01/11/2021- Χ.Α: Τριπλό τζακ ποτ για τον όμιλο Βιοχάλκο, η είδηση του Σαββατοκύριακου

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

  • Τριπλό τζακ ποτ για τον όμιλο Βιοχάλκο η είδηση του Σαββατοκύριακου της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ για κατάργηση των δασμών Τραμπ σε χάλυβα και αλουμίνιο.
Και ενώ στο αλουμίνιο οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είχαν πρόβλημα, αφού ο Μυτιληναίος δεν εξάγει στις ΗΠΑ ενώ η ΕΛΒΑΛ είχε αποφύγει τους δασμούς πληρώνοντας πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της, στον χάλυβα τα δεδομένα αλλάζουν σημαντικά.
  • Game changing για την Cenergy, μετά τα Καλώδια που είναι η ατμομηχανή της με παραγγελίες κλεισμένες και τα εργοστάσια σε full capacity για τουλάχιστον 2 χρόνια, τώρα και τα Σωληνουργεία μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι.

Οι δασμοί Τραμπ στο χάλυβα στερούσαν τα κέρδη από τους χαλύβδινους σωλήνες που αποτελούν τουλάχιστον το 15% των εξαγωγών της Σωλκ.

  • Και εδώ συμπληρώνουμε, ότι όφελος δεν είναι μόνο η αύξηση των κερδών από την εξάλειψη των δασμών, αλλά και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας γιατί δεν θα υπάρχει πια το πλεονέκτημα των ντόπιων αμερικανικών εταιρειών.

  • Επιπλέον η ζήτηση για χάλυβα και η άνοδος της τιμής του δίνουν την ευκαιρία στη Σιδενόρ να αυξήσει κέρδη και πωλήσεις στις ΗΠΑ μια αγορά που  οι δασμοί Τραμπ της τα στερούσαν όπως και τις ευκαιρίες.
Τριπλά κερδισμένος πια ο όμιλος Βιοχάλκο, λίγο από Ελβαλ, αρκετά από Σιδενόρ και πολύ από Cenergy.
  • Τώρα με τέτοιες επιδόσεις και νέα από τις θυγατρικές, ποιοί πουλάνε την μετοχή της Βιοχάλκο στα 4,40 ευρώ χρήζει ψυχανάλυσης και αποτελεί case study ψυχιατρικών κλινικών.
Πουλάνε Βιοχάλκο με αποτίμηση 1,1 δις όταν μόνον οι δύο εισηγμένες Cenergy και ΕΛΧΑ αποτιμώνται σε 1,2 δις και με ποσοστά μετοχών 82% και 85% αντίστοιχα. Φέρτε μας τον ψυχίατρο, η όλη υπόθεση!
  • Βέβαια το φαινόμενο είναι γενικό στο ταμπλό και με άλλες φθηνές εταιρείες, σε πόσες και ποιές να πρωτοαναφερθούμε…

Η τελευταία αφορμή πωλήσεων λένε ήταν οι αποδόσεις ομολόγων (γέλια), λες και όλα τα προηγούμενα θετικά νέα που υπήρχαν – είτε από εταιρικά κέρδη είτε από μακροοικονομικά στοιχεία – είχαν αποτυπωθεί από κάποια τρελή άνοδο στις τιμές των μετοχών (γέλια και μόνον γέλια).

Ο Λογικός

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.