25/1- Σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα ο ΓΔ στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, και ΠΕΙΡ

Δεύτερη εβδομάδα απωλειών για τον γενικό δείκτη, του οποίου η τεχνική εικόνα στο εβδομαδιαίο διάγραμμα συνεχίζει μέχρι στιγμής να μην αποπνέει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς παρέμεινε πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (748 μονάδες), αποτυπώνοντας την δυναμική της ανοδικής τάσης που ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου, με το σήμα αγοράς να διατηρείταιΗ αντίσταση βρίσκεται στις 850 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και η στήριξη στις 747 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται (119,0 εκατ. τεμάχια) κάτω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών (171,3 εκατ. τεμάχια).
Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 1,53%, χωρίς να προσπαθήσει ούτε κι αυτή την εβδομάδα την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1.959 μονάδες), διατηρώντας όμως το σήμα αγοράς, με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 78,19 εκατ. τεμάχια έναντι 137,5 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.105 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.662 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με την προσοχή να συνεχίζει να παραμένει στραμμένη και την επόμενη εβδομάδα στην προσέγγιση ή και διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1.963 μονάδες).
Ο δείκτης FTSEM πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 0,56%, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία εβδομάδα πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1.042 μονάδες), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η στήριξη βρίσκεται στις 963 μονάδες (γραμμή ΓΔ), και η αντίσταση στις 1.193 μονάδες (γραμμή ΑΒ).
Θετικό πρόσημο έπειτα από δύο εβδομάδες για τον τραπεζικό δείκτη, καθώς έκλεισε με εβδομαδιαία κέρδη 0,13%, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και παραμένοντας πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (438 μονάδες). Η αντίσταση βρίσκεται στις 555 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 371 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 88,61 εκατ. τεμάχια έναντι 121,7 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.
Η μετοχή της Alpha Bank έκλεισε στα 0,831 ευρώ με πτώση 5,25%, παρουσιάζοντας αδυναμία στις τελευταίες συνεδριάσεις να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,0 ευρώ και η στήριξη στα 0,83 ευρώ, με την επόμενη στα 0,71 ευρώ, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Η προσοχή παραμένει εστιασμένη στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, και ειδικότερα στην προσπάθεια της μετοχής να επανέλθει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,83 ευρώ), καθώς η παραμονή κάτω από αυτόν θα ανοίξει τον δρόμο για χαμηλότερα επίπεδαΜ.Ο όγκου 30 ημερών 8,41 εκατ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -8,38%
Απόδοση 3μηνου +66,20%
Απόδοση 6μηνου +35,12%
Απόδοση από 1/1 -12,91%
Απόδοση 52 εβδομάδων -55,13%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,877 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,4032 ευρώ
Καθαρή Θέση 8,45 δισ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)
BV 5,48
P/BV 0,15
CET1 17,2%
Ξένα/Ιδία 
ROE –
Δείκτης Φερεγγυότητας* –
Κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στα 2,069 ευρώ με πτώση 4,65%επιχειρώντας στις τελευταίες συνεδριάσεις ανεπιτυχώς να κινηθεί εκ νέου προς υψηλότερα επίπεδα, με τις εισροές στην μετοχή να περιορίζονται σημαντά. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,175 ευρώ, με την επόμενη στα 2,30 ευρώ, και η στήριξη στα 1,94 ευρώ, με την επόμενη στα 1,78 ευρώ, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,11 εκατ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -1,10%
Απόδοση 3μηνου +110,26%
Απόδοση 6μηνου +60,39%
Απόδοση από 1/1 -8,49%
Απόδοση 52 εβδομάδων -32,14%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,062 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,815 ευρώ
Καθαρή Θέση 5,42 δισ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)
BV 5,93
P/BV 0,35
CET1 13%
Ξένα/Ιδία 
ROE 
Δείκτης Φερεγγυότητας* 
Κεφαλαιοποίηση 1,89 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Eurobank έκλεισε στα 0,585 ευρώ με πτώση 1,91%συνεχίζοντας να βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, καθώς και τις εισροές στην μετοχή. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,60 ευρώ με την επόμενη στα 0,69 ευρώ, και η στήριξη στα 0,55 ευρώ με την επόμενη στα 0,49 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 8,18 εκατ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός +1,85%
Απόδοση 3μηνου +81,68%
Απόδοση 6μηνου +41,30%
Απόδοση από 1/1 +1,11%
Απόδοση 52 εβδομάδων -35%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,917 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,275 ευρώ
Καθαρή Θέση 5,3 δισ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)
BV 1,44
P/BV 0,40
CET1 13,2%
Ξένα/Ιδία –
ROE 
Δείκτης Φερεγγυότητας* –
Κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε στα 1,017 ευρώ με πτώση 3,10%, παραμένοντας σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, καθώς συνεχίζει να διαπραγματεύεται κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,12 ευρώ), διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,34 ευρώ, και η στήριξη στα 0,97 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να διατηρούνται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 2,86 εκατ. τεμάχια.
Απόδοση μηνός -6,35%
Απόδοση 3μηνου +8,19%
Απόδοση 6μηνου -22,95%
Απόδοση από 1/1 -21,77%
Απόδοση 52 εβδομάδων -69,09%
Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,336 ευρώ
Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,515 ευρώ
Καθαρή Θέση 7,6 δισ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)
BV 9,20
P/BV 0,11
CET1 14,1%
Ξένα/Ιδία –
ROE 
Δείκτης Φερεγγυότητας* –
Κεφαλαιοποίηση 845,2 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.
Μικτή εικόνα παρουσίασαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,074% με πτώση 20,11%, και του δεκαετούς στο 0,679με άνοδο 3,66%.

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα του από strong buy σε buyμε τους δείκτες S&P 500 και και Nasdaq να παραμένουν με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη ο δείκτης DAX 30 άλλαξε το σήμα του από strong buy σε buyκαι o δείκτης FTSE 100 από strong buy σε sell, ενώ ο δείκτης CAC 40 μετέτρεψε το σήμα του από neutral σε strong sellόπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA
Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.
follow us on twitter

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem