3/7 – Χρηματιστήριο από άλλες εποχές!

Χρηματιστήριο από άλλες εποχές!

Με τους επενδυτές να επανακάμπτουν με ανοίγματα νέων κωδικών και με ενεργοποιήσεις που είχαν να φανούν χρόνια.

Ο ΓΔ σε έξαρση δοκιμάζει ήδη τα υψηλά του 2018, ενώ ουσιαστική επόμενη πλησιέστερη αντίσταση είναι οριοθετημένη σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από τις 1000 μονάδες.

Πλέον, είναι αισιόδοξοι και οι πλέον απαισιόδοξοι του προηγούμενου διαστήματος.

Από την Δευτέρα και μετά, η αγορά θέλει την προσοχή της και αυτό γιατί το γεγονός (εξαρτάται και από το αποτέλεσμα) θα βγάλει μεγάλο volatility και υπερβολές που μπορούν να εγκλωβίσουν τους βιαστικούς ή να αναγκάσουν τους short να κλείσουν θέσεις.

Κρατήστε σταθερή την όποια στρατηγική έχετε ακολουθήσει στο προηγούμενο διάστημα και μην ακολουθείτε τυφλά την αγορά επειδή είναι σε έξαρση.

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ