Ανεξαρτησία Δικαιοσύνης: 83η και καταϊδρωμένη η Χώρα μας… Τραγική, με μία λέξη

Στον πάτο η Ελλάδα και στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης - Jo Di