OTE – 9μηνο: Συνεχίζει την μείωση του δανεισμού του

 

ΟΤΕ-ανάλυση 9μήνου:

Με την Καθαρή θέση στα 2,075 δισ. ευρώ (από τα 1,92 δισ. στις 31.12.2013) και με δείκτη δανειακής μόχλευσης 0,69 αφού στο ταμείο του υπάρχουν διαθέσιμα 1,31 δισ. ευρώ και ο δανεισμός του ανήλθε στις 30.9.2014 στα 2,74 δισ. ευρώ έναντι των 2,95 δισ. στις 31.12.2013.

Στα 519,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των 733,7 εκατ. του 2013.

Αποτιμάται σε 4,64 δισ. ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 2,3. Διαπραγματεύεται στα 9,46 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου στα 8,2600 – 13,2000 ευρώ…

ΔΙΕΤΙΑ: Με τον μέσο όρο στα 8,5100 ευρώ και στο +159,18% από πρόπερσι ίδια ημερομηνία (στα 3,6500 τότε). Με την ονομαστική αξία του τίτλου στα 2,8300 και την λογιστική του στα 4,2300 ευρώ.

ΟΤΕ(ΙΙ): Στα 194,2 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του από τα 476,5 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ οι πωλήσεις σε 1,914 δισ. από 1,97 εκατ. ευρώ στο 2013. Με ebitda 1,041 δισ. (1,057 εκατ. πέρυσι).

Στα 7,41 δισ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού, με τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία σε 3,11 δισ. ευρώ από τα 3,28 δισ. ευρώ στο 2013.

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 1,44 δισ. ευρώ. Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 564,3 εκατ. ευρώ.

ΟΤΕ(ΙΙΙ): Αποθέματα: 107,3 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες 693,7 εκατ. ευρώ. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 221,5 εκατ. ευρώ .(*Ταμειακά διαθέσιμα 1,31 δισ. ευρώ.). Στα 4,95 δισ. οι υποχρεώσεις του ομίλου.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2,23 δισ. Προβλέψεις – λοιπές μακροπρόθεσμες 587 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,51 δισ. ευρώ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 1,61 δισ. ευρώ.

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ: 0,3982 ευρώ έναντι 0,9722 πέρυσι

Απασχολεί προσωπικό 22.093 (από 24.896 πέρυσι τέτοια περίοδο) ατόμων και για αμοιβές μελών δ.σ. και δ/ντικά στελέχη κατέβαλε 4,8 εκατ. ευρώ.