29/7- Ενεργοποιείται το Εγγυητικό: 20 εκατ. προκαταβολή για τους ζημιωθέντες της Ασπίς

ÓÇÌÁ ÔÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ ÁÓÐÉÓ ÐÑÏÍÏÉÁ (EUROKINISSI / ×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÚÏÓ)

Ενεργοποιείται το Εγγυητικό: 20 εκατ. προκαταβολή για τους ζημιωθέντες της Ασπίς

  • Δείτε τι αναφέρει το νομοσχέδιο