31.8.2021- Με προσδοκίες ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χ.Α.- Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για ΠΑΙΡ, ΕΒΡΟΦ, και ΚΛΜ

  • Με προσδοκίες ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χ.Α.-Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για ΠΑΙΡ, ΕΒΡΟΦ, και ΚΛΜ

Με κέρδη ξεκίνησε η εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 929,26 μονάδες με άνοδο 1,63%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 62,38 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 10,26 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 90 έκλεισαν ανοδικά, 32 πτωτικά, και 46 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε καθ΄ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 929,26 μονάδων όπου έκλεισε κιόλας. Αγοραστικό ενδιαφέρον και όγκος κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, κάτι που αποτυπώθηκε και στην σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών η οποία διαμορφώθηκε στο 2,8 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Ανακοίνωση ΓΕΚΕ

Ανακοίνωση ATTICA BANK

Ανακοίνωση PHOENIX VEGA MEZZ PL

Πακέτα συνεδρίασης

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 30, και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα neutralόπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα ο γενικός δείκτηςο οποίος διατήρησε το σήμα αγοράς, με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 950 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 872,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 29,81 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,62 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Κέρδη και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με τον δείκτη RSI να την περιοχή της υπεραγορασμένης ζώνης, και με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.316 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.999 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Διατηρεί την ανοδική του τάση ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος [παραμένει με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.779 μονάδες (εβδομαδιαίο διάγραμμα) και την στήριξη στις 1.354 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος διατήρησε σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 605 μονάδες, και την στήριξη στις 468 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 22,23 εκατ. τεμάχια, έναντι 15,64 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή της ΠΑΙΡ έκλεισε στα 1,21 ευρώ με άνοδο 2,54%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,26 ευρώ, και η στήριξη στα 0,98 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,7 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +23,47%

Απόδοση 3μηνου +14,15%

Απόδοση 6μηνου +21%

Απόδοση από 1/1 +41,52%

Απόδοση 52 εβδομάδων +341,61%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,24 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,194 ευρώ

Καθαρή Θέση 2,19 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,44

P/BV 2,74

P/Ettm 15,78

EV/EBITDA9,74 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA6,08 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 406.665 ευρώ από 62.353 ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία 4,56

ROE +17,36%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 13,83%

Κεφαλαιοποίηση 6,02 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της ΕΒΡΟΦ έκλεισε στα 1,145 ευρώ με πτώση 0,87%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, καθώς βρίσκεται κοντά στις προηγούμενες δύο κορυφές των 1,16 ευρώ και 1,18 ευρώ, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,19 ευρώ, και η στήριξη στα 1,12 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 5,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +6,02%

Απόδοση 3μηνου +1,78%

Απόδοση 6μηνου +42,06%

Απόδοση από 1/1 +20,02%

Απόδοση 52 εβδομάδων +50,66%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,25 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,68 ευρώ

Καθαρή Θέση 12,9 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,95

P/BV 1,21

P/Ettm 14,49

EV/EBITDA11,57 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA6,02 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 651.000 ευρώ από 921.000 ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία 1,31

ROE +8,34%

Δείκτης Φερεγγυότητας 29,93%

Κεφαλαιοποίηση 15,66 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της ΚΛΜ έκλεισε στα 0,732 ευρώ με άνοδο 0,83%, συνεχίζει την προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα από την προηγούμενη εβδομάδα, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,777 ευρώ και η στήριξη στα 0,68 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 21,52 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +4,57%

Απόδοση 3μηνου +6,71%

Απόδοση 6μηνου +23,65%

Απόδοση από 1/1 +12,62%

Απόδοση 52 εβδομάδων +39,16%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,794 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,44 ευρώ

Καθαρή Θέση 47,2 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 1,17

P/BV 0,62

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA11,72 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA4,78 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 1,3 εκατ. ευρώ από 3,9 εκατ. ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία 0,43

ROE -3,86%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 55,15%

Κεφαλαιοποίηση 29,44 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Καθοδικά κινήθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο –0,104με πτώση 32,69%, και του δεκαετούς στο 0,695με πτώση 1,21%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem

ΠΛΗΡΕΣ KEIMENO

Με προσδοκίες ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χ.Α.-Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για ΠΑΙΡ, ΕΒΡΟΦ, και ΚΛΜ