24/11- ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ: 9ΜΗΝΟ 2020- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ – ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2020 – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 1,1 δισ. ευρώ
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 9,9650 ευρώ
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 983,5 εκατ. ευρώ
 • ΣΧΕΣΗ P/BV: 1,12
 • ΒΟΟΚ VALUE: 8,8600 ευρώ
 • EV/EBITDA 2020:  ;;
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 1,586 δισ. ευρώ
 • ΤΑΜΕΙΑ: 641,1 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 945 εκατ. ευρώ
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,96
 • ΝΕΤDEBT/EBITDA: 26 (9μηνο)

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο της διοίκησης του Ομίλου, για την περίοδο 1/1–30/9/2020 και 1/1–30/9/2019 ανέρχονται σε € 7,37 εκατ. και € 8,55 εκατ.ευρώ αντίστοιχα.

ΒΕΤΑ SEC.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
9,9650 -0,94% 3.668.006 24/11/2020
10,0600 0,30% 3.227.982 23/11/2020
10,0300 -2,34% 3.566.203 20/11/2020
10,2700 -3,39% 2.555.560 19/11/2020
10,6300 1,24% 3.269.265 18/11/2020
10,5000 -1,96% 4.383.690 17/11/2020
10,7100 11,74% 5.327.234 16/11/2020
9,5850 -4,15% 2.839.862 13/11/2020
10,0000 1,01% 6.156.390 12/11/202

………………….