29.7.2021- Η σημερινή εικόνα της Υψηλής Κεφαλαιοποίησης (από 400 εκατ. και άνω)

Η σημερινή εικόνα της Υψηλής Κεφαλαιοποίησης (από 400 εκατ. και άνω)