3.12.2021-X.A: Περιορίστηκαν στο τέλος οι απώλειες- Τι δείχνει η θεμελιώδης (κι όχι μόνο) εικόνα για ΠΡΟΦ, BYTE, και ΣΠΙ

  • Περιορίστηκαν στο τέλος οι απώλειες στο Χ.Α.- Τι δείχνει η θεμελιώδης (κι όχι μόνο) εικόνα για ΠΡΟΦ, BYTE, και ΣΠΙ

2 DEC 2021

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 876,89 μονάδες με οριακές απώλειες 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 47,17 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 1,58 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 47 έκλεισαν ανοδικά, 64 πτωτικά, και 57 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, όπου παρά το αρνητικό του ξεκίνημα κατάφερε λίγο πριν την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας να διαγράψει τις απώλειες του και να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, έως το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 879,84 μονάδων, χωρίς όμως να καταφέρει να διατηρήσει το θετικό του πρόσημο, καθώς επέστρεψε γρήγορα σε αρνητικό έδαφος, με τις απώλειες να διευρύνονται στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, καταγράφοντας ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 869,85 μονάδες, όπου λίγο πριν την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης να καταφέρει να διαγράψει σχεδόν τις απώλειες του.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Στα θετικά της σημερινής συνεδρίασης, ο μειωμένος όγκος, καθώς και μικρή πτώση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (αποτυπώνοντας μια ωριμότητα σε σχέση με άλλες πτωτικές συνεδριάσεις), με τους επενδυτές να στρέφονται για ακόμη μία φορά σε μετοχές της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1 προς 1,4.

Η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2περ. (ιγ’) της υπ’ αριθ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και σε συνέχεια της από 20 Οκτωβρίου 2021 σχετικής ανακοίνωσής της, ότι την 02.12.2021 εκταμιεύθηκε το κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο, ύψους έως Ευρώ πέντε εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων και τετρακοσίων (ευρώ 5.237.400), το οποίο καλύφθηκε από την τράπεζα “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, ως αρχικό ομολογιούχο, όπως προβλεπόταν από τα συμβατικά έγγραφα για την έκδοση του ως άνω ομολογιακού δανείου, που υπεγράφη στις 20 Οκτωβρίου 2021.

Το ποσό από την ανωτέρω εκταμίευση θα διατεθεί στο σύνολό του για την αναχρηματοδότηση δανεισμού της, κατά 100%, θυγατρικής της στη Ρουμανία με την επωνυμία SIDMA ROMANIA S.R.L.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Ανακοίνωση ΕΛΠΕ

Ανακοίνωση ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 30, FTSE 100, και CAC 40 συνεχίζουν να διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong sell στο ημερήσιο διάγραμμα, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Ο γενικός δείκτης ολοκλήρωσε για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (867,42 μονάδες), διατηρώντας το σήμα πώλησης, με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα σε σχέση με τον μέσο όρο των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 914,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 860,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 13,02 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,97 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε την συνεδρίαση και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, κλείνοντας σήμερα πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2.090 μονάδες), με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.265 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 2.078 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Σε κρίσιμα διαγραμματικά επίπεδα συνεχίζει να διαπραγματεύεται ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς παραμένει κοντά στην πτωτική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1.486 μονάδες), με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.518 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 1.354 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ανοδικά κινήθηκε ο τραπεζικός δείκτηςμε το σήμα πώλησης να διατηρείταικαθώς βρήκε στις προηγούμενες συνεδριάσεις ισορροπία λίγο πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (546,0 μονάδες), με την αντίσταση να βρίσκεται στις 605 μονάδες, και την στήριξη στις 468 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 7,57 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,20 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΠΡΟΦ έκλεισε στα 6,08 ευρώ με άνοδο 0,66%, διατηρώντας την παράδοση ανοδικής κίνησης μετά την πτωτική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (5,81 ευρώ), καταφέρνοντας να ακυρώσει σήμερα το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 6,39 ευρώ, και η στήριξη στα 5,46 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 34,2 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +7,04%

Απόδοση 3μηνου +1%

Απόδοση 6μηνου +26,67%

Απόδοση από 1/1 +22,58%

Απόδοση 52 εβδομάδων +50,12%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,52 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,97 ευρώ

Καθαρή Θέση 21,5 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου εξαμήνου 2021)

BV 1,81

P/BV 3,36

P/Ettm 55,27

EV/EBITDA14,09 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAαρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές -3,8 εκατ. ευρώ από 894.392 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +3,49%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 68,65%

Κεφαλαιοποίηση 72,37 εκατ. Ευρώ

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Profile ανήλθαν σε Ευρώ 4,8 εκατ. κατά το Γ’ τρίμηνο 2021 και σε Ευρώ 12,8 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι Ευρώ 2,8 εκατ. και Ευρώ 9,7 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 32,3% συνολικά.

Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ Φόρων, Χρηματοδοτικων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 0,9 εκατ. κατά το Γ’ τρίμηνο 2021 και Ευρώ 3,3 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι Ευρώ 0,7 εκατ. και Ευρώ 2,5 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,6% συνολικά.

Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 0,3 εκατ. κατά το Γ’ τρίμηνο 2021 και Ευρώ 1,3 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι Ευρώ 0,2 εκατ. και Ευρώ 0,9 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52% συνολικά.

Τα Κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 1,5 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι Ευρώ 0,4 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 240%.

Τα Κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 1,0 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι Ευρώ 0,3 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 198%.

Τα αναμορφωμένα Κέρδη κέρδη του Ομίλου προ Φόρων, Χρηματοδοτικων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) (χωρίς να υπολογίζεται η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανήλθαν σε Ευρώ 3,5 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι Ευρώ 2,9 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.

Τα αναμορφωμένα Κέρδη προ φόρων του Ομίλου (χωρίς να υπολογίζονται αποσβέσεις άυλων στοιχείων από εξαγορές και η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανήλθαν σε Ευρώ 2,0 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι Ευρώ 0,9 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.

Τα αναμορφωμένα Κέρδη μετά φόρων του Ομίλου (χωρίς να υπολογίζονται αποσβέσεις άυλων στοιχείων από εξαγορές και η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανήλθαν σε Ευρώ 1,5 εκατ. κατά την περίοδο 01.01-30.09.2021 έναντι Ευρώ 0,8 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2020.

Ο δανεισμός του Ομίλου Ρrofile κατά την 30/09/2021 ανήλθε στα Ευρώ 6,9 εκατ., έναντι Ευρώ 4,1 εκατ. που ανερχόταν κατά την 31/12/2020.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου Ρrofile κατά την 30/09/2021 ανήλθαν στα Ευρώ 12,9 εκατ., έναντι Ευρώ 16,0 εκατ. κατά την 31/12/2020.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου Ρrofile την 30/09/2021 ανήλθαν στα Ευρώ 21,3 εκατ., έναντι Ευρώ 21,9 εκατ.  κατά την 31/12/2020.

Η μετοχή της BYTE έκλεισε στα 3,02 ευρώ με πτώση 1,63%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,13 ευρώ, και η στήριξη στα 2,80 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 16,9 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός –0,66%

Απόδοση 3μηνου +9,03%

Απόδοση 6μηνου +21,77%

Απόδοση από 1/1 +92,36%

Απόδοση 52 εβδομάδων +145,53%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,16 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,17 ευρώ

Καθαρή Θέση 16,2 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου εξαμήνου 2021)

BV 1,03

P/BV 2,93

P/Ettm 21,57

EV/EBITDA10,69 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAαρνητικός (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές -2,44 εκατ. ευρώ από 38.522 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +7,15%

Δείκτης Φερεγγυότητας 61,6%

Κεφαλαιοποίηση 47,76 εκατ. Ευρώ

Στο εννεάμηνο 01/01-30/9/2021 για την εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 25.147.403,64€ έναντι 19.697.565,85€ το 2020,σημειώνοντας αύξηση 27,67%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 2.909.745,11€ έναντι 1.151.122,60€ το 2020 σημειώνοντας αύξηση 152,77%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3.571.659,55€ έναντι 1.863.352,55€ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 91,68%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2.630.937,23 έναντι 770.968,14 το 2020, σημειώνοντας αύξηση 241,25%

Στο εννεάμηνο 01/01-30/9/2021 για τον όμιλο:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 27.909.639,79€ έναντι 21.969.466,52€ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 27,04%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν (ΕΒΙΤ) σε 3.058.877,11€ έναντι 1.277.347,86€ το 2020 σημειώνοντας αύξηση 139,47%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3.728.150,75€ έναντι 1.996.051,02€, σημειώνοντας αύξηση 86,78%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2.749.471,75 έναντι 866.962,62 το 2020, σημειώνοντας αύξηση 217,14%

Ανάλογες είναι και οι μεταβολές του γ΄ τριμήνου του 2021 έναντι του γ΄ τριμήνου του 2020.

Ειδικότερα, για την εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 8.506.816,08€ έναντι 6.987.080,51€ σημειώνοντας αύξηση 21,75%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ) της εταιρείας ανήλθαν σε 1.107.120,27€ έναντι 283.811,08€ το 2020 σημειώνοντας αύξηση 290,09%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε 1.333.862,48€ έναντι 563.618,96€ το 2020 σημειώνοντας αύξηση 136,66%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.031.598,08 έναντι 225.741,74 το 2020, σημειώνοντας αύξηση 356,98%

Για τον όμιλο :

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 9.021.828,45€ έναντι 7.565.440,03€ σημειώνοντας αύξηση 19,25%.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ) της εταιρείας ανήλθαν σε 1.076.446,34€ έναντι 286.759,86€ το 2020 σημειώνοντας μείωση 275,38%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε 1.305.607,72€ έναντι 569.292,29€ το 2020, σημειώνοντας αύξηση 129,34%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 992.999,40 έναντι 138.813,63 το 2020, σημειώνοντας αύξηση 615,35%

Η μετοχή της ΣΠΙ έκλεισε στα 0,72 ευρώ με άνοδο 4,35%, καταφέρνοντας σήμερα να βρεθεί εκ νέου πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,71 ευρώ), διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,72 ευρώ με την επόμενη στα 0,789 ευρώ, και η στήριξη στα 0,659 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,5 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός –8,86%

Απόδοση 3μηνου -11,66%

Απόδοση 6μηνου –13,77%

Απόδοση από 1/1 +20%

Απόδοση 52 εβδομάδων +59,29%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,935 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,39 ευρώ

Καθαρή Θέση 2,6 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης έτους 2020-2021)

BV 0,27

P/BV 2,68

P/Ettm 92,31

EV/EBITDA11,86 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA3,22 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές -42.855 ευρώ από 796.342 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 1,0

ROE +2,9%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 30,96%

Κεφαλαιοποίηση 7,13 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,388με πτώση 2,15%, και του δεκαετούς στο 1,191με πτώση 2,46%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem