3.12.2021- Χ.Α: ΠΟΙΕΣ εισηγμένες δημοσίευσαν αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις για το 9μηνο του 2021 (Μόλις 19 – ναι, δεκαεννιά τον αριθμό)

ΠΟΙΕΣ εισηγμένες δημοσίευσαν πλήρως αναλυτικές οικονομικές εκθέσεις για το 9μηνο του 2021 (Μόλις 19 – ναι, δεκαεννιά τον αριθμό)
Τίτλος Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης
Οικονομική Έκθεση ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (2021,Εννιαμηνιαία,Ενοποιημένη).pdf 30/11/2021
Οικονομική Κατάσταση ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. (2021,Εννιαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/11/2021
Οικονομική Κατάσταση ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (2021,Εννιαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 30/11/2021
Οικονομική Κατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (2021,Εννιαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 29/11/2021
Οικονομική Κατάσταση ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (2021,Εννιαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 29/11/2021
Στοιχεία και Πληροφορίες ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (2021,Εννιαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 29/11/2021
Οικονομική Κατάσταση ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (2021,Εννιαμηνιαία,Ενοποιημένη).pdf 26/11/2021
Οικονομική Κατάσταση EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2021,Εννιαμηνιαία,Ενοποιημένη).pdf 26/11/2021
Οικονομική Κατάσταση ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (2021,Εννιαμηνιαία,Μητρική).pdf 25/11/2021
Οικονομική Κατάσταση QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (2021,Εννιαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 25/11/2021
Οικονομική Κατάσταση ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. (2021,Εννιαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 23/11/2021
Οικονομική Κατάσταση BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (2021,Εννιαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 22/11/2021
Οικονομική Κατάσταση ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. (2021,Εννιαμηνιαία,Ενοποιημένη).pdf 19/11/2021
Οικονομική Κατάσταση PREMIA Α.Ε. (2021,Εννιαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 19/11/2021
Οικονομική Κατάσταση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. (2021,Εννιαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 15/11/2021
Στοιχεία και Πληροφορίες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (2021,Εννιαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 11/11/2021
Οικονομική Κατάσταση ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (2021,Εννιαμηνιαία,Μητρική).pdf 4/11/2021
Στοιχεία και Πληροφορίες COCA-COLA HBC A.G. (2021,Εννιαμηνιαία,Μητρική-Ενοποιημένη).pdf 3/11/2021
Οικονομική Κατάσταση ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (2021,Εννιαμηνιαία,Ενοποιημένη).pdf 1/11/2021
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΕΓΕΘΗ  ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021 
26/10/2021