24/11- Χ.Α: Πολλά, μικρά + μεγάλα ενδιαφέροντα (Νο.2)

ΟΠΑΠ

 • BOOK VALUE: 2,2900 ευρώ
 • ΤΙΜΗ στο ΤΑΜΠΛΟ: 12,6600 ευρώ
 • P/BV: 5,56
 • EV/EBITDA: 12,9 (9ΜΗΝΟ)
 • P/E: 25 (9ΜΗΝΟ)
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 437 εκατ.
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 804,6 εκατ. (9ΜΗΝΟ)
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 4,467 δισ. ευρώ
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,54ΦΟΥΡΛΗΣ

 • BOOK VALUE: Περί τα 3,3500 – 3,4000 ευρώ
 • P/BV: 1,1 με 1,2
 • EV/EBITDA:;;;
 • P/E: 25,3 (9ΜΗΝΟ)
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: Περί το 0,55 με 0,60.

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΑΘΟΣ σε βασικά μεγέθη. ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ

 • Τα EBITDA στο εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 26,7 εκατ. ;;;;;; έναντι ;;;;;;;€ 17,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 53,9% (ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου κατά την 30/09/2021 ήταν € 100,9 εκατ., σε σχέση με € 113,9 εκατ. κατά την 30/09/2020 και € 105,4 εκατ. κατά την 31/12/2020.


(ΒΙΟΚΑ)- EXALCO (μόνον ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ δεν είναι…)

 • BOOK VALUE: 1,38
 • P/BV: 1,13
 • EV/EBITDA: 11 (9ΜΗΝΟ)
 • P/E: 9 (9ΜΗΝΟ)
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 2,4

Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννεάμηνο του 2021 στα € 139,14 εκ έναντι € 90,36 εκ στο αντίστοιχο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 53,99% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2020. Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το Γ΄ τρίμηνο του 2021 στα € 49,08 εκ έναντι € 32,14 εκ στο αντίστοιχο Γ΄τρίμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 52,70%. Η αύξηση των τιμών του αλουμινίου επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα του Όμιλου και το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021.

μ/μ