25 ΝΟΕ 2021- Όταν από πιθανή πτώχευση υπάρχει ανάσταση, οι αποδόσεις είναι θεαματικές!

  • Όταν από πιθανή πτώχευση υπάρχει ανάσταση, οι αποδόσεις είναι θεαματικές!

Επιβεβαιωμένη διάσπαση των 2,3400 ευρώ οδηγεί τον επόμενο στόχο για την μετοχή της ΑΛΜΥ προς τα 2,8000 ευρώ. Όσο κλείνει πάνω από τα 2,2300 η τάση της παραμένει επιθετική. Η Στήριξη στην παρούσα δίνεται από τα 2,3400 ευρώ.

  • Τα 2,80 ο επόμενος στόχος.
  • Τα 2,09 το στοπ σε κλείσιμο στην παρούσα φάση.


ΥΓ μ/μ: Μαζί της από τα χαμηλά της, με συνεχείς αναφορές. Εμμονή μας, λίγο αργότερα. Ευτυχώς βγήκε η κίνηση και λέμε ευτυχώς, γιατί ποτέ κανείς μας δεν ξέρει τι ξημερώνει…

ΥΓ1 μ/μ: Να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να βγάζει και ο επόμενος…