31.3.2021: Wall Street – Black Sky, με την υπογραφή του… αμερικάνου

Black Sky  …. εδώ ….
Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό SFTW … εδώ …. και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι BKSY
Αριθμός μετοχών : 147,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation Black Sky … εδώ …

Το SPAC του SFTW
Στις 17 Ιουνίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία
 Osprey Technology Acquisition Corp. και δημιουργήθηκε το Spac – SFTW. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.908.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.

Στις 5 Νοεμβρίου 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 31.625.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 316.250.000 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC – SFTW εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 7.500.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό και 825.000 ιδιωτικών ενταλμάτων, επίσης στο 1 δολάριο ανά ιδιωτικό ένταλμα, στους ασφαλιστές.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Black Sky 
Στις 18 Φεβρουαρίου 2021 το spac SFTW, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Black Sky.
Η Black Sky θα συγκεντρώσει, καθαρά, 447 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 180.000.000 δολαρίων
, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές, όπως η Tiger Global Management, Mithril Capital (συν-ιδρύθηκε από τους Ajay Royan και Peter Thiel), Hedosophia και Senator Investment Group. O χορηγός της Osprey και οι συνεργάτες της επενδύουν πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια στο PIPE.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο “ΒKSY
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Black Sky, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, σε περίπου 1,477 δισεκατομμύρια δολάρια.
 Μετά τη συγχώνευση η Black Sky θα έχει 371 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της και η επιχειρηματική της αξία θα ανέρχεται σε 1,106 δισεκατομμύρια δολάρια
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της SFTW δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Black Sky (63%), τους μετόχους της SFTW (21%), τον χορηγό της SFTW (4%) και τους επενδυτές PIPE (12%). 


Η BlackSky είναι μια εταιρεία πάροχος γεωχωρικών πληροφοριών και παρακολούθησης της παγκόσμιας δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο.
Ιδρύθηκε το 2014 και διευθύνεται από τον CEO Brian O’Toole.
Η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να παρατηρήσουν τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο, να εντοπίσουν και να παρακολουθήσουν την παγκόσμια δραστηριότητα, ώστε να κατανοήσουν και να προβλέψουν τις επερχόμενες αλλαγές.
Διαχειρίζεται έναν αστερισμό μικρών δορυφόρων απεικόνισης που περιβάλλουν τη Γη με υψηλούς ρυθμούς επίσκεψης. Συλλέγει επίσης δεδομένα από δορυφόρους και άλλων οργανισμών όπως και από ανοιχτές πηγές πληροφοριών. Η εταιρεία χρησιμοποιεί λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης για να μετατρέψει τα δεδομένα σε πληροφορίες.

Οι δορυφόροι της Black Sky κατασκευάζονται από την LeoStella, μέσω κοινοπραξίας με την Thales Alenia Space.
Η BlackSky έχει πέντε δορυφόρους σε τροχιά και σχεδιάζει να αναπτύξει 25 ακόμη μέσα στα επόμενα χρόνια. Οι πρόσθετοι δορυφόροι θα δώσουν την δυνατότητα να υπάρχει επαφή από κάθε γεωγραφικό σημείο κάθε 30 λεπτά. Η BlackSky αναπτύσσει επίσης έναν νέο δορυφόρο που θα παρέχει εικόνες υψηλότερης ανάλυσης.

Η πλατφόρμα αναλυτικών στοιχείων της Τεχνητής Νοημοσύνης / Μηχανικής Μάθησης του BlackSky αντλεί μοναδικές γνώσεις από τον αστερισμό του, καθώς και από μια ποικιλία αισθητήρων και ροών δεδομένων διαστήματος, IoT και της επίγειας βάσης. Το BlackSky παρακολουθεί παγκόσμια γεγονότα και δραστηριότητες παρέχοντας βελτιωμένη επίγνωση της κατάστασης για τους εμπορικούς και τους κυβερνητικούς του πελάτες παγκοσμίως.

Η BlackSky διαθέτει πέντε δορυφόρους σε εμπορική λειτουργία και έχει προγραμματίσει να προσθέσει επιπλέον εννέα δορυφόρους στον αστερισμό της το 2021.

Η BlackSky εμπορεύεται τις υπηρεσίες της σε εταιρείες και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις αμερικανικές στρατιωτικές αγορές και τις αγορές πληροφοριών.
Το National Reconnaissance Office (ΝRΟ) είναι ο βασικός πελάτης / στόχος για το BlackSky. Η εταιρεία είναι ένας από τους διάφορους προμηθευτές που έλαβαν συμβόλαια μελέτης NRO το 2019.
Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών (NRO) αποκτά εικόνες που χρησιμοποιούνται από αναλυτές του National Geospatial Intelligence Agency.
Μια πρόσφατη μελέτη αγοράς από την Quilty Analytics ανέφερε ότι το NRO θα συνεχίσει να αγοράζει τις περισσότερες από τις εμπορικές δορυφορικές εικόνες της από την Maxar Technologies, τον κυρίαρχο παίκτη της βιομηχανίας. Όμως, αναδυόμενοι διεκδικητές όπως το Planet και το BlackSky, ανέφερε η μελέτη, είναι πιθανό να λάβουν μέρος των προμηθειών του NRO.

Καθώς περισσότερες χώρες αναπτύσσουν πυραύλους και όπλα στον κυβερνοχώρο που μπορούν να θέσουν εκτός λειτουργίας τους δορυφόρους των ΗΠΑ, το Πεντάγωνο και οι υπηρεσίες πληροφοριών αναζητούν διαστημικές δυνατότητες που μπορούν να ανακάμψουν γρήγορα σε περίπτωση επίθεσης.

Ένας τρόπος για να γίνουν τα διαστημικά συστήματα πιο ανθεκτικά είναι να τοποθετηθούν πολλοί μικροί δορυφόροι σε τροχιά για να καταστεί πιο δύσκολο για έναν εχθρό να τους κατεβάσει όλους. Μια άλλη προσέγγιση είναι να υπάρχουν εφεδρικοί δορυφόροι στο έδαφος που να μπορούν γρήγορα να αναδυθούν σε νέους δορυφόρους και να ενεργοποιηθούν ξανά αντικαθιστώντας τους παλαιούς.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία θα υπάρξουν όταν δημοσιοποιηθεί και θα αρχίζει να παρουσιάζει τις οικονομικές της καταστάσεις κάθε τρίμηνο, παρέχοντας και  διάφορες πληροφορίες.
Σύμφωνα με τη διοίκηση η BlackSky παρουσίασε για το 2019 πωλήσεις 15 εκατομμύρια δολάρια και 22 εκατομμύρια δολάρια για το 2021, με τα EBITDA της να είναι αρνητικά κατά 30 εκατομμύρια δολάρια περίπου.

Με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια και μετά την ενοποίηση η Black Sky θα αποτιμάται 1,477 δισεκατομμύρια δολάρια, με την επιχειρηματική αξία της (ΕV) να ανέρχεται σε 1,106 δισεκατομμύρια δολάρια, έχοντας καθαρό ταμείο 371 εκατομμύρια δολάρια, συνεπώς θα έχουμε EV/ πωλήσεις

  • 2,02 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 546 εκατομμυρίων δολαρίων, του 2025.
  • 2,86 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 386 εκατομμυρίων δολαρίων, του 2024.
  • 4,95 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 223 εκατομμυρίων δολαρίων, του 2023.
  • 9,7 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 114 εκατομμυρίων δολαρίων, του 2022.
  • 24,04 φορές τα εκτιμώμενα έσοδα, των 46 εκατομμυρίων δολαρίων, του 2021.

και EV/EBITDA

  • 4,53 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA του 2025.
  • 6,35 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA του 2024.
  • 16,02 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA του 2023.

Τα EBITDA γυρίζουν ελαφρώς θετικά το 2022.

Mε την υπογραφή του… αμερικάνου


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

  • Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

  • Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.