28/11- Χ.Α & Μarkets: Πολλά εν ολίγοις και εν ολίγοις πολλά