23.8.2021- Προσοχή στην Μοτοδυναμική που ανέβασε απότομα μεγάλους όγκους (Νο.1)

95 χιλ. τεμάχια μέχρι στιγμής όταν στις δύο προηγούμενες εβδομάδες είχε συνολικά πραγματοποιήσει ούτε καν 30.000 τεμάχια…


ΣΕ ΛΙΓΟ το νο.2