28/4/2021- Χ.Α& Markets: Πολλά, μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα -Νο.2@4:15μμ

@12:55

HΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: Και επειδή οι τιμές και τα reverse split μπερδεύουν τον κόσμο να πούμε ότι η τιμή της Πειραιώς πριν 2 μήνες ήταν 15,54 ευρώ, καλά ακούσατε 15,54 ευρώ

Η αμκ έγινε στο 1,15 ευρώ και εκεί μπήκε το 95% των νέων μετόχων – ένα μόλις 5% είναι οι παλαιοί. Οπότε σχεδόν το σύνολο των νέων μετοχών θα ξεκινήσουν με κέρδη στις 7 του μήνα.

Τώρα, γιατί έγινε παίγνιο μέχρι το 3,30 είναι μία άλλη ιστορία. Πιθανότατα κάποιοι έπρεπε να δώσουν πίσω δανεισμένους τίτλους που είχαν δανειστεί για να ρίξουν την μετοχή.

Πάντως, αν κάποιος αγόραζε την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν το reverse split συμμετείχε στην ΑΜΚ και χτες πουλούσε τις μάνες στα υψηλά για να τις ξαναπάρει στις 7 του μήνα κάτω από το 165 θα συμμετείχε χωρίς άγχος στο σύνολο της αμκ με κόστος 1,16.

@13:25

ΠΑΙΡΗΣ: Ο Κύκλος Εργασιών κατά την 31/12/2020 ανήλθε σε ποσό ευρώ 12.116.102, έναντι ποσού ευρώ 11.902.690 κατά την 31/12/2019.
Τα Αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν κατά την 31/12/2020 σε κέρδος ποσού ευρώ 1.172.663, έναντι κέρδους ποσού ευρώ 416.046 κατά την 31/12/2019.
Η αύξησή του κέρδους κατά την τρέχουσα χρήση, οφείλεται στην μείωση των παραγωγικών και λειτουργικών εξόδων, στην αύξηση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης της Μητρικής, καθώς και στην αύξηση της κερδοφορίας της θυγατρικής.
Τα EBITDΑ ενισχύθηκαν σε 1,65 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. και +65% κατά την 31/12/2019.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά την 31/12/2020 ανήλθαν σε ποσό ευρώ 802.976, έναντι ποσού ευρώ 872.665 κατά την 31/12/2019.
Τα Καθαρά Αποτελέσματα μετά Φόρων Χρήσης ανήλθαν σε κέρδος 381.091, έναντι ζημίας 395.164 κατά την 31/12/2019.

@13:30

ΠΕΡΦ απάντηση: Ούτε σκέψη, απλά κοιτάξτε που αποτιμώνται οι (3) μεγαλύτερες του σε κ/φση (να εξηγούμεθα) και που αυτή… Το 2021 είναι η αφετηρία για την ανάδειξη του ομίλου σε πραγματική δύναμη πυρός.

@13:50

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ του μ/μ που βαδίζουν ταπεινά και δεν παρασύρονται από τις σειρήνες του εύκολου κέρδους και της αρπαχτής.
 • ΕΛΤΟΝ (μαζί της από τα 1,2000), ΒΥΤΕ (μαζί της από τα 1,2000), ΓΕΒΚΑ (μαζί της από τα 0,8000), ΑΛΜΥ (μαζί της από τα 0,0500)-  Μία χαρά βαδίζει η τετράδα…
 • ΠΕΡΦ: Σύντομα και στην ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ χωρίς τους περιορισμούς της Εναλλακτικής που θα της δώσουν φτερά, όπως έγινε και στις 2 προηγούμενες (ΕΝΤΕΡ και ΕΠΣΙΛ).
 • ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Να μην το ματιάσουμε…
 • ΕΛΒΕ: Τι περίπτωση κι αυτή, με κέρδη 2 εκατ. ευρώ το 2020!

@13:50

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΝΔΥΤΕΣ μας:
ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ με μεγάλη βελτίωση μεγεθών και κυρίως στα κέρδη, μην σας απασχολεί αν θα πουλήσει ή όχι η κα Ελένη, κακό του κεφαλιού της… Με p/e 10 και με λογιστική αξία μετοχής στα 0,8000 ευρώ (στα …. 0,3600 τώρα)
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Ασχετα με τα αποτελέσματα που θα δημοσιεύσει… Κι αυτό γιατί και ο κλάδος και η έδρα της συνηγορούν σε κάτι τέτοιο, ενώ έχει μπει στο στόχαστρο μεγάλης δύναμης του κλάδου και όχι μόνον!!

@14:00

EΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ… ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

@16:00

UNIBIOS – EΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑ – ΑΡΓΗΣΕ ΠΑΝΤΩΣ ΠΟΛΥ 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΥΚΑΣ- Λ.ΔΕΠΟΛΑΣ: Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφηκαν κατά την χθεσινή συνεδρίαση, ενώ σε ελαφρώς αρνητικό έδαφος έκλεισαν και οι περισσότεροι διεθνείς βασικοί μετοχικοί δείκτες.

 • Αυξημένη κατά 12,1% στα 198,8εκ.ευρώ ήταν η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) της Τέρνα  Ενεργειακής, η οποία συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό της πλάνο με στόχο τα 3000 MW την επόμενη 5ετία από 1800MW (σε λειτουργία και υπό κατασκευή) σήμερα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η καθαρή δανειακή της θέση ανήλθε σε 613εκ. Ευρώ διατηρώντας την αναλογία καθαρός δανεισμός / EBITDA στο 3,1, ήτοι αρκετά χαμηλά για τον κλάδο.

Στο εξωτερικό, η 10ετούς απόδοση των ΗΠΑ σκαρφάλωσε εκ νέου στο 1,64% εν αναμονή της σημερινής συνεδρίασης της FED, ενώ καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν τα αποτελέσματα των Microsoft και Google. Η σημερινή ατζέντα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανακοίνωση για τα αποθέματα χονδρικής Μαρτίου στις ΗΠΑ.

TERNA ENERGY: Terna posted a strong finish in Q4:20 posting net earnings of €13.2m. Total claims from recent (February 2021) extreme weather conditions in Texas reach $179mn. Should the company write down all of its exposure in USA (to cover $179mn claims) a provision of $115mn should burden results. The company targets to 3,000MWs installed capacity in the next 5 years.

 • Current capacity stands at 1,373MWs with pending (under construction) 360 MWs. Operating cash flow in 2020 reached €180m (+7.1% y-o-y). Capex stood at EUR 88.5m (vs. EUR 206m in 2019).

During 2020 the company’s cash position was supported by i) EUR 67m from a share capital increase and ii) assisted also by $215m from the US disposal. Net bank debt declined to €613m (vs. €716m) while total net leverage declined to 4.6x vs. 6.0x in 2019, with cash at hand at €341m in end-2020.

TERNA ENERGY

2019

2020

Y-o-Y

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Q4

Q4

(%)

Sales

299,144

328,100

9.7%

88,444

86,700

-2.0%

EBITDA

181,960

194,700

7.0%

50,560

42,400

-16.1%

EBITDA Mrg

60.8%

59.3%

-149 bps

57.2%

48.9%

-826 bps

Net Income

50,571

71,800

42.0%

10,271

13,200

28.5%

Net Mrg

16.9%

21.9%

+498 bps

11.6%

15.2%

+361 bps

Conference Call details: (28/04 15:00)

§   GR          +30 213 009 6000

§   UK          +44 (0) 800 368 1063

§   US          +1 516 447 5632

Other FY:20 results:

AKRITAS

2019

2020

Y-o-Y

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Q4

Q4

(%)

Sales

28,752

28,883

0.5%

7,308

12,062

65.1%

EBITDA

-807

2,027

351.2%

-144

1,578

1196.1%

EBITDA Mrg

-2.8%

7.0%

+983 bps

-2.0%

13.1%

+1,506 bps

Net Income

-5,502

-2,151

60.9%

Net Mrg

-19.1%

-7.4%

+1,169 bps

DAIOS PLASTICS

2019

2020

Y-o-Y

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Q4

Q4

(%)

Sales

42,644

28,256

-33.7%

10,626

9,528

-10.3%

EBITDA

12,024

4,354

-63.8%

2,193

1,594

-27.3%

EBITDA Mrg

28.2%

15.4%

-1,279 bps

20.6%

16.7%

-391 bps

Net Income

5,794

-1,731

-129.9%

Net Mrg

13.6%

-6.1%

-1,971 bps

ELTON CHEMICALS

2019

2020

Y-o-Y

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Q4

Q4

(%)

Sales

131,219

124,052

-5.5%

29,831

27,855

-6.6%

EBITDA

7,654

7,231

-5.5%

1,091

366

-66.5%

EBITDA Mrg

5.8%

5.8%

-0 bps

3.7%

1.3%

-234 bps

Net Income

3,352

2,601

-22.4%

 

Net Mrg

2.6%

2.1%

-46 bps

BITROS

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Sales

7,031

7,518

6.9%

EBITDA

-1,949

-6,910

-254.6%

EBITDA Mrg

-27.7%

-91.9%

-6,420 bps

Net Income

-20,704

-14,925

27.9%

Net Mrg

-294.5%

-198.5%

+9,593 bps

 

 • AVAX: Backlog at €2bn, write offs €17.6mn.

AVAX

2019

2020

Y-o-Y

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Q4

Q4

(%)

Sales

575,900

576,600

0.1%

143,788

200,899

39.7%

EBITDA

58,100

61,000

5.0%

11,354

26,499

133.4%

EBITDA Mrg

10.1%

10.6%

+49 bps

7.9%

13.2%

+529 bps

Net Income

-17,600

6,500

136.9%

Net Mrg

-3.1%

1.1%

+418 bps

ΑΝΕΚ LINES

2019

2020

Y-o-Y

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Q4

Q4

(%)

Sales

173,891

124,500

-28.4%

35,815

27,496

-23.2%

EBITDA

25,638

6,900

-73.1%

-944

-805

14.7%

EBITDA Mrg

14.7%

5.5%

-920 bps

-2.6%

-2.9%

-29 bps

Net Income

2,577

-15,100

-686.0%

Net Mrg

1.5%

-12.1%

-1,361 bps

SPACE HELLAS

2019

2020

Y-o-Y

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Q4

Q4

(%)

Sales

72,250

80,732

11.7%

24,350

34,832

43.0%

EBITDA

6,283

6,818

8.5%

2,883

3,318

15.1%

EBITDA Mrg

8.7%

8.4%

-25 bps

11.8%

9.5%

-231 bps

Net Income

1,516

1,760

16.1%

Net Mrg

2.1%

2.2%

+8 bps

REVOIL

2019

2020

Y-o-Y

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Q4

Q4

(%)

Sales

700,287

560,501

-20.0%

191,897

133,781

-30.3%

EBITDA

10,489

10,608

1.1%

3,079

3,028

-1.7%

EBITDA Mrg

1.5%

1.9%

+39 bps

1.6%

2.3%

+66 bps

Net Income

3,003

3,300

9.9%

1,063

920

-13.5%

Net Mrg

0.4%

0.6%

+16 bps

0.6%

0.7%

+13 bps

LOULIS MILLS

2019

2020

Y-o-Y

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Q4

Q4

(%)

Sales

107,731

111,063

3.1%

26,496

30,095

13.6%

EBITDA

10,148

9,273

-8.6%

2,013

1,686

-16.3%

EBITDA Mrg

9.4%

8.3%

-107 bps

7.6%

5.6%

-200 bps

Net Income

3,017

716

-76.3%

Net Mrg

2.8%

0.6%

-216 bps

MEDICON

2019

2020

Y-o-Y

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Q4

Q4

(%)

Sales

13,449

15,266

13.5%

3,509

5,246

49.5%

EBITDA

2,283

3,001

31.5%

363

1,411

288.8%

EBITDA Mrg

17.0%

19.7%

+269 bps

10.3%

26.9%

+1,656 bps

Net Income

846

818

-3.4%

Net Mrg

6.3%

5.4%

-93 bps

MEVACO

2019

2020

Y-o-Y

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Q4

Q4

(%)

Sales

15,004

10,422

-30.5%

2,319

4,376

88.7%

EBITDA

1,409

301

-78.6%

98

-29

-129.6%

EBITDA Mrg

9.4%

2.9%

-650 bps

4.2%

-0.7%

-489 bps

Net Income

447

-860

-292.4%

Net Mrg

3.0%

-8.3%

-1,123 bps

 

CORAL

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Sales

2,328,175

1,801,473

-22.6%

EBITDA

71,731

34,138

-52.4%

EBITDA Mrg

3.1%

1.9%

-119 bps

Net Income

20,587

-12,545

-160.9%

Net Mrg

0.9%

-0.7%

-158 bps

 

DROMEAS

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Sales

17,691

21,042

18.9%

EBITDA

3,195

2,729

-14.6%

EBITDA Mrg

18.1%

13.0%

-509 bps

Net Income

414

751

81.4%

Net Mrg

2.3%

3.6%

+123 bps

PERFORMANCE

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Sales

25,904

31,312

20.9%

EBITDA

3,402

4,385

28.9%

EBITDA Mrg

13.1%

14.0%

+87 bps

Net Income

1,872

2,673

42.8%

Net Mrg

7.2%

8.5%

+131 bps

CENTRIC MULTIMEDIA

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Sales

4,234

2,569

-39.3%

EBITDA

-1,020

-783

23.2%

EBITDA Mrg

-24.1%

-30.5%

-641 bps

Net Income

4,732

-1,018

-121.5%

Net Mrg

111.8%

-39.6%

-15,141 bps

 

AVE

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Sales

87,070

142,120

63.2%

EBITDA

247

2,110

754.3%

EBITDA Mrg

0.3%

1.5%

+120 bps

Net Income

-3,570

4,400

223.2%

Net Mrg

-4.1%

3.1%

+720 bps

 

LAZARIDES

2019

2020

Y-o-Y

EUR thous.

FY

FY

(%)

Sales

13,176

12,350

-6.3%

EBITDA

3,759

3,274

-12.9%

EBITDA Mrg

28.5%

26.5%

-202 bps

Net Income

1,945

1,439

-26.0%

Net Mrg

14.8%

11.7%

-311 bps

 ΒΕΤΑ SECURITIES

Μanos Chatzidakis – Head of research

 

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, για να μην… ξεφεύγουμε: 

Related image
Υπάρχουν (3) ειδών «χρηματιστηριακοί προφήτες»:
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν…
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν…
 • Και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά πληρώνονται αδρά για να προσποιούνται ότι γνωρίζουν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (Ι) – 

 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ είμαστε
 • Δεν μας αναγκάζει κανείς να αγοράζουμε τις επιλογές του άλλου.
 • Διαβάζουμε
 • Αναλύουμε
 • Σκεφτόμαστε
 • Επιλέγουμε
 • Αποφασίζουμε
 • Κερδίζουμε ή χάνουμε μόνοι μας.
 • Χρειαζόμαστε να διαβάζουμε αναλύσεις.
 • Μην είμαστε καχύποπτοι.
 • Και αν πάλι είμαστε καχύποπτοι, καλύτερα να μη διαβάζουμε και να λήγει εκεί το θέμα.
 • Και να μην πηγαίνουμε αλλού και τα… χώνουμε γι αυτά που πιθανόν υποπτευόμαστε.
 • Μη διαβάζετε… αν υποπτεύεστε.
 • Οι αποφάσεις αγοράς και πωλήσεις είναι δικές σας.
 • Εσείς κρίνετε, εσείς εξετάζετε, εσείς και αποφασίζετε.
 • Και φυσικά εσείς αποφασίζετε και ποιούς να εμπιστεύεστε.
 • Αν δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά, μην ασχολείσθε με το Αντικείμενον.
 • Δεν έχετε καμία τύχη να βγείτε κερδισμένοι από αυτό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (ΙΙ)

 • Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

 • Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.