30.3.2021- Τρεις μετοχές του Small Cap που «μαγνητίζουν» το αγοραστικό ενδιαφέρον

Τρεις μετοχές του Small Cap που «μαγνητίζουν» το αγοραστικό ενδιαφέρον

*****

Η μετοχή της Κυριακούλης έκλεισε στα 1,44 ευρώ με άνοδο 7,06%, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να παραμένει αυξημένοκαι τον δείκτη RSI να κλείνει πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας για δεύτερη διαδοχική μέρα το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,48 ευρώ, και η στήριξη στα 1,05 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,5 χιλ. τεμάχια.

Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας:«Η πραγματοποίηση εμβολιασμού του πληθυσμού των χωρών- αγορών που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2021 εκτιμάται ότι θα επιφέρει σημαντική χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στη τουριστική δραστηριότητα, αύξηση της διάθεσης για ταξίδια και αναψυχή και βελτίωση των οικονομικών προσδοκιών των νοικοκυριών. Η εμφάνιση αυτών των γεγονότων θα επιτρέψει την σταδιακή επάνοδο των χρηματοοικονομικών επιδόσεων του Ομίλου στα προ πανδημίας επίπεδα.»

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1-30/09/2020

1/1-30/09/2019

1/7-30/9/2020

1/7-30/9/2019

Έσοδα Πωλήσεων

23.052.560

31.690.848

7.031.578

7.087.913

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων και τόκων (EBIT)

(3.079.976)

1.709.886

1.704.352

1.838.871

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων  τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA)

(1.896.058)

2.927.250

2.110.721

2.248.023

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους

(3.346.180)

1.343.762

1.596.460

1.717.430

Κέρδη/(Ζημιές) μετά φόρων αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής

(3.338.870)

1.329.971

1.600.574

1.714.437

Απόδοση μηνός +35,85%

Απόδοση 3μηνου +33,33%

Απόδοση 6μηνου +45,16%

Απόδοση από 1/1 +22,03%

Απόδοση 52 εβδομάδων +51,58%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,445 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,726 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 16,6 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 2,19

P/BV 0,657

Ξένα/Ιδία 

ROE 

Δείκτης Φερεγγυότητας* –

Κεφαλαιοποίηση 10,94 εκατ. ευρώ

****

Η μετοχή της Αλουμίλ έκλεισε στα 1,43 ευρώ με άνοδο 1,42%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη μέρα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται 1,54 ευρώ, και η στήριξη στα 1,34 ευρώ με την επόμενη στα 1,08 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 29,77 χιλ. τεμάχια.

Η αναδιάρθρωση των δανείων της εταιρείας έως το 2030 αναμένεται να βελτιώσει την χρηματοοικονομική της θέση, με θετική μεταβολή του δείκτη ρευστότητας και μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Με ενδιαφέρον αναμένονται τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2020.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το γ ́ τρίμηνο του 2020, κατέγραψε αύξηση 1,9% και διαμορφώθηκε στα €63,5 εκατ. έναντι €62,3 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασε μείωση 4,0% και διαμορφώθηκε στα €174,5 εκατ. έναντι €181,8 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

  • Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το γ ́ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα €8,1 εκατ. έναντι €6,9 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, αυξημένα 18,9%. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά το γ ́ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα €5,8 εκατ. έναντι €5,7 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 και αυξήθηκαν κατά 1,8%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν μείωση 24,6% και διαμορφώθηκαν στα €9,6 εκατ. έναντι €12,7 εκατ.συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

Απόδοση μηνός +17,21%

Απόδοση 3μηνου +8,33%

Απόδοση 6μηνου +82,86%

Απόδοση από 1/1 +7,12%

Απόδοση 52 εβδομάδων +138,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,47 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,522 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 14,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 0,43

P/BV 3,32

Ξένα/Ιδία –

ROE 

Δείκτης Φερεγγυότητας* –

Κεφαλαιοποίηση 46,35 εκατ. ευρώ

*****

Η μετοχή της Αφοι Κορδέλλου έκλεισε στα 0,27 ευρώ με άνοδο 3,85%, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση με σήμα αγοράς, συνεχίζοντας την προσπάθεια να εξέλθει της δίμηνης συσσώρευσης στην οποία βρίσκεται, όπου για να επιβεβαιωθεί αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να πραγματοποιεί αυξημένο όγκο στις επόμενες συνεδριάσεις. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,31 ευρώ και η στήριξη στα 0,23 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 24,47 χιλ. τεμάχια.

  • «Η Εταιρεία βελτίωσε την απόδοση των πωλήσεών της κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 παρά τις οικονομικές πιέσεις που ασκούνται λόγω της αρνητικής επίδρασης του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Προτεραιότητά της συνεχίζει να είναι η προστασία της υγείας των εργαζομένων της και των συνεργατών της.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η πορεία της Εταιρείας λόγω της άριστης συνεργασίας της με τους πελάτες της, τους προμηθευτές, τα Πιστωτικά Ιδρύματα,αλλά και των μέτρων ενίσχυσης της Ελληνικής Οικονομίας,θα παρουσιάσει βελτίωση ως προς το EBITDA σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά θεωρώντας ότι η κρίση της πανδημίας θα ξεπεραστεί με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.»

Απόδοση μηνός +3,05%

Απόδοση 3μηνου -4,93%

Απόδοση 6μηνου +39,18%

Απόδοση από 1/1 -11,76%

Απόδοση 52 εβδομάδων +19,47%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,318 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,154 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 15,7 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 0,74

P/BV 0,36

Ξένα/Ιδία 1,48

ROE 0,95%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 33,45%

Κεφαλαιοποίηση 5,73 εκατ. ευρώ


Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem