Με αυτόν, πρέπει όλοι σχεδόν να καταλήγουν στο Τσουβαλιστάν!

ΙΝΤΡΑΚΑΤ – APOSTOLOS MANTHOS 

Aυτός ο όμιλος δεν λέει να αφήσει κανέναν να προοδεύσει με τα “Ι” χαρτιά του. Πρέπει όλοι σχεδόν να καταλήγουν στο Τσουβαλιστάν.
Η μετοχή έχασε εύκολα τα 2,0000 ευρώ και δείχνει διάθεση να πάει να κάνει βάση στα 1,7000 με 1,6000 ευρώ.

Εικόνα

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
  • @1,7000 ευρώ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 1,685 1,955 -12,82
30 ημερών 1,685 2,180 -18,27
3 μηνών 1,415 2,180 16,04
6 μηνών 1,110 2,180 24,54
12 μηνών 0,920 2,180 30,77