28.1.2022- Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (23) των εισηγμένων Εταιρειών της 27ης ΙΑΝ 2022

Ανακοινώσεις

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:23 27 Ιαν 2022  –  [ΣΠΕΙΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:27 27 Ιαν 2022  –  [ΠΛΑΘ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

15:25 27 Ιαν 2022  –  [ΚΡΙ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

15:10 27 Ιαν 2022  –  [ΚΡΙ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

14:00 27 Ιαν 2022  –  [ΙΝΚΑΤ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

10:02 27 Ιαν 2022  –  [ΕΧΑΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:55 27 Ιαν 2022  –  [ΠΡΟΦ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

IDEAL HOLDINGS A.E.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:37 27 Ιαν 2022  –  [ΙΝΤΕΚ]
Ανακοινώσεις

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Flash Note Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2021

09:33 27 Ιαν 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:33 27 Ιαν 2022  –  [ΛΑΜΔΑ]
Ανακοινώσεις

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:56 27 Ιαν 2022  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

08:52 27 Ιαν 2022  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]