27/12- Παρελθόν και τα 28.000 δολάρια για το απίστευτο Bitcoin – Market Cap Now Tops $500B!

27/12- Παρελθόν και τα 28.000 δολάρια για το απίστευτο Bitcoin – Market Cap Now Tops $500B!