25.7.2021 – Χ.Α: Οταν μιλούν οι χάρακες και οι αριθμοί

Η μετοχή της ΛΑΜΔΑ έκλεισε στα 7,92 ευρώ με πτώση 1%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η μετοχή βρίσκει σημαντική στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (7,57 ευρώ), με την αντίσταση να βρίσκεται στα 8,48 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 263,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +2,86%

Απόδοση 3μηνου +11,08%

Απόδοση 6μηνου +19,64%

Απόδοση από 1/1 +11,55%

Απόδοση 52 εβδομάδων +28,36%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,805 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,0 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2021)

BV 5,66

P/BV 1,40

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA57,64 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,44

Ελεύθερες ταμειακές ροές –37,3 εκατ. ευρώ από –23,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,09

ROE -0,68%

Δείκτης Φερεγγυότητας 73,17%

Κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ

****

Η μετοχή της ΚΛΜ έκλεισε στα 0,692 ευρώ με άνοδο 1,76%, καταβάλλοντας μια πρώτη προσπάθεια να ακυρώσει την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,77 ευρώ, και η στήριξη 0,68 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 25,89 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -4,95%

Απόδοση 3μηνου -2,26%

Απόδοση 6μηνου +20,14%

Απόδοση από 1/1 +6,46%

Απόδοση 52 εβδομάδων +41,22%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,794 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,44 ευρώ

Καθαρή Θέση 47,1 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BΟΟΚ VALUE: 1,17

P/BV 0,59

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 11,34 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,78

Ελεύθερες ταμειακές ροές 1,3 εκατ. ευρώ από 3,9 εκατ. ευρώ το 2020.

Ξένα/Ιδία 0,43

ROE -3,86%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 55,15%

Κεφαλαιοποίηση 27,83 εκατ. ευρώ

****

  • Η μετοχή της ΜΟΥΖΚ έκλεισε στα 0,62 ευρώ αμετάβλητη** (χωρίς να κάνει πράξη), ακυρώνοντας μέχρι στιγμής την προσπάθεια να βρεθεί εκ νέου στο πρόσφατο υψηλό των 0,648 ευρώ, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,64 ευρώ με την επόμενη στα 0,84 ευρώ, και η στήριξη στα 0,60 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 8,2 χιλ. τεμάχια.

**ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΜΩΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ, αλλά απλά δεν τα βρήκαν…


Απόδοση μηνός +6,90%

Απόδοση 3μηνου +16,98%

Απόδοση 6μηνου +68,94%

Απόδοση από 1/1 +64,89%

Απόδοση 52 εβδομάδων +76,14%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,794 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,44 ευρώ

Καθαρή Θέση 34,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BΟΟΚ VALUE 1,07

P/BV 0,58

P/Ettm 38,75

EV/EBITDA* 29,0 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικό

Ελεύθερες ταμειακές ροές 1,1 εκατ. ευρώ από 185.863 ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +1,5%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 60,51%

Κεφαλαιοποίηση 19,96 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτηςσυνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem


ΧΘΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ

Χ.Α: Οταν μιλούν οι χάρακες για τα υψηλά πατώματα

  • ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Δεκατρείς συνεδριάσεις με κλεισίματα χαμηλότερα των 6,00 ευρώ, συμπλήρωσε ο τίτλος των Ελ. Πετρελαίων (@5,7300 και +1,06%). Για την σχετική αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας, θα ήθελε, σε πρώτη φάση, κλείσιμο υψηλότερα των 6,09 ευρώ (ημερήσιο “stop short” και για να δοθεί η εντύπωση ολοκλήρωσης του διορθωτικού κύματος, ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 6,70 ευρώ. “Red alert” θα ενεργοποιήσει καταστρατήγηση της στήριξης στα 5,22 ευρώ.

Εννέα συνεδριάσεις με κλεισίματα χαμηλότερα των 4,00 ευρώ, για την μετοχή της ΕΧΑΕ (@3,8700 και +0,39%), που δεν έδειξε και ιδιαίτερη δυναμική εν όψει των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα α΄εξαμήνου. Πρώτος στόχος των “buyers” τα 4,08 ευρώ (ημερήσιο “stop short”) και αμέσως επόμενος τα 4,20 ευρώ. Κλείσιμο χαμηλότερα των 3,84 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), δεν αποκλείεται να βάλει σε δοκιμασία τις επόμενες στηρίξεις στα 3,74 και 3,68 ευρώ.

Τέσσερις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τον τίτλο της ΕΥΔΑΠ (7,8400 και +2,48%), που κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο. Για την αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας, θα ήθελε κλείσιμο υψηλότερα των 8,18 ευρώ (ημερήσιο “stop short”). Σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών, δεν πρέπει να καταστρατηγηθεί η στήριξη στα 7,48 ευρώ, για να μην μπει σε δοκιμασία η αμέσως επόμενη στα 7,21 ευρώ.

  • ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ: 

Τέταρτη εβδομάδα απωλειών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος συνεχίζει να διατηρεί τον «χρυσό σταυρό*» (διατηρώντας μεσοπρόθεσμα αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα), με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 940 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και η στήριξη στις 799 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται (107,2 εκατ. τεμάχια) χαμηλότερα  του μέσου  όρου των τριάντα εβδομάδων (194,1 εκατ. τεμάχια).

Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαίες απώλειες 0,59%, διατηρώντας για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα το σήμα πώλησης, με την αντίσταση στο εβδομαδιαίο διάγραμμα να βρίσκεται στις 2.372 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.856 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 43,85 εκατ. τεμάχια έναντι 153,8 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης FTSEM ολοκλήρωσε με οριακές εβδομαδιαίες απώλειες 0,04%, παραμένοντας οριακά κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 1.784 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.266 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Τέταρτη εβδομάδα απωλειών για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος ολοκλήρωσε με εβδομαδιαία πτώση 2,99%, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 712 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 459 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 83,51 εκατ. τεμάχια έναντι 151,8 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.