Επιλογές και σχόλια για επενδυτές του Χ.Α – Μέρος 2 (17/4)

ΑΓΟΡΑ: Εξερχόμαστε από την περίοδο κατήφειας και εισερχόμαστε σε μια περίοδο συγκρατημένης αισιοδοξίας και επιλεκτικών τοποθετήσεων. Οι φυλές που έχουν δραστηριοποιηθεί εκ νέου στην εγχώρια αγορά καλύπτουν όλα τα είδη της πανίδας των επενδυτών: Θεσμικοί, hedge funds, private equity, βραχυπρόθεσμοι, traders, λομπίστες έχουν ξαναπιάσει δουλειά.

 • Το θετικό κλίμα έχει πάντα περισσότερους συμμετέχοντες διότι σε ανοδικές κινήσεις -και δη σε αυτές που έχουν διάρκεια- δημιουργείται Αγορά.
 • Εξυπακούεται ότι η ευκαιρία των γρήγορων αποδόσεων περιέχει και τον κίνδυνο εγκλωβισμών και για αυτό ότι ξαφνικά αρχίζει να διαπραγματεύεται με ένταση μετά από μια μακρά περίοδο αδιαφορίας χρήζει διπλής προσοχής.
 • Το τίμημα συμμετοχής στο πάρτι έχει και τον κίνδυνο της μέθης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: Οι κίνδυνοι λίγο πολύ έχουν διατυπωθεί και σε κάποιο σεβαστό βαθμό παραμένουν τιμολογημένοι. Από την άλλη πλευρά η ανάκληση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων θα είναι μια ακόμα ευεργετική δυνατότητα προς το τραπεζικό σύστημα να διεκπεραιώσει ταχύτερα συναλλαγές και ροές προς και από το εξωτερικό.

 • Οποιαδήποτε αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας θα κάνει πιο εφικτή την έξοδο στις αγορές –με σαφώς πιο οικονομικό τρόπο- καθώς η ανάγκη υλοποίησης των ομολογιακών εκδόσεων που θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των εποπτικών κεφαλαίων (MREL) παραμένει ισχυρή.
 • Όσο το επενδυτικό κλίμα θα βελτιώνεται αυτό θα περνάει αναγκαστικά μέσα από τους ισολογισμούς των τραπεζών ανεβάζοντας το ύψος των καταθέσεων, τα έσοδα από τις προμήθειες και την δυνατότητα αναδιαρθρώσεων που θα έφερναν ταχύτερη ανάρρωση των κόκκινων χαρτοφυλακίων.
 • Δεν θα είναι εύκολη χρονιά το 2019, οι εκλογικές αβεβαιότητες έχουν κρυμμένα ρίσκα αλλά σε σχέση με το 2015 και το 2016 θα είναι σαν «περίπατος στον κήπο». Κλειδί επομένως είναι η πορεία των πωλήσεων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Αν οι τιμές είναι τουλάχιστον στα επίπεδα των προβλέψεων, τότε οι τιμές που είδαμε τον Ιανουάριο μπορούν να αποτελέσουν για πολλά χρόνια τα απόλυτα χαμηλά των τραπεζικών αποτιμήσεων.
 • Η Εurobank σε όρους αποτίμησης βρίσκεται μπροστά στον κλάδο καθώς διαπραγματεύεται στο 0,6x της προσαρμοσμένης ενσώματης καθαρής θέσης. Alpha και Εθνική Τράπεζα ακολουθούν στο 0,2800 και 0,3300 με την Πειραιώς στο 0,1200 μέγεθος που αντικατοπτρίζει το μικρό περιθώριο που έχει σε σχέση με τους δείκτες της εποπτικής φερεγγυότητας στον ισολογισμό της.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ – ΧΡΗΣΗ 2018

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 1,7500 ευρώ
 • Κ/φση: 310 εκατ. ευρώ.
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 1,662 1,762 4,77
30 ημερών 1,550 1,762 8,65
3 μηνών 1,206 1,762 39,30
6 μηνών 1,104 1,762 36,92
12 μηνών 1,104 2,155 7,20
  • P/BV: 0,67
  • P/E:  —
  • ΕV/EBITDA: 8,7
  • ΝΕΤDEBT/EBITDA: 6,55
  • ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: —–
 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1,857 δισ. από 1,865 δισ. ευρώ.
 • ΖΗΜΙΕΣ ανά μετοχή: 0,7225 ευρώ από 0,2387 ευρώ.
 • ΕΒΙΤDA: 143 εκατ. από 204,6 εκατ.
 • ΖΗΜΙΕΣ: 124,6 εκατ. από 41,17 εκατ. ευρώ.
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 1,416 δισ. από 1,386 δισ. ευρώ
 • ΤΑΜΕΙΑ: 479,4 εκατ. από 510,11 εκατ. ευρώ.
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 463,14 εκατ. από 634,7 εκατ. ευρώ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 936,6 εκατ. ευρώ από 876 εκατ. ευρώ.
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Αρνητικές 36,4 εκατ. ευρώ από θετικές 42,5 εκατ. ευρώ.
 • ΑΥΛΑ: 68 εκατ. ευρώ.
 • ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 28 εκατ. από 39,7 εκατ. ευρώ
 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (πελάτες): 514,3 εκατ. από 666,5 εκατ. ευρώ.
 • ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ: –
 • Αμοιβές προς μέλη ΔΣ και λοιπά διευθυντικά στελέχη: 6,1 εκατ. ευρώ.
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 5906 άτομα από 5755 τo 2017

ΙΑΣΩ- ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τι έχουμε καταλάβει ως τώρα: Η πρόταση θα θεωρηθεί πετυχημένη αν και εφόσον ο επενδυτικό κεφάλαιο συγκεντρώσει μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50,1%.

 • Αυτό σημαίνει, ότι αν οι επενδυτές δώσουν τις μετοχές τους στην Δημόσια Πρόταση και ξεπεράσουν το επιδιωκόμενο ποσοστό του 63% θα ικανοποιηθούν αναλογικά.
 • Αν οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην δημόσια πρόταση είναι λιγότεροι, εννοείται ότι ο αριθμός των μετοχών που θα αποκτηθούν από το Oaktree θα είναι υψηλότερος.
 • Από ότι φαίνεται η επιδίωξη των γιατρών είναι να παραμείνει η εταιρία εισηγμένη αναμένοντας τα θετικά οφέλη από την κεφαλαιακή ενίσχυση και το αναθεωρημένο επιχειρηματικό πλάνο που έχει συντάξει η διοικητική ομάδα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Print Friendly, PDF & Email