27.1.2022- Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (25) των εισηγμένων Εταιρειών της 26ης ΙΑΝ 2022

Ανακοινώσεις

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

18:43  –  [ΑΝΔΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:41  –  [ΠΛΑΘ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

15:52  –  [ΚΡΙ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.:  Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

13:02  –  [ΑΝΔΡΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:33  –  [ΛΑΜΔΑ]
Ανακοινώσεις

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:29  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:04  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Ανακοινώσεις

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:08 25 Ιαν 2022  –  [ΣΠΕΙΣ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

IDEAL HOLDINGS A.E.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:43 25 Ιαν 2022  –  [ΙΝΤΕΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

18:09 25 Ιαν 2022  –  [ΠΛΑΘ]
Οικονομικό Ημερολόγιο

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

18:00 25 Ιαν 2022  –  [ΕΝΤΕΡ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

17:19 25 Ιαν 2022  –  [CNLCAP]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

15:09 25 Ιαν 2022  –  [ΚΡΙ]
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13:37 25 Ιαν 2022  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

PROFILE A.E.B.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13:04 25 Ιαν 2022  –  [ΠΡΟΦ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:43 25 Ιαν 2022  –  [ΛΑΜΔΑ]
Ανακοινώσεις

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:39 25 Ιαν 2022  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:26 25 Ιαν 2022  –  [ΓΕΚΤΕΡΝΑ]