Εγγυητικό Κεφάλαιο: Τι πρέπει να κάνουν όσοι είχαν συμβόλαια International Life A.E.A.Z

Ολοκληρώθηκε η διαβίβαση προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, των απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που αναγνωρίζονται από την εκκαθάριση της International Life A.E.A.Z..

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εγγυητικού την 1η Αυγούστου 2019 “για την καταβολή της αποζημίωσης έναντι των απαιτήσεων από ασφάλιση, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής θα προχωρήσει σε πιστοποίηση του δικαιούχου που έχει οριστεί από την εκκαθάριση της International Life A.E.A.Z..

Η διαδικασία πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής (www.pligf.gr). Σε ειδικό μηχανισμό αναζήτησης οι δικαιούχοι θα καταχωρούν τον αριθμό συμβολαίου και τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης, που έχει ορίσει η εκκαθάριση στην Κατάσταση Δικαιούχων από Ασφάλιση, για να ενημερωθούν για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν, προκειμένου να πιστοποιηθούν και να δρομολογηθεί η καταβολή της αποζημίωσης. Σημειώνεται ότι, το ποσό της αποζημίωσης υπολογίστηκε από την εκκαθάριση και προσδιορίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3867/2010”.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής:

  • μέσω του site www.pligf.gr o μέσω email: [email protected]
  • μέσω τηλεφώνου στο 210 – 320 3428 μεταξύ 10:00 – 12:00 και
  • μέσω ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση: Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής Ελ. Βενιζέλου 21 (πρώην Πανεπιστημίου) Τράπεζα της Ελλάδος Τ.Κ. 102 50, Αθήνα

Στις οδηγίες που έχει στην ιστοσελίδα του το Εγγυητικό αναφέρει:

1. Στο 1o πεδίο καταχωρείται ο αριθμός συμβολαίου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. ΠΡΟΣΟΧΗ! όχι αριθμό αίτησης ή αριθμό αναγγελίας της απαίτησης.
2. Στο 2o πεδίο καταχωρείται ο Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης όπως αυτός εμφανίζεται στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση (ΚΔΑ) της Υπό Εκκαθάριση International Life Α.Ε.Α.Ζ.
3. Για την ολοκλήρωση της αναζήτησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση και των δύο πεδίων.
4. Για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να γίνει ξεχωριστή αναζήτηση