2- (29/9)-Χ.Α& Μarkets: Πολλά, μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα(;)

ΦΥΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ για όσους ασχολούνται με δείκτες, στηρίξεις, αντιστάσεις, κεριά, κεράκια, σαμπουάν, ποτάμια και ρυάκια επί των Δεικτών πάσης φύσης και προέλευσης. Το Χ.Α προσφέρεται αυτή την περίοδο αποκλειστικά σε συνειδητοποιημένους επενδυτές που ψάχνουν την λεπτομέρεια που κρύβεται πίσω από την γλώσσα των αριθμών. Οι φίλοι αναγνώστες μας αντιλαμβάνονται το νόημα.
 • Βλέπετε, εμείς δεν πιστεύουμε σε χάρακες, δείκτες και τα τοιαύτα. Αλλά δημοκρατία έχουμε και σεβόμεθα τους συμπαθέστατους λάτρεις της τεχνικής ανάλυσης που έχουν σαν πυξίδα τους την πορεία των δεικτών. Απλά, δεν ταιριάζουν τα χνώτα μας. Άλλωστε υπάρχουν καθημερινά συνεχείς αναφορές και γι αυτούς. Να διευκρινίσουμε εδώ, ότι χρησιμοποιούμε πάντα την τεχνική ανάλυση όταν αυτή αφορά μετοχικές αξίες. Συνδυαστικά…
AΔMHE: Πολύ δραστήρια η ομάδα αναλυτών της Eurobank Equities “άναψε φωτιές” στο ταμπλό με την έναρξη κάλυψης της μετοχής του και την τιμή στόχο των 3,3000 ευρώ.EΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ: Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στο εξάμηνο σε 15,45 εκατ. ευρώ έναντι 13,13 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου 2019, παρουσιάζοντας αύξηση ποσού 2,32 εκατ. ευρώ (αύξηση 17,65%) η οποία οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών της μητρικής εταιρείας.
 • Τα μικτά κέρδη του ομίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο αυξήθηκαν κατά ποσό 701 χιλ. ευρώ η ποσοστό 14,28% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019 και ανήλθαν σε 5,615 εκατ. ευρώ έναντι 4,913 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους παρουσίασε μικρή μείωση και ανήλθε σε 36,34% έναντι ποσοστού 37,41% που ήταν το περσινό εξάμηνο.
 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 14,22 εκατ.
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 4,3000 ευρώ
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 17,93 εκατ.
 • ΣΧΕΣΗ P/BV: 0,83
 • ΒΟΟΚ VALUE: 5,3900 ευρώ
 • P/E 2020: 6 (εκτιμώμενο)
 • EV/EBITDA 2020: 3 (εκτιμώμενο)
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 7,6 εκατ.
 • ΤΑΜΕΙΑ: 3,5 εκατ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 4,1 εκατ.
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,23
 • ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ
 • ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 0,2500 ευρώ – Η καταβολή του ποσού θα ξεκινήσει την 7 Δεκεμβρίου 2020Μ.Χ.-ΒΕΤΑ

______________________________________________

(29/9/2020)-Χ.Α & Μarkets: Πολλά, μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα(;)

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΧΑ είναι η απουσία ιδιωτών επενδυτών, αλλά και νέων ανθρώπων που να θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με αυτό. Αυτοί που ενδιαφέρονται είναι οι ίδιοι που ασχολούνται τα τελευταία 20 χρόνια (και επενδυτές και επαγγελματίες),οι περισσότεροι με ψαλιδισμένα τα φτερά. Ο κύριος λόγος της απουσίας  ιδιωτών είναι φυσικά η έλλειψη κεφαλαίων. Ο λόγος όμως της απουσίας νέων επαγγελματιών από το Ελληνικό Χρηματιστήριο είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Είναι τόσο πολύ απαξιωμένο; Φυσικά και είναι σε γενικές γραμμές. Εμείς όμως κοιτάμε και κινούμεθα με βάση τις ειδικές.

ΚΑΡΕΛΙΑΣ – 6μηνο – Αλλη μία υποδειγματική λογιστική χρήση

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 717,8 εκατ.
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 260 εκατ. ευρώ.
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 519 εκατ. ευρώ
 • ΣΧΕΣΗ P/BV: 1,38
 • ΒΟΟΚ VALUE: 188,00 ευρώ.
 • P/E 2020: 12 (εκτιμώμενο)
 • EV/EBITDA 2020: 4 (εκτιμώμενο)
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΜΗΔΕΝ
 • ΤΑΜΕΙΑ: 359 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ κατά 359 εκατ. ευρώ
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ
 • ΝΕΤDEBT/EBITDA: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
 • ΜΕΤΟΧΗ – ΟΜΟΛΟΓΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ, αλλά χωρίς εμπορευσιμότητα και με πολύ μικρό free float. Από τα πλέον αξιόπιστα χαρτιά του Χ.Α.
 • Για αμοιβές της ελίτ χρεώθηκε το ποσό των… 252 χιλιάδων ευρώ (Να τα βλέπουν οι υπόλοιποι)


ΙΝΤΡΑΚΟΜ – 6μηνο

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 49,7 εκατ. ευρώ
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,6540 ευρώ
 • ΒΟΟΚ VALUE: 3,1880 ευρώ
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 242,3 εκατ. ευρώ
 • ΣΧΕΣΗ P/BV: 0,205
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 118,4 εκατ.
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,49

Τόσο ΤΖΑΜΠΑ μετοχή στο ταμπλό πρέπει να πάμε πίσω πολλά χρόνια για να την ξαναβρούμε. Μας θυμίζει εποχές ΜΥΤΙΛ στα 2 ευρώ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ στα 1,5000 ευρώ, ΚΡΙ ΚΡΙ στα 1,5000 ευρώ κ.ο.κ.

ΕΙΝΑΙ εμφανέστατο ότι υπάρχει πωλητής – θεσμικός που προ λίγες εβδομάδες κατείχε το 3,7% του μετοχικού κεφαλαίου. Τώρα θα πρέπει να έχει κατέλθει του 2,50%, οπότε οι φίλοι αναγνώστες του μ/μ μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Γιατί ο θεσμικός πουλάει, θα μας ρωτήσετε και η απάντηση μας είναι ” Ούτε μας ενδιαφέρει, ούτε μας νοιάζει”.

ΕΜΕΙΣ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ και δεν διαψεύδονται είναι αυτά…

ΙΝΤΡΑΚΟΜ – 6μηνο: Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε € 242,3 εκατ. έναντι € 236,6 εκατ. την 31/12/2019. Το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου ανέρχεται σε € 158,7 εκατ., έναντι € 202,0 εκατ. την 31/12/2019, συν μισθώσεις 22,6 εκατ. Τα ταμειακά διαθέσιμα σε 62,8 εκατ. ευρώ.

Η μείωση αυτή του δανεισμού προέρχεται κατά € 26,7 εκατ. από την πώληση της K-WIND καθώς ο δανεισμός της εταιρίας δεν συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Αντίστοιχα, ο καθαρός δανεισμός + μισθώσεις διαμορφώνεται σε € 118,4 εκατ. έναντι € 169,2 εκατ. την 31/12/2019.

Ο Όμιλος στις 30/6/2020 απασχολούσε 2.969 άτομα (2.765 άτομα 30/6/2019) και η Εταιρεία 16 άτομα (17 άτομα 30/6/2019). Το επιστημονικό προσωπικό αποτελεί την πλειοψηφία του συνόλου των εργαζομένων.

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 24.675.000 (από -16.974.000)

Κατά το Α’ εξάμηνο η εταιρεία εμφάνισε: 

* Υποχώρηση των πωλήσεων κατά 5,5% στα € 216,6 εκατ. (Η κ/φση…49,7 εκατ.)
* Υπογραφή σημαντικών νέων συμβάσεων ύψους € 570 εκατ.!!!! (Η κ/φση… 49,7 εκατ.)
* Ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 30/6/2020: € 1,2 δισ.!!!! πλέον € 205 εκατ. έργων προς υπογραφή (Η κ/φση… 49,7 εκατ.)
* Κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας € 6,7 εκατ. (Η κ/φση…49,7 εκατ.)

Με νέες συμβάσεις € 570 εκατ. εξασφαλίζει ισχυρή προοπτική ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. (Η κ/φση… 49,7 εκατ.)


 • ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ… ” ΠΕΡΦ” στα πολύ καλύτερα της!!!, αναφορικά με τις προοπτικές απόδοσης.
 • ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ότι προσεχώς (όχι στο πολύ μακρινό χρονικό διάστημα) το νούμερο δίπλα στην Κ/φση της θα γράψει μέγεθος άνω των 100 εκατ. ευρώ και θα είναι και φθηνή.
 • ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ ΠΝΕΕΙ ΑΛΛΟΣ ΑΝΕΜΟΣ, ΟΥΡΕΙΟΣ… Με management first class που κοιτάζει πολύ μπροστά.
ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΑΤΕ, τους ρωτήσαμε και ιδού τι μας χάραξαν εν ολίγοις…

 

FORTHNET- απάντηση: Δεν είναι για ΜΠΕΣ ΒΓΕΣ αυτές οι μετοχές. Αν πιστεύει – ποντάρει κανείς στις εξελίξεις που θα λάβουν χώρα προσεχώς, τότε αγοράζει μερικές χιλιάδες τεμάχια σε ένα ελάχιστο ποσοστό επί του χαρτοφυλακίου του και παρακολουθεί την ροή των γεγονότων. Αν κάποιος έχει ένα χαρτοφυλάκιο αξίας πχ 10.000 ευρώ, τότε το μέγιστον της τοποθέτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Χωρίς να κυνηγά φυσικά τις τιμές.


ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ – 6μηνο – ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 10,25 εκατ.
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,7500
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 12,2 εκατ. ευρώ
 • ΣΧΕΣΗ P/BV: 0,84
 • ΒΟΟΚ VALUE: 0,8900 ευρώ
 • P/E 2020: 15(;)
 • EV/EBITDA 2020: 9 (εκτιμώμενο)
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 17,5 εκατ.
 • ΤΑΜΕΙΑ: 0,5 εκατ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 17 εκατ. ευρώ
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 1,39
 • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καλή εταιρεία, με ανύπαρκτη εμπορευσιμότητα και εμφανή την αδιαφορία της διοίκησης για τα προς τα έξωθεν εικόνα της μετοχής της.

ΧΑΡΑΚΟΛΟΓΙΟ και ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ από τον Θανάση Σταυρόπουλο

Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η Performance (+2,83%), συνεχίστηκαν οι ήπιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στην Entersoft (-1,10%), όσο δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 2,70 ευρώ δεν υπάρχει λόγος ενασχόλησης με τον Κέκροπα (+0,45%) και χαμηλότερα των 0,392 ευρώ με την μετοχή της Forthnet (-7,78%), στην περιοχή των 0,31 ευρώ εμφανίζεται αυξημένη προσφορά για την Δομική Κρήτης (0%)

 • Αντέδρασε μετά από έξι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις ο Άβακας (+5,97%), ευδιάκριτη αύξηση των συναλλαγών σε Πλαίσιο (+5,42%), Byte (+4,64%), Centric (-0,88%) και Doppler (-1,63%, τελείως άδεια από αγοραστές η μετοχή, στο ξεκίνημα της συνεδρίασης βρέθηκε να υποχωρεί έως τα 0,3920 ευρώ, -20%), ενώ σε υψηλά 7μηνου έκλεισε η Profile (+1,87%).

Επιστροφή αγοραστών σε Ιντρακόμ (+7,21%), Autohellas (+3,38%) και Cenergy (+3,09%), αξιοπρόσεκτες συναλλαγές πέριξ των 0,37 ευρώ για τον Δρομέα (+2,70%), ξαφνικά συναλλαγές στην Ίντεργουντ (-3,25%)

 • Παρουσία πωλητή σε ΣΙΔΜΑ (-7,20%) και MIG (-9,09%), με όγκο 750 τεμ. υποχώρησε κατά 13,04% η Μινέρβα, πέντε οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για τον Τζιρακιάν (-3,61%, πάντα με ελάχιστες συναλλαγές), ενώ τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε ο Πετρόπουλος (-4,72%).

***

Τεχνικά και ξεκινώντας από την Alpha Bank πλησιέστερες αντιστάσεις στα 0,5416 – 0,5472 και 0,559 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών). Αντίθετα κλείσιμο χαμηλότερα των 0,515, θα ανοίξει δρόμο προς τα 0,5048 και 0,4860 ευρώ. Το ημερήσιο “stop short” στα 0,615 ευρώ.

Για την Εθνική, πρώτη σημαντική αντίσταση στα 1,155 ευρώ και αμέσως επόμενες στα 1,17, 1,186 και 1,22 – 1,24 ευρώ. Συνεχόμενα κλεισίματα χαμηλότερα των 1,14 ευρώ, θα ανοίξουν “την καταπακτή” προς τα 1,10 – 1,08 και 1,04 ευρώ (gap). Το ημερήσιο “stop long” στα 1,094 ευρώ.

Για την Eurobank, οι επόμενες αντιστάσεις στα 0,3765 – 0,3820, 0,3860 – 0,3980 και 0,4120 – 0,42 ευρώ. Οι πρώτες στηρίξεις στα 0,341 και 0,3168 ευρώ. Το ημερήσιο “stop short” στα 0,4177 ευρώ.

Για την Πειραιώς, η πρώτη σημαντική αντίσταση στα 1,16 και η αμέσως επόμενη στα 1,259 (ημερήσιο “stop short”) και 1,28 ευρώ. Αν χαθεί η στήριξη στα 1,06, η αμέσως επόμενη εντοπίζεται στα 1,00 ευρώ.

Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, αναρριχόμενος  μέχρι τις 309,98 μονάδες (+4,59%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες είχε υποχωρήσει στις 304,95 (+2,89%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 302,23 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,97%.

Για την μερική αποκατάσταση της εικόνας, απαιτείται υπέρβαση της ζώνης 313 – 320. Για την δραματική επιδείνωση, αρκεί κλείσιμο χαμηλότερα των 284 μονάδων, κίνηση που θα ανοίξει διάδρομο προς τις 263 μονάδες. Κλείσιμο υψηλότερα των 320 μονάδων, δημιουργεί προϋποθέσεις αντίδρασης προς τις 337 και 347 μονάδες (ημερήσιο “stop short”).

***

AEGEAN AIRLINES: Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή η μετοχή της (+0,91% χθες), είχε ολοκληρώσει τις συναλλαγές σε χαμηλά επταετίας και πλέον, με το αμέσως χαμηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 4/9/2013 (3,067 ευρώ).

 • Αν χαθεί η τελευταία στήριξη στα3,20 – 3,00 ευρώ, θα ενεργοποιηθεί “νηοπομπή” από κινήσεις “stop loss”, με πιθανή την καταγραφή νέων πολυετών χαμηλών και λόγω των απογοητευτικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε η Εισηγμένη. Οι πρώτες αντιστάσεις στα 3,35, 3,76, 3,90 (ημερήσιο “stop short”) και 4,05 – 4,18 ευρώ.

***

Επιστροφή αγοραστών στον Ελλάκτωρα (+5,74%), που σήμερα κινήθηκε χωρίς να έλθει σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο υψηλό ημέρας, εν μέσω φημών για σημαντικές ανακατατάξεις. Έχει ισχυροποιηθεί η στήριξη στα 1,25 ευρώ (ημερήσιο “stop long”), ενώ ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 1,40 ευρώ, θα ανοίξει τον δρόμο για αναρρίχηση προς τα 1,60 ευρώ.

Η “τριπλή” κρίση και η ευκαιρία που μας δίνει

 • Η “τριπλή” κρίση και η ευκαιρία που μας δίνει

Λέγεται ότι, “η ιστορία του χρηματιστηρίου, είναι η ιστορία των κρίσεών του”. Και δεν είναι λάθος. Ένα χρηματιστήριο, χαρακτηρίζεται και προσδιορίζεται από τις κρίσεις του.

 • Επί τριάντα χρόνια, έχω βιώσει πολλές κρίσεις. Πίστευα -και εξακολουθώ να πιστεύω- ότι, η πιο σημαντική, αυτή που άλλαξε τα πάντα, ήταν η κρίση χρέους της Ελλάδας.
 • Όμως, η κρίση που βιώνουμε σήμερα, είναι διαφορετική. Και είναι επίσης σημαντική -ίσως να αποδειχθεί ως η πιο σημαντική απ’ όλες.

Πρόκειται για μία “τριπλή” κρίση. Που απειλεί τις ζωές μας, την εθνική μας ακεραιότητα και την οικονομία μας. Δε θα είναι μακροχρόνια, αλλά θα είναι έντονη και -ενδεχομένως- βαθιά.

Το ξεπέρασμα αυτής της τριπλής κρίσης δε θα είναι εύκολο. Θα έχουμε περάσει μέσα από αγωνίες, από απογοητεύσεις και από την αίσθηση της απώλειας. Όμως, παράλληλα, στην προσπάθειά μας να την ξεπεράσουμε, θα έχουμε αγωνιστεί, θα έχουμε ελπίσει, θα έχουμε αναθεωρήσει και, αν είμαστε τυχεροί, θα έχουμε πάρει διδάγματα. Ίσως και ένα μέρος από τα διδάγματα που -κακώς- δεν πήραμε από την προηγούμενη κρίση μας.

 • Πιστεύω ότι, όταν και αυτή η περιπέτεια τελειώσει θα βρισκόμαστε σε μία καινούργια, πολύ διαφορετική κατάσταση.
 • Όταν τελειώσει αυτή η κρίση, οι περισσότεροι από μας, θα έχουμε εκτιμήσει πολλά, απλά και μικρά, πράγματα ή έννοιες της ζωής μας, που μέχρι σήμερα δε λαμβάναμε υπόψη ή δε δίναμε πολλή σημασία.
 • Ενδεχομένως, θα έχουμε γίνει περισσότερο αρνητικοί στην ανάληψη κινδύνου και θα είμαστε πιο συντηρητικοί στις επιλογές μας.

Θα κάνουμε μια πιο υγιεινή ζωή, θα γυμναζόμαστε περισσότερο, θα νοιαζόμαστε για την υγεία μας και θα απαιτήσουμε καλύτερο σύστημα υγείας από τους πολιτικούς μας.

 • Εκτιμώ ότι, θα έχουμε εκτιμήσει περισσότερο την πατρίδα μας. Στην πραγματικότητα θα την έχουμε εκτιμήσει και όχι στα λόγια. Θα έχουμε καταλάβει ότι, όταν η πατρίδα δεν πάει καλά, ούτε εμείς δεν πάμε καλά.

Αυτό, θα μπορούσαμε να το είχαμε καταλάβει και στην προηγούμενη -την οικονομική- κρίση, όμως τότε δεν διακυβεύτηκε παρά ένα μέρος της οικονομικής μας ευμάρειας. Σήμερα, διακυβεύονται πολλά περισσότερα.

 • Θα θελήσουμε να έχουμε μια πιο ισχυρή πατρίδα, ώστε, όχι μόνον να αποτρέπει κάθε επιβουλή, αλλά παράλληλα να έχει την οικονομική ισχύ να εξοπλίζεται, να υπολογίζεται από φίλους και συμμάχους και να μπορεί να κρατά τα παιδιά της στον τόπο της.
 • Και αν θελήσουμε να έχουμε μια πιο ισχυρή πατρίδα, τότε ίσως κατορθώσουμε να επιβάλλουμε αυτό το στόχο και στους πολιτικούς μας. Τους οποίους θα καταλήξουμε να επιλέγουμε πιο προσεκτικά.
 • Και αν μπορέσουμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία των πολιτικών μας, τότε ίσως μπορούμε να τους κάνουμε να σέβονται τους νόμους μας, ώστε να επιβάλουν να τους σεβόμαστε όλοι.

Στο τέλος του 2020, θα διαπιστώσουμε ότι, στην καλύτερη περίπτωση, το ΑΕΠ μας, θα έχει γυρίσει πίσω στο 1998 -διαβάστε περισσότερα γι’ αυτό στο κεντρικό θέμα του τεύχους. Ο Δείκτης του Χρηματιστηρίου μας, θα βρίσκεται ανάμεσα στις 600 με 700 μονάδες. Δηλαδή, σ’ αυτές που βρισκόταν στις αρχές και στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

 • Δηλαδή, ως χώρα και ως οικονομία, θα έχουμε γυρίσει δυόμιση δεκαετίες πίσω. Αντιλαμβανόμαστε -και νιώθουμε- για μία ακόμη φορά ότι η Ελλάδα είναι ένα αποτυχημένο κράτος.
 • Η κρίση έρχεται να μας το υπενθυμίσει και να αφήσει αυτή την πικρή γεύση στο στόμα μας. Όμως, η κρίση, έρχεται να μας δώσει μια ευκαιρία να το αλλάξουμε.
 • Να αποφασίσουμε να πάμε μπροστά. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πατρίδα ισχυρή.

Γιάννης Σιάτρας

(ΙΙ)Χ.Α & Μarkets: Πολλά εν ολίγοις και εν ολίγοις πολλά… (28.9.2020)


Εικόνα


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.