‘Ετσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα, από τον χώρο του X.A (20 Aυγούστου 2018)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Μεροληψία διαθεσιμότητας είναι η τάση των ατόμων να δίνουν μεγαλύτερες πιθανότητες (υπερσταθμίζουν) το πιο έντονο ή συναισθηματικά φορτισμένο ενδεχόμενο ή να κάνουν μεροληπτικές κρίσεις σχετικά με την πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός, με βάση το πόσο εύκολα μπορούν να ανακαλέσουν στην μνήμη τους παρόμοια γεγονότα.

Αυτό οδηγεί στον να δίνουν οι άνθρωποι πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα σε πληροφορία που μπορεί να ανακληθεί εύκολα από τη μνήμη ή σε πληροφορία που έχει κάνει μεγάλη εντύπωση.

ΑΠΟΡΙΑ ΨΑΛΤΟΥ ΒΗΞ: Κάποιες εισηγμένες με τεράστια δάνεια και με καταθέσεις εκατοντάδων εκατ. ευρώ προκαλούν ή όχι ερωτηματικά;


ΜΟΤΟR OIL – κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ. ευρώ @19,9000 ευρώ: Καθαρά κέρδη τριμήνου μετά από φόρους 40,6 εκατ. ευρώ, από 89,29 εκατ. ευρώ. Κέρδη ανά μετοχή βασικά και απομειωμένα σε € 0,37 από 0,82 ευρώ. Ίδια Κεφάλαια 1,04 δισ. από 1,01 δισ. ευρώ, ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 347,5 εκατ. από 280 εκατ. ευρώ, ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 72 εκατ. ευρώ από -15,7 εκατ. ευρώ το 2017, ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 563,7 εκατ. από 796,4 εκατ. ευρώ. Θα επανέλθουμε, αλλά τα δύσκολα τώρα αρχίζουν…

Τα αποτελέσματα 3μηνου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ήταν σκωτσέζικο ντους. Για να σας φρεσκάρουμε τη μνήμη, στις 31 Ιανουρίου του 2018, η PANTELAKIS Securities είχε δώσει για top pick τη μετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ με τιμή στόχο τα 24,0000 ευρώ. Το πιο σημαντικό του report είναι ότι έβλεπε τα EBITDA να έχουν μια πτώση της τάξης του 9.53% μόνο και να φθάνουν σε ετήσια βάση τα 522 εκατ. ευρώ.

 • Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ εμφάνισε EBITDA 96 εκατ. ευρώ από 169 εκατ. ευρώ, μια πτώση της τάξεως του -43.2%!
 • Τα ΚΜΦΔΜ προσγειώθηκαν στα 41 εκατ. ευρώ από 90,3 εκατ. ευρώ, μία πτώση της τάξεως του 54.60%.
 • Το χειρότερο όμως από όλα είναι ότι ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε από 280 εκατ. ευρώ (τέλος του 2017) στα 347,9 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, το πιο ανησυχητικό είναι ότι πέρυσι είχε στο α’ τρίμηνο αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές της τάξης των -15.713 εκατ. ευρώ. Τώρα, οι αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν και πήγαν στα -71.844 εκατ. ευρώ.

 • Σίγουρα η μετοχή δεν είναι υπερτιμημένη.
 • Αλλά θέλει τεράστια προσοχή διότι πολλοί παίκτες είναι υπέρ-κερδισμένοι…
 • Κ υψηλή τιμή του πετρελαίου δημιουργεί πρόβλημα
 • Και συγχρόνως το εμπάργκο στο Ιράν, αυτό θα έχει επίπτωση στο περιθώριο διύλισης.

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ DEAL του ΔΕΚΑΠΕΝΤΑYΓΟΥΣΤΟΥ:  Μέχρι το 17,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας θα διεκδικήσει η επενδυτική εταιρεία Emma Capital. Η εταιρεία, βασικός μέτοχος του ΟΠΑΠ, έχει έρθει σε συμφωνία με την Hellenic Bank της Κύπρου προκειμένου να αναλάβει αδιάθετα δικαιώματα απόκτησης μετοχών στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η Emma Capital, μέσω της 100% θυγατρικής της Emma Alpha, θα διαθέσει μέχρι 50 εκατ. ευρώ για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών.

 • Ειδικότερα, η Hellenic Bank προτίθεται να ολοκληρώσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 150 εκατ., εκ των οποίων τα 100 εκατ. θα προέλθουν από τους υφιστάμενους μετόχους (μέσω δικαιώματος προτίμησης), ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ θα προέλθουν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης που θα πραγματοποιήσει η επενδυτική εταιρεία PIMCO.
 • Το προϊόν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται ν’ αξιοποιηθεί μεταξύ άλλων για την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεταιριστικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ).
 • Συγκεκριμένα, η Hellenic Bank προτίθεται να αποκτήσει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 247 εκατ., αντί περίπου 71 εκατ.
 • Η σχετική συμφωνία έχει ολοκληρωθεί από τον περασμένο Ιούνιο και αφορά την απόκτηση της λεγόμενης «καλής» ΣΚΤ.
 • Στην πράξη, η Hellenic Bank αποκτά τον ισολογισμό της ΣΚΤ η οποία περιλαμβάνει καταθέσεις 9,7 δισ. και δάνεια ύψους 10,3 δισ.

H συμφωνία της Hellenic Bank με την Emma Αlpha διασφαλίζει ένα σημαντικό μέρος των αδιάθετων δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών. Σύμφωνα με την κυπριακή τράπεζα, μέτοχοι που αντιστοιχούν στο 61% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας έχουν δηλώσει ότι δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Από αυτά ένα μέρος αναμένεται να διατεθεί στην PIMCO (σε ποσοστό άνω του 17,3%) μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης, ενώ επιπλέον ποσοστό 17,3% θα διεκδικήσει η Emma Delta, μέσω της θυγατρικής της Εmma Alpha. Τέλος, μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20% του προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου θα αναλάβει η επενδυτική εταιρεία «Δήμητρα».

 • Σύμφωνα με την Hellenic Bank, «η συμφωνία της με την Emma Alpha εξασφαλίζει ολόκληρο το ποσό εγγραφής της αύξησης κεφαλαίου, παρέχοντας βεβαιότητα κεφαλαίου σε σχέση με την απόκτηση».
 • Η Emma Alpha έχει δεσμευθεί να εγγραφεί για μετοχές μέχρι το μέγιστο ποσό των 50 εκατ. ευρώ για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από μετόχους τράπεζας κατά την έκδοση δικαιωμάτων.
 • H τελική συμμετοχή αναμένεται να κυμανθεί από 0% έως 17,3% και βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της Hellenic Bank να την αποφασίσει.
 • Η τράπεζα όμως έχει υποχρέωση να πληρώσει στην Emma Alpha προμήθεια ύψους 4,5% ως προς το ποσό των 50 εκατ. ανεξάρτητα από το αν η Emma Alpha εγγραφεί ή όχι (ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ… ΔΟΥΛΕΙΕΣ).

https://www.hellenicbank.com/


TEXNIKH OΛΥΜΠΙΑΚΗ: Στο διάστημα 17 ΙΟΥΛΙΟΥ με 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ είδε θετικό πρόσημο μόλις σε (5) από τις (22) συνεδριάσεις με αποτέλεσμα από τα τότε υψηλά των 2,1500 να βρεθεί στα… 1,7100 ευρώ. Η πτώση επιταχύνθηκε στις (4) τελευταίες μετά και το σχεδόν -4% της Παρασκευής. Η κεφαλαιοποίηση έχει υποχωρήσει στα 69,6 εκατ. ευρώ, με την μετοχή να απογοητεύει και να μην επαληθεύει τις προσδοκίες των επενδυτών μετόχων της. Την κύρια αιτία του κακού όλοι την γνωρίζουν και όσο παραμένει τόσο θα την πληρώνει η μετοχή που ομολογουμένως έχει… παρακουράσει.

TEXNIKH ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Και πάλι απογοητευτική η χρήση της, αν μη τι άλλο


Tragic! Μόνο αυτή η λέξη θα λέγαμε πως περιγράφει την συμπεριφορά της αγοράς (τραπεζικών και μη – τραπεζικών μετοχών) κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μια αγορά, η οποία όπως είχαμε δει την Παρασκευή και παρά τις κατά μέσο όρο θετικές εγχώριες ειδήσεις των τελευταίων μηνών, μεταξύ των διεθνών αγορών βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των αποδόσεων από τις αρχές του χρόνου. Και σε σχέση με τα επιμέρους σχόλια στο GFF και τα όσα είχαμε γράψει (προειδοποιήσει) λίγο πριν αρχίσει και η τελευταία μεγάλη πτώση. Η επιβάρυνση της διαγραμματικής εικόνας μεγαλώνει όλο και πιο πολύ.

 • Και οι επόμενες συνεδριάσεις κρίνονται εξαιρετικά καθοριστικές.
 • Όχι μόνο γιατί κινδυνεύουμε με απώλεια και των ισχυρών στηρίξεων στις 700 – 710 μονάδες.
 • Κάτι το οποίο θα οδηγήσει την αγορά αισθητά χαμηλότερα, για παράδειγμα στις ισχυρές στηρίξεις στις 640 – 650 μονάδων.
 • Αλλά γιατί η σημασία των 700 – 710 μονάδων είναι τεράστια.
 • Για την ακρίβεια με αυτά τα επίπεδα συνδέεται η θετική μακροπρόθεσμη τάση της αγοράς.

Και αυτό προκύπτει όχι τόσο από τη μελέτη του ημερήσιου διαγράμματος του ΓΔ. Αλλά από τη μελέτη του εβδομαδιαίου και του μηνιαίου διαγράμματος (που είναι κατάλληλα για να περιγράψουν την μακροπρόθεσμη τάση της αγοράς). Και αυτός είναι ο λόγος που τα επίπεδα των 700 – 710 μονάδων κρίνονται μεγάλης τεχνικής σημασίας. Και οι επόμενες εβδομάδες είναι πολύ κρίσιμες. Και λέμε εβδομάδες, γιατί όπως τονίσαμε η σημασία αυτών των επιπέδων προκύπτει κυρίως από τα διαγράμματα του ΓΔ μεγαλύτερης διάρκειας.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 • Και αυτό σημαίνει ότι ναι μεν μπορεί να δικαιολογηθούν κλεισίματα του ΓΔ χαμηλότερα των 700 μονάδων για κάποιες ημέρες.
 • Ωστόσο μια τέτοια εξέλιξη από τις πρώτες ημέρες θα αρχίσει να μας φοβίζει, αφού μιλάμε για τον κίνδυνο πλήρους αναστροφής της θετικής μακροπρόθεσμης τάσης μετά από πάρα πολλούς μήνες.
 • Και με βάση τα παραπάνω, επαναλαμβάνουμε πως η σημασία των στηρίξεων στα τρέχοντα επίπεδα των 700 – 710 μονάδων είναι τεράστια.
 • Και έχει σημάνει πραγματικός συναγερμός στην αγορά.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

 • ΠΟΛΥ ΖΩΝΤΑΝΟ και ΜΑΧΙΜΟ το www.greekfinanceforum.com, αξίζει να το παρακολουθείτε, αν δεν το έχετε υπόψη σας… 

 


ΤΡΑΠΕΖΕΣ- ΤΑΜΠΛΟ 2018: ETE: -28,03% Τράπεζα Πειραιώς: -25,41% Eurobank: -12,94% και Alpha Bank: -12,59%

ΟΜΟΛΟΓΑ: ‘Οσο η απόδοση του 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα του 4,60 – 4,70%, η κατάσταση κρίνεται απολύτως διαχειρίσιμη.

ΦΦΓΚΡΠ:  Είτε έτσι είτε αλλιώς, νιώθουμε πως η εταιρεία οδεύει προς το τέλος της και δύσκολα θα αποφύγει τα χειρότερα. Και ακόμη πιο δύσκολα θα δούμε τη μετοχή της να επαναδιαπραγματεύεται. Και δυστυχώς όλα δείχνουν πως χιλιάδες επενδυτών (έλληνες και ξένοι) θα χάσουν οριστικά περίπου 1 με 1,2 δις ευρώ (με βάση την τιμή κτήσης), πιθανόν ακόμη περισσότερο (άποψη greekfinanceforum.com)


ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Με την εικόνα των τραπεζών να είναι τουλάχιστον απογοητευτική κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα (τελευταίες εβδομάδες για την ακρίβεια), θα έχουμε ένα σύντομο σχόλιο για την ΠΕΙΡ η οποία έκλεισε την Παρασκευή στα 2,29 ευρώ (-1,29%).

 • Αν λοιπόν εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο αυτό είναι μια πολύ ισχυρή αντίδραση και επιστροφή υψηλότερα των 2,60 – 2,65 ευρώ.
 • Μόνο μετά από μια τέτοια επιστροφή θα αρχίσουμε να μιλάμε για βελτίωση της αρνητικής εικόνας.
 • Σε διαφορετική περίπτωση πάμε για τις επόμενες ισχυρές στηρίξεις στα επίπεδα των 2,00 – 2,05 ευρώ, όπου επί της ουσίας μιλάμε για τα ιστορικά χαμηλά της μετοχής.
 • Και φυσικά αυτό τα λέει όλα (GFF).

Σχηματισμός Παραλληλογράμμου

Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς και ευδιάκριτους σχηματισμούς στην Τεχνική Ανάλυση, ενώ ανάλογα με το σημείο που θα τον συναντήσουμε στο διάγραμμα της τιμής δίνεται και η ανάλογη ερμηνεία.

Ο σχηματισμός μπορεί να χαρακτηριστεί continuation” (συνέχισης) ή reversal” (αντιστροφής) και συναντάται είτε στο μέσο μιας τάσης, όπου μοιάζει με μια “παύση” της κίνησης και αντιπροσωπεύει την μάχη ανάμεσα σε αγοραστές και πωλητές για το ποιος θα πάρει τα ινία και θα καθορίσει την εξέλιξη της πορείας, είτε στα ακραία σημεία μιας τάσης, δηλαδή στο αποκορύφωμα ή στο ναδίρ της. Παρ’ ότι μπορούμε να λάβουμε στοιχεία για το χαρακτηρισμό του σχηματισμού δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι μέχρι να η τιμή τελικά να τον διασπάσει προς οποιαδήποτε από τις 2 κατευθύνσεις.

Τονίζουμε ξανά, ότι δεν υπάρχει κάποια ενσωματωμένη προκατάληψη στο σχηματισμό που να προμηνύει την επακόλουθη κίνηση. Τα μοτίβα του όγκου όγκου όμως, μπορούν πολλές φορές να μας δώσουν μηνύματα για την μελλοντική διάσπαση, περισσότερα όμως γι’ αυτό παρακάτω.

Πώς σχηματίζεται:

Ο σχηματισμός δημιουργείται από διαδοχικά ή και αλλεπάλληλα τεστ 2 ορίων, στα οποία και σχηματίζονται επίπεδα στήριξης και αντίστασης που πλαισιώνουν την κίνηση της τιμής και αποτελούν τις πλευρές του ορθογωνίου. Ο σχηματισμός αυτός πολλές φορές αναφέρεται και σαν “trading range” (σε εύρος) ή περίοδος ενσωμάτωσης.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αναγνώριση του σχηματισμού πρέπει τα επίπεδα αντίστασης και στήριξης να έχουν δοκιμαστεί τουλάχιστον 2 φορές το καθένα. Η τιμή δηλαδή θα πρέπει να έχει αναπηδήσει τουλάχιστον 2 φορές σε κάθε επίπεδο, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι πρέπει να είναι αγγίξει αυστηρά τα όρια, θα πρέπει όμως να τα πλησιάσει. Το ιδανικό μοτίβο το οποίο αναπαριστά και καλύτερα την κίνηση σχηματίζεται όταν οι δοκιμές των επιπέδων αντίστασης και στήριξης διαδέχονται η μία την άλλη.

Ένα άλλο στοιχείο που συντελεί στην αναγνώριση του σχηματισμού είναι η χρονική του διάρκεια. Για να θεωρηθεί έγκυρος ο σχηματισμός θα πρέπει να έχει εκτείνεται τουλάχιστον για κάποιες βδομάδες ή μήνες – το ιδανικό θα ήταν ένα διάστημα 2-3 μηνών.
Από την άλλη, αν το μοτίβο έχει σχηματιστεί σε λιγότερο από 3 εβδομάδες, τότε μιλάμε για σχηματισμό σημαίας. (Γενικότερα όπως θα παρατηρήσετε, ο σχηματισμός αυτός έχει πολλές ομοιότητες με τους σχηματισμούς συμμετρικού τριγώνου ή σημαίας).

Ερμηνεία:

Βάση της ωρίμανσης

Για να πληρεί τις προϋποθέσεις ώστε να τον χαρακτηρίσουμε “continuation” θα πρέπει να προϋπήρχε μια εμφανής τάση. Καθοριστικής σημασίας όμως είναι και ο βαθμός ωρίμανσης της τάσης. Αν η τρέχουσα τάση υπάρχει για λίγους μόνο μήνες, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες ο σχηματισμός του παραλληλογράμμου να είναι συνέχισης της τάσης, ενώ όσο πιο “ώριμη”, τότε είναι μάλλον πιθανότερο να πρόκειται τελικά για σχηματισμός αντιστροφής και όχι για συνέχισης.

Βάση του όγκου

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που μας δίνει μια αίσθηση του momentum και μας βοηθά να προβλέψουμε την κατεύθυνση του ξεσπάσματος της τιμής είναι ο όγκος συναλλαγών. Παρ’ ότι ο όγκος δεν ακολουθεί συγκεκριμένο μοτίβο όπως πολλές φορές γίνεται με τους τριγωνικούς σχηματισμούς, αλλά είναι μάλλον ακανόνιστος, σημαντικές αυξομειώσεις του μπορούν να μας προϊδεάσουν για τη μελλοντική κατεύθυνση. Αν για παράδειγμα ο όγκος μειώνεται κατά τη διάρκεια του σχηματισμού, μια απότομη αύξηση του μας δείχνει οτι η κατεύθυνση της κίνησης που στήριξε είναι πολύ πιθανό είναι και αυτή που τελικά θα επικρατήσει. Αν ο όγκος αυξομειώνεται (“κυκλικά”) τότε θα πρέπει να επικεντρώσετε την προσοχή σας στην κατεύθυνση που υποστηρίζεται από τον περισσότερο όγκο, καθώς θα αποτελεί ένδειξη για το μελλοντικό ξέσπασμα της τιμής.

Η αξιολόγηση της διάσπασης

Αφού παρατηρηθεί διάσπαση μίας εκ των δύο γραμμών οι επενδυτές χρησιμοποιούν 3 τρόπους για να αξιολογήσουν την εγκυρότητα της διάσπασης.

Ο πρώτος είναι μετρώντας το ποσοστό (%) μεταβολής της τιμής μετά την κίνηση. Για παράδειγμα αν η κίνηση μεταβάλλει την τιμή περισσότερο από 3% αφού γίνει η διάσπαση τότε η κίνηση αποκτά “βάρος” και θεωρείται πιο έγκυρη.

Ένας άλλος τρόπος είναι η χρονική επιβεβαίωση. Αν δηλαδή η τιμή συνεχίζει να κινείται προς την κατεύθυνση της διάσπασης για πάνω από 3 μέρες, η διάσπαση θεωρείται έγκυρη ακόμα και αν η τιμή δεν έχει μεταβληθεί πάνω από 3%.

Τέλος, όπως αναφέραμε, πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν ώς λυδία λίθο τον όγκο. Αν η κίνηση διάσπασης συνοδεύεται από ικανοποιητικό όγκο τότε η κίνηση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα.
Στο σημείο αυτό, να σημειώσουμε ότι πολλές φορές, μετά την διάσπαση παρατηρείται επιστροφή της τιμής κοντά στο επίπεδο (στήριξης ή αντίστασης) που διασπάστηκε. Η κίνηση αυτή είναι αναμενόμενη και δεν πρέπει να μας φοβίζει καθώς βασικό αξίωμα της τεχνικής ανάλυσης είναι οτι τα διασπασμένα επίπεδα αντίστασης γίνονται επίπεδα στήριξης και το αντίστροφο. Μια αντίθετη κίνηση προς τα προηγούμενα επίπεδα δεν πρέπει δηλαδή να είναι πάντα ανησυχητική, αντιθέτως μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να επανατοποθετηθούμε και να “πιάσουμε” τη κίνηση ευνοϊκότερα.

Πώς να τοποθετηθούμε:

Υπάρχουν δύο στρατηγικές που μπορούμε να καταστρώσουμε/ακολουθήσουμε πάνω σ’ αυτό το σχηματισμό. Η πρώτη αφορά στις κινήσεις εντός των 2 επιπέδων και προσδοκά στην αποκομιδή κέρδους από τις αλλεπάλληλες πτώσεις και ανόδους.

Στόχος του επενδυτή είναι να αγοράσει όταν η τιμή βρίσκεται κοντά στο επίπεδο στήριξης και να πουλήσει όταν βρεθεί κοντά στο επίπεδο αντίστασης. Ή αντίστροφα, να πουλήσει (Short) στα επίπεδα αντίστασης και να κλείσει την θέση του κοντά στο επίπεδο στήριξης. Για καλύτερη διαχείριση του ρίσκου σε περίπτωση που η έκβαση της κίνησης είναι αντίθετη των προσδοκιών μας, πολλές φορές συνίσταται ένα πολύ κοντινό “stop” της τάξης του 3%.

Η δεύτερη στρατηγική αφορά την εκμετάλλευση της κίνησης μετά την διάσπαση του σχηματισμού. Για περιπτώσεις που δεν γνωρίζουμε ή δεν μπορούμε να έχουμε επαρκή στοιχεία για να προβλέψουμε την κατεύθυνση της διάσπασης είναι η εντολές OCOαποτελούν ιδανική επιλογήΟ στόχος προς επίτευξη σ’ αυτή την περίπτωση μπορεί να τεθεί ακολουθώντας τον εξής απλό κανόνα, γνωστό και ως Measuring Principle:

 • Μετράμε το ύψος του “ορθογωνίου” του σχηματισμού και το εφαρμόζουμε προς την κατεύθυνση της διάσπασης.

Μπαλής Α.

Print Friendly, PDF & Email