4.8.2020: Φάσεις αγορών και πώς να κερδίζετε από αυτές…

 • Φάσεις αγορών και πώς να κερδίζετε από αυτές…

Η μακροχρόνια αγορά έχει τέσσερις φάσεις που αναλύονται παρακάτω:

Φάση συσσώρευσης.  Μετά από αρκετούς μήνες πτώσης, πραγματοποιείται μια πλευρική τάση κατά την οποία ο όγκος μειώνεται και συνήθως αρχίζει να αυξάνεται στο τέλος της. Ο κινητός μέσος 30 εβδομάδων γίνεται επίπεδος.
 

Φάση ανόδου. Ιδανικός χρόνος για να ανοίξουν αγοραστικές θέσεις όταν η αγορά διασπά την αντίσταση της φάσης 1 και κατευθύνεται σε ανώτερα επίπεδα τιμών. Η διάσπαση της αντίστασης και του κινητού μέσου 30 εβδομάδων θα πρέπει να γίνει με εξαιρετικά αυξημένο όγκο. Συνήθως μετά το αρχικό ράλι πραγματοποιείται ένα τουλάχιστον πισωγύρισμα. Θα πρέπει να σημειωθεί πως όσο λιγότερα είναι τα πισωγυρίσματα, τόσο ισχυρότερη χαρακτηρίζεται η μετοχή. 

Ο κινητός μέσος 30 εβδομάδων συνήθως αρχίζει να κινείται ανοδικά αμέσως λίγο μετά τη διάσπαση. Είναι φυσιολογικό η τιμή να κινείται με 2 βήματα πάνω και 1 κάτω. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα εφόσον η τιμή παραμένει πάνω από τον κινητό μέσο 30 εβδομάδων. 

Όταν η κλίση του ανοδικού κινητού μέσου αρχίζει να μειώνεται σημαντικά και οι τιμές πλησιάζουν τον κινητό μέσο, η μετοχή φρενάρει. 

Φάση διανομής. Η ανοδική κίνηση χάνει την ορμή της και η μετοχή αρχίζει να έχει μια πλευρική τάση. Ο όγκος είναι μεγάλος και κινείται  πλευρικά με απότομες κινήσεις. Η τιμή κινείται πάνω και κάτω από τον κινητό μέσο στα ράλι και στις πτώσεις. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να έχετε τα συναισθήματα σας σε πλήρη έλεγχο. 

Φάση καθόδου. Η μετοχή διασπά τον πυθμένα της ζώνης στήριξης της προηγούμενης φάσης και αρχίζει πλέον τη μακροχρόνια πτώσης της. 

 Ανάγνωση & Ερμηνεία των διαγραμμάτων

Οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές πρέπει να διαβάζουν τα ημερήσια διαγράμματα καθημερινά και οι μεσοπρόθεσμοι  τα εβδομαδιαία. Ειδικά για τα εβδομαδιαία διαγράμματα πρέπει  να εξετάζονται τα εξής:  

 1. Παρατηρήστε κάθε σχηματισμό δόρατος με την προσοχή στραμμένη στην επόμενη μεγάλη κίνηση.

 2. Παρατηρήστε το γράφημα του όγκου, ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγάλος και να αυξάνεται στις διασπάσεις.

 3. Παρατηρήστε τον κινητό μέσο 30 εβδομάδων και μην ανοίγετε θέση long εάν η τιμή είναι κάτω από τον καθοδικά κινούμενο κινητό μέσο 30 εβδομάδων.

 4. Να έχετε πάντοτε στο νου σας το ετήσιο υψηλό και χαμηλό, καθώς επίσης και τα επίπεδα στήριξης ή αντίστασης που υπάρχουν.

 5. Παρατηρήστε τον RSI και προσέξτε τα σημεία αντιστροφής του.

Συμβουλές για επιτυχημένες επενδύσεις

 • Ελέγξτε τους δείκτες της αγοράς για να δείτε την γενική της κατεύθυνση.
 • Ανιχνεύστε τους κλάδους της αγοράς για να εντοπίσετε τους πιο κερδοφόρους
 • Εντοπίστε τις μετοχές με τους πιο δυναμικούς σχηματισμούς στους επιλεγμένους κλάδους.
 • Εστιάστε την πλειοψηφία των αγορών σας σε σχηματισμούς συνέχισης που εμφανίζονται στη φάση 2 (μακροπρόθεσμα ανοδική τάση) και αντίθετα για την καθοδική αγορά.
 • Τοποθετήστε το προστατευτικό stop όπου χρειάζεται πριν ανοίξετε τη θέση και αν αυτό βρίσκεται μακριά από το σημείο αγοράς, αναζητήστε μια άλλη μετοχή ή περιμένετε την τιμή σε ένα πιο κοντινό επίπεδο από το stop.
 • Ποτέ μην πουλάτε μια μετοχή στη φάση 1 (φάση συσσώρευσης) ή στη φάση 2 (μακροπρόθεσμα ανοδική τάση) και ποτέ μην αγοράζετε μια μετοχή στη φάση 3 (φάση διανομής) ή στη φάση 4 (μακροπρόθεσμα πτωτική τάση).
 • Ποτέ μην μαντεύετε το που είναι ο πυθμένας και μην ανοίγετε θέση  long με αυτό τον τρόπο.
 • Μην θεωρείται ότι πρέπει πάντοτε να έχετε ανοιχτές θέσεις με όλο σας το κεφάλαιο. Ανάλογα με τις ενδείξεις των δεικτών μπορείτε να είστε και μερικώς  μόνον τοποθετημένοι.
 • Πάντα να είστε σε αρμονία με την κατεύθυνση της αγοράς. Δηλαδή, να λαμβάνετε θέσεις long στην άνοδο και θέσεις short στην πτώση. 
 • Πάντα να είστε συνεπείς στο να κρατάτε ένα ημερολόγιο με τις ημερήσιες πράξεις σας και τους λόγους για αυτές και εκ των υστέρων να αναλύετε τις ενέργειές σας.

Πότε αγοράζουμε;

 • Αγοράζουμε μόλις η μετοχή διασπάσει την περιοχή συσσώρευσης (φάση 1) και αρχίσει να κινείται έξω από αυτή, οπότε έχει εισέλθει στη φάση ανόδου (φάση 2). Ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά χαμηλός και υπάρχει μεγάλη δυναμική ανόδου. Παρόλα αυτά, απαιτείται μεγάλη υπομονή, γιατί μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να ξεκινήσει η άνοδος της δεύτερης φάσης.
 • Αγοράζουμε επίσης, όταν η φάση ανόδου (φάση 2) είναι σε εξέλιξη και η μετοχή πλησιάζει τον κινητό μέσο όρο, ο οποίος  έχει ανοδική πορεία και διασπά ανοδικά μια προηγούμενη κορυφή.

Στα πρώτα στάδια μιας ανοδικής αγοράς, πολλές μετοχές πραγματοποιούν διάσπαση για πρώτη φορά, αλλά στη συνέχεια πολύ λίγες από αυτές εξακολουθούν την ανοδική τους πορεία. 

Χρησιμοποιείστε  αγοραστικά stops, μέσα σε προκαθορισμένα όρια τιμών. Έτσι, δε θα χρειάζεται να παρακολουθείτε την αγορά συνέχεια και το σπουδαιότερο να δε θα λαμβάνετε αποφάσεις στηριζόμενες στο συναίσθημα. 

Όσο πιο μηχανικό είναι το σύστημα  και όσο λιγότερο υπόκειται σε συναισθήματα, τόσο πιο κερδοφόρες θα είναι οι πράξεις σας.

Σχηματισμοί αγοροπωλησίας

 • Τετραετής κύκλος προέδρου: σύμφωνα με αυτόν ο πρώτος χρόνος έχει πτωτική τάση, ο δεύτερος χρόνος έχει πτωτική τάση μέχρι να ξεκινήσει μια άνοδος, τρίτος χρόνος  είναι ακόμα πιο ανοδικός και τέταρτος χρόνος πλευρικός.

 • Μήνες: Στατιστικά θεωρούνται ανοδικοί οι μήνες Νοέμβριος, Ιανουάριος και Απρίλιος. Καθοδικοί θεωρούνται οι μήνες Φεβρουάριος, Μάϊος, Ιούνιος και Σεπτέμβριος.

 • Ημέρες της εβδομάδας: Στατιστικά χειρότερη θεωρείται η Δευτέρα και καλύτερη η Παρασκευή. Οι ημέρες που προηγούνται των εορτών  και γενικά των αργιών συνήθως είναι ανοδικές.

Επιλέξτε κλάδο

Χρησιμοποιήστε τα ίδια κριτήρια με αυτά των μετοχών, με πιο σημαντικό κριτήριο οι κλάδοι να είναι υγιείς (να μην ανήκουν στη φάση 3 και 4), και να εισέρχονται στη φάση 2 με τη μικρότερη αντίσταση στην κορυφή. Καλό θα είναι να την αγοράσετε., άν ο κλάδος  στον οποίο ανήκει βρίσκεται στη φάση 2 και η μετοχή μόλις εισέρχεται στη φάση 2. Το ίδιο θα κάνετε εάν η μετοχή δημιουργεί ένα σχηματισμό συνέχισης και ο κλάδος κινείται στη φάση 2. 

Ανάλυση της αγοραστικής διαδικασίας 

Αντίσταση

Πάντα κοιτάζοντας ένα διάγραμμα να ελέγχετε που υπάρχουν αντιστάσεις, τόσο στα πρώτα 2 – 4 χρόνια, όσο και μετά σε δεκαετές διάγραμμα. 

Όγκος

Ποτέ μην εμπιστεύεστε τη διάσπαση που δεν συνοδεύεται από αύξηση του όγκου. Θα πρέπει:

·        Ο εβδομαδιαίος όγκος  να είναι τουλάχιστον διπλάσιος από το μέσο όγκο των τελευταίων εβδομάδων ή

·        ο όγκος των τελευταίων 3-4 εβδομάδων να αυξάνει τουλάχιστον στο διπλάσιο από το μέσο όρο των προηγούμενων αρκετών εβδομάδων. 

Σχετική ισχύς

Υπολογίστε πόσο δυνατή είναι η μετοχή σε σχέση με τη γενική εικόνα της αγοράς. Ποτέ μην αγοράζετε μια μετοχή εάν η σχετική ισχύς της είναι φτωχή σε σχέση με την αγορά. 

Λίστα ελέγχου πριν την αγορά

 • Ελέγξτε τη γενική πορεία της αγοράς.
 • Ανιχνεύστε τους κλάδους της αγοράς από πλευράς τεχνικής ανάλυσης
 • Εντοπίστε τις μετοχές με τους πιο δυναμικούς σχηματισμούς στους επιλεγμένους κλάδους. Καταγράψτε τα επίπεδα τιμών που πρέπει να διασπαστούν.
 • Μειώστε τη λίστα εξαιρώντας αυτές που είναι πολύ κοντά το επίπεδο αντίστασης..
 • Περιορίστε τη λίστα  ελέγχοντας τη σχετική ισχύ.
 • Προσδιορίστε ποίο θα έπρεπε να είναι το επίπεδο stop loss και απορρίψτε αυτές που δεν θέλετε.
 • Τοποθετήστε εντολές με αγοραστικά stop για να αγοράσετε τις μισές θέσεις που ικανοποιούν τα αγοραστικά κριτήρια.
 • Ελέγξτε εάν ο όγκος αυξάνεται κατά την άνοδο και μειώνεται στο πισωγύρισμα. Αγοράστε και τις υπόλοιπες μισές θέσεις όταν το πισωγύρισμα φτάσει στην αρχική διάσπαση.
 • Εάν ο όγκος δεν είναι αρκετά υψηλός στο σημείο διάσπασης, τότε πουλήστε τη μετοχή  στο πρώτο ράλι που θα κάνει. Εάν η τιμή δε μπορέσει να κάνει ράλι και αρχίσει να πέφτει,  πουλήστε την αμέσως. 

Περισσότερες συμβουλές

Υπάρχουν μερικοί σχηματισμοί με τους οποίους θα πρέπει κανείς να είναι εξοικειωμένος. Μην περιμένετε να ολοκληρωθούν.

 1. headandshoulder (κεφάλι με ώμους) : είναι σχηματισμός ο οποίος  απαντάται πιο συχνά σε ημερήσια διαγράμματα από ότι σε εβδομαδιαία. Ανήκει στους πιο δυναμικούς και αξιόπιστους σχηματισμούς. Κατά την ολοκλήρωσή του ο κινητός μέσος 30 εβδομάδων δεν πρέπει να έχει πτωτική τάση.

 2. double bottom (διπλός πυθμένας): είναι σχηματισμός ο οποίος είναι αρκετά κερδοφόρος όταν υπάρχει εξαιρετικά μεγάλος όγκος και διασπάται εύκολα η αντίσταση. 

Κατά γενικό κανόνα όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική διάρκεια της δημιουργίας ενός σχηματισμού, τόσο  μεγαλύτερη θα είναι η κίνηση που θα ακολουθήσει. 

Μην ξεχνάτε να κάνετε διασπορά του κινδύνου επενδύοντας τόσο σε διαφορετικές μετοχές, όσο και σε διαφορετικούς κλάδους. 

Πότε πουλάμε; 

·        Μην εφαρμόζετε τεχνικές Μουαγιέν, αν η αγορά κινείται καθοδικά.

·        Μην αρνείστε να πουλήσετε μια μετοχή επειδή όλη η αγορά τείνει να είναι ανοδική

·        Μην περιμένετε το επόμενο ράλι για να πουλήσετε

·        Πάντα να έχετε ένα προστατευτικό stoploss. Όταν καθορίζετε αρχικά ένα stop,

      δώστε  περισσότερη προσοχή στο προηγούμενο χαμηλό παρά στον κινητό μέσο 30 εβδομάδων.

·        Μετά από την αγορά στο σημείο διάσπασης, τοποθετήστε ένα stoploss κάτω από το χαμηλότερο σημείο της βάσης.

·        Όταν υπάρχει τάση, δείξτε ανοχή, αλλά μετακινήστε το αρχικό stoploss σε υψηλότερο επίπεδο.

·        Στη φάση 3 (περιοχή διανομής), γίνετε περισσότερο σφιχτοί με το stop loss. Μην περιμένετε να διασπαστεί καθοδικά ο κινητός μέσος 30 εβδομάδων για να πουλήσετε. 

 Χρησιμοποιείστε γραμμές τάσης

Ένας τρόπος να ασφαλίσετε περισσότερα κέρδη είναι να πουλήσετε τουλάχιστον μέρος της θέσης σας  όταν η γραμμή τάσης (που διέρχεται τουλάχιστον από τρεις πυθμένες) διασπαστεί καθοδικά. 

Κανόνας Swing

Δεν χρησιμοποιείται συχνά, αλλά είναι αρκετά ακριβής. Όταν υπάρχει σημαντική πτώση, αφαιρέστε τη νέα χαμηλή τιμή από την προηγούμενη κορυφή και διπλασιάστε αυτή την αξία. 

Losing

Χάνοντας από μια θέση, είναι και αυτό ένα μέρος της δουλειάς

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: www.investor.gr/