(25/5) – Από τα καλύτερα εβδομαδιαία γραφήματα στην παρούσα φάση…

Από τα καλύτερα εβδομαδιαία γραφήματα στην παρούσα. Το 246 είναι το stop μας στο Long σε εβδομαδιαίο γράφημα.

  • Είναι από τις καλές περιπτώσεις turn around story με την αποτίμηση να την αδικεί σε μεγάλο βαθμό…

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ