23.7.2019 – Λεωφ. Αθηνών 110: ΙΝ και ΑΟΥΤ

EΣΚΑΣAN ξανά μύτη και όλοι οι ειδικοί του ελληνικού χρηματιστηρίου…
 • Για να μας φωτίσουν με τις γνώσεις τους, τις διδαχές τους και τις εμπειρίες τους.
 • Οι οποίοι όμως ήταν κρυμμένοι τόσα χρόνια ή μάλλον απαξίωναν το Χ.Α με τα πικρόχολα σχόλια τους και τις σοφιστείες τους…
 • Πιο γραφικοί, πεθαίνουν.
 • Σωθήκαμε, που λέμε…
 • Σε ελεύθερη μετάφραση…
 • ‘Εμαθαν ότι αγαπάμε, πλακώσαν και οι αγαπητικοί δηλαδή…

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – υπενθύμιση: Οι διαθέτοντες ρευστότητα θα πρέπει να αρχίζουν να την περιορίζουν, όμορφα και προσεκτικά… Το ελληνικό χρηματιστήριο πρέπει να προετοιμάζεται για πολύ καλύτερες ημέρες, αλλά δεν πρέπει και να δίνουμε σημασία για το αν θα ξεπεράσει ο γδ τις 750 ή τις 800 ή τις 1000 και τις 1200 μονάδες. Γιατί ήδη βρίσκεται πολύ υψηλότερα… Οπότε, πρώτα εξετάζουμε αν η μετοχή που μας ενδιαφέρει έχει κι άλλα περιθώρια μπροστά της, τέτοια ώστε να μας ανταμείψει για το ρίσκο που αναλαμβάνουμε τοποθετώντας κεφάλαια σε μία αγορά, χρηματιστηριακή… REAL VALUE και TIMING οι πρωταρχικοί πυλώνες μας (26 Μαρτίου)

ΡΙΚΑΡΔΙΑΝΗ ισοδυναμία είναι μια οικονομική θεωρία που υποστηρίζει ότι σε περίπτωση που μειωθούν οι φόροι σε μία χώρα, η θετική επίδραση που θα προκύψει στην κατανάλωση από το υψηλότερο σημερινό εισόδημα θα είναι ισοδύναμη με την αρνητική επίδραση που θα προκύψει από το χαμηλότερο προσδοκώμενο (μελλοντικό) εισόδημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η συνολική επίδραση μιας φορολογικής ελάφρυνσης στην επιθυμητή κατανάλωση και κατά συνέπεια στην επιθυμητή εθνική αποταμίευση, να είναι μηδενική.

 • Μακροχρόνια, όλες οι δημόσιες δαπάνες πρέπει να χρηματοδοτηθούν μέσω φόρων.
 • Επομένως, αν δεν αλλάξουν οι τρέχουσες και οι σχεδιαζόμενες δημόσιες δαπάνες, ο περιορισμός των φόρων μπορεί να επηρεάσει το χρόνο της φορολόγησης, όχι όμως το τελικό βάρος που φέρουν οι καταναλωτές.
 • Η μείωση των φόρων, χωρίς τη μεταβολή των δημόσιων δαπανών, δεν φέρνει σε καλύτερη θέση τους καταναλωτές (κάθε μείωση των φόρων σήμερα αντισταθμίζεται από την αύξηση τους στο μέλλον), με συνέπεια να μην υπάρχει λόγος να αντιδράσουν στη μείωση των φόρων μεταβάλλοντας την επιθυμητή τους κατανάλωση.

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Κλασική περίπτωση του δόγματος όταν έχουν όραμα και θέληση η διοίκηση μίας εισηγμένης εταιρείας και οι μεγαλομέτοχοι για την μετοχή τους, τότε αυτή ανοίγει φτερά και πετάει… Στο +121% στο 12μηνο.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα MIN MAX  %
7 ημερών 1,620 1,800 3,81
30 ημερών 1,540 1,800 11,67
3 μηνών 1,175 1,800 37,87
6 μηνών 0,948 1,800 79,24
12 μηνών 0,719 1,800 121,28

***

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Κλασική περίπτωση του δόγματος όταν ΔΕΝ έχουν όραμα και θέληση η διοίκηση μίας εισηγμένης εταιρείας και οι μεγαλομέτοχοι για την μετοχή τους, τότε αυτή δεν… βλέπεται. Στο +9,5% στο 12μηνο.

 •  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα MIN ΜAX %
7 ημερών 1,370 1,495 3,24
30 ημερών 1,360 1,500 2,87
3 μηνών 1,105 1,500 3,99
6 μηνών 1,105 1,500 22,13
12 μηνών 1,060 1,500 9,54

****

ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Άλλη μία κλασική περίπτωση του δόγματος όταν ΔΕΝ έχουν όραμα και θέληση η διοίκηση μίας εισηγμένης εταιρείας και οι μεγαλομέτοχοι για την μετοχή τους, τότε αυτή δεν… βλέπεται και όχι μόνον. Στο +3,86% στο 12μηνο.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 1,020 1,120 7,20
30 ημερών 0,876 1,120 18,32
3 μηνών 0,713 1,120 12,49
6 μηνών 0,692 1,120 43,89
12 μηνών 0,520 1,225 3,86

***

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για να αντιληφθείτε το μέγεθος του επιτεύγματος της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, είναι σαν η ΙΝΤΡΑΚΟΜ να διαπραγματευόταν τουλάχιστον στα 4,0000 ευρώ και η ΕΛΑΣΤΡΟΝ άλλα τόσα!!

***

CENERGY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – 2018: Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε σε 473 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (31.12.2017: 379 εκατ. Ευρώ)

 • Οικονομικό ημερολόγιο – 25 Σεπτεμβρίου 2019 Εξαμηνιαία αποτελέσματα 2019.

CENERGY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – 2018(ΙΙ):

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 6,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας μετά από φόρους 4,8 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ καταγράφηκαν βελτιωμένοι όροι χρηματοδότησης ως αποτέλεσμα της αναχρηματοδότησης χρέους ύψους 118,7 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2018 αυξήθηκε κατά 27% φτάνοντας στα 964 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τις ισχυρές πωλήσεις των σωλήνων χάλυβα για ενεργειακά έργα και του υψηλότερου όγκου πωλήσεων καλωδιακών προϊόντων. Τα a-EBITDA αυξήθηκαν 9% σε 62,7 εκ. ευρώ το 2018.

Δείκτες μετοχής: P/E: 42,2  Δανειακής μόχλευσης 1,91 Νetdebt/Ebitda 7,5 και EV/Ebitda 12

 • Κ/ΦΣΗ: 290 εκατ. ευρώ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 1,394 1,540 8,51
30 ημερών 1,392 1,590 3,24
3 μηνών 1,202 1,590 18,24
6 μηνών 1,202 1,590 22,40
12 μηνών 1,010 1,590 19,91
Print Friendly, PDF & Email