29/6/2020: Όλες οι απογευματινές ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

19:22  –  [ΕΧΑΕ]
Γενική Συνέλευση
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

19:09  –  [ΑΡΑΙΓ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

19:05  –  [ΔΟΜΙΚ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.:  ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

18:01  –  [ΠΛΑΙΣ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

17:21  –  [ΣΑΡΑΝ]