/20 | ATHEX Group (3Q20)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.