(4/4) Θ.Σεμερτζίδης-Χ.Α: Τεχνική εικόνα +βασικά στοιχεία για ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ και Μοτοδυναμική

Τεχνική εικόνα ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρ, και ΜΟΤΟ

  • από τον Θοδωρή Σεμερτζίδη

Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,93 ευρώ με άνοδο 3,47%, καταβάλλοντας σήμερα μια πρώτη προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, καθώς οι εισροές στην μετοχή μειώνονται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,11 ευρώ και η στήριξη στα 11,04 ευρώ, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και την μετοχή να διατηρεί την ανοδική της τάση. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 584 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +7,09%

Απόδοση 3μηνου +8,95%

Απόδοση 6μηνου +46,29%

Απόδοση από 1/1 +8,95%

Απόδοση 52 εβδομάδων +86,41%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 11,97 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,30 ευρώ

Καθαρή Θέση 739,6 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2020)

BV 2,17

P/BV 5,497

Ξένα/Ιδία 0,80

ROE +27,76%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,73%

Κεφαλαιοποίηση 4,07 δισ. ευρώ

*****

Η μετοχή της Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,44 ευρώ με πτώση 1,03%παρουσιάζοντας το τελευταίο χρονικό διάστημα αδυναμία να διατηρηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,45 ευρώ), με το σήμα αγοράς παρόλα αυτά να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,51 ευρώ με την επόμενη στα 1,66 ευρώ, και η στήριξη στα 1,33 ευρώ, με όποιο θετικό κλείσιμο της μετοχής να αποτελεί ευκαιρία ρευστοποιήσεων παρά τοποθέτησης, μιας και εκροές στην μετοχή συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 703,0 χιλ. τεμάχια.

  • Μετά τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2020, το βασικό ερώτημα είναι το εάν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 120,0 εκατ. ευρώ θα είναι η μόνη ή θα χρειαστούν κι άλλες. Η διατήρηση της μετοχής στα επίπεδα των 1,40 ευρώ προϊδεάζει για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πέριξ του 1,0 ευρώ, καθώς η ονομαστική της αξία ανέρχεται στα 1,07 ευρώ.

Απόδοση μηνός +7,46%

Απόδοση 3μηνου -16,52%

Απόδοση 6μηνου -2,96%

Απόδοση από 1/1 -16,52%

Απόδοση 52 εβδομάδων +161,82%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,77 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,512 ευρώ

Καθαρή Θέση 229,6 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2020)

BV 1,07

P/BV 1,34

Ξένα/Ιδία 2,65

ROE –81,3%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 9,58%

Κεφαλαιοποίηση 308,6 εκατ. ευρώ

*****

Η μετοχή της Μοτοδυναμική έκλεισε στα 1,355 ευρώ με άνοδο 0,37%, διατηρώντας την ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,40 ευρώ και η στήριξη στα 1,23 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 5,7 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +12,92%

Απόδοση 3μηνου +20,98%

Απόδοση 6μηνου +66,05%

Απόδοση από 1/1 +20,98%

Απόδοση 52 εβδομάδων +53,98%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,37 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,80 ευρώ

Καθαρή Θέση 16,6 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2020)

BV 0,57

P/BV 2,38

Ξένα/Ιδία 1,51

ROE 11,80%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 27,49%

Κεφαλαιοποίηση 39,63 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem