Λεωφ. Αθηνών 110: Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα(;)- 23/5/2020

AUTOHELLAS – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης μας στις 06/05/2020 σχετικά με την Hertz Global Holdings, η Autohellas ενημερώνει για τα ακόλουθα:

H Hertz Global Holdings ανακοίνωσε ότι, επηρεαζόμενη σημαντικά από τις επιπτώσεις της Πανδημίας και των περιορισμών που αυτή επέφερε στην μετακίνηση κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, υπέβαλε την 22/05/2020 αίτηση για την υπαγωγή της σε “πτωχευτική διαδικασία αναδιάρθρωσης σε λειτουργία” του Chapter 11 για την ίδια και τις θυγατρικές της σε Αμερική και Καναδά.

 • Με βάση τις ανακοινώσεις της Hertz Global, κατά της διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης η λειτουργία της σε όλο το παγκόσμιο δίκτυό της συνεχίζεται κανονικά για όλα τα brands που έχει στην κατοχή της (Hertz, Thrifty, Dollar και Firefly), χωρίς επιπτώσεις στις κρατήσεις της ή τα προγράμματα προνομίων και πιστότητας των πελατών της.

Όπως έχει επισημανθεί και στην προηγουμένη ανακοίνωση, η Autohellas η οποία εκμεταλλεύεται το σήμα της Hertz σε Ελλάδα και σε 7 χώρες στην περιοχή των Βαλκανίων, δεν έχει μετοχική σχέση με την Hertz Global, ούτε σχέση πιστωτή της Hertz Global αρά δεν έχει άμεση οικονομική επίπτωση από την εξέλιξη αυτή.

 • Εκτίμησή μας είναι ότι με την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού της, μέσω του Chapter 11, η Hertz Global θα μπορέσει να λειτουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο με μεγαλύτερη δυναμική και αποτελεσματικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις (το κύριο αντικείμενο της Hertz Global) αντανακλούν το 16% του κύκλου εργασιών της Autohellas, ενώ οι μακροχρόνιες μισθώσεις, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων και η εμπορία αυτοκινήτων το υπόλοιπο 84%.

 • Επίσης τα ίδια κεφάλαια της Autohellas την 31/12/2019 ήταν € 294 εκατ. με την ευνοϊκότερη (χαμηλότερη) σχέση δανεισμού προς ίδια κεφάλαια μεταξύ όλων των εισηγμένων εταιρειών RAC ή Operating Leasing εταιρειών σε όλη την Ευρώπη”.

H άποψη του Ευτύχη Βασιλάκη για το μέλλον της Aegean εν μέσω ...Ο κύριος Βασιλάκης και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της Aegean θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τις οικονομίες για την διάσωση της εταιρίας τους από τα 2.480.000 αμοιβές μελών Δ.Σ. Μιας και αναφερθήκαμε στο ΔΣ, ας επισημάνουμε κάποια… θεματάκια:

 1. Γιατί το Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας που εκδόθηκε το 2019 για το ομολογιακό δάνειο δεν γράφει τις αμοιβές αναλυτικά κάθε μέλους του ΔΣ όπως γίνεται στα άλλα Ενημερωτικά Δελτία και όπως επιβάλλεται από νόμο. Σε άλλες εταιρίες γράφουν ακόμα και αν έχουν εταιρικό αυτοκίνητο ή τηλέφωνο και τι λογαριασμό κινητής πληρώνουν.
 2. O Αλέξανδρος Μακρίδης είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής ελέγχου.
 3. Τέλος στο ίδιο ενημερωτικό δελτίο πρέπει να καταγράφονται όλες οι συμμετοχές των Μελών του ΔΣ σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιριών, η συμμετοχή κάποιου μέλους στο ΔΣ της AEGEAN στο ΔΣ της AKAZOO δεν αναφέρεται μάλλον γιατί εισήλθε στο ΔΣ της AKAZOO λίγο αργότερα;

Ας δούμε όμως την ουσία του Θέματος όπου οι ισχυρότατοι οικονομικοί παράγοντες που συμμετέχουν στο ΔΣ της AEGEAN και οι ακόμα ισχυρότεροι μέτοχοι ζητούν την στήριξη χωρίς όρους, ούτε δίνουν… μόριο της εταιρίας τους επειδή αισθάνονται ότι έχουν μια θέση ισχύος αφού από αυτούς εξαρτάται η δυνατότητα επανεκκίνησης του τουρισμού.

Αν ο κ. Μητσοτάκης υποκύψει σε αυτή την πίεση θα δείξει ότι είχε δίκιο αυτός που μιλούσε στου Μπαιρακτάρη και καλό θα ήταν να μάθει και αυτός play station, γιατί να κυβερνήσει δεν θα τον αφήσουν…

Η εταιρία έχει 496 εκατομμύρια ταμείο την 31-12-2019 και από τον ισολογισμό της διαβάζουμε ότι έχει:

 • Έσοδα 1.328 εκατ.
 • Έξοδα Προσωπικού 139 εκατ.
 • Αποσβέσεις 145 εκατ.
 • Ανάλωση Υλικών και Υπηρεσιών 920 εκατ.

Από τα παραπάνω στοιχεία το κονδύλι «Ανάλωση Υλικών και Υπηρεσιών» αφορά κυρίως μεταβλητά έξοδα (καύσιμα, συντηρήσεις, τέλη για προσγειώσεις και υπερπτήσεις κλπ) όπως φαίνεται στον πίνακα της σελίδας 122:

https://www.athexgroup.gr/documents/10180/43442/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%91%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%99%CE%93%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%91.%CE%95.+%282019%2C%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%2C%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%95%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%29.pdf/0f4e903b-7a86-410b-a977-d19609f2dc66?version=1.0

Επίσης είναι σαφές ότι οι αποσβέσεις δεν δημιουργούν κανένα ταμειακό πρόβλημα στην εταιρία. Μόνη λοιπόν υποχρέωση είναι οι δαπάνες του προσωπικού που όμως υποστηρίζονται ήδη από γενναιόδωρα κυβερνητικά προγράμματα.

Άρα ποιο είναι το αντικειμενικό πρόβλημα της εταιρίας;

Ίσως οι τράπεζες και οι προμηθευτές και κυρίως οι αγορές του επενδυτικού προγράμματος. Όμως τα τρέχοντα υπόλοιπα των προμηθευτών δεν είναι μεγάλα σε σχέση με το ταμείο και σίγουρα είναι διαχειρίσιμα. Τα τραπεζικά δάνεια που επίσης δεν είναι μεγάλα και καλύπτονται ήδη από προγράμματα παροχής ρευστότητας, αναβολής δόσεων, επιδότησης τόκων.

Το ομολογιακό δάνειο αφορά επενδυτές, αυτοί έχουν συνειδητά αναλάβει ρίσκο και μπορούν να αντέξουν μια αναβολή δόσης ή μια καθυστέρηση πληρωμής τόκων  ή την ζημία από μείωση της τιμής των ομολόγων(αλλιώς, τι ρίσκο ανέλαβαν;).

Τώρα διαβάζουμε στο ετήσιο δελτίο ότι υπάρχουν μη καταγεγραμμένες στις οικονομικές καταστάσεις υποχρεώσεις για την αγορά αεροσκαφών σε τιμές καταλόγου $5 δις με εκπτώσεις που όμως δεν κατονομάζονται (κεφάλαιο 3.3 δεσμεύσεις).

Οι όροι δεν γίνονται γνωστοί για παράδειγμα αναφέρεται ότι η συμφωνία είναι δεσμευτική αλλά δεν υπάρχει αναφορά σε ειδικούς όρους για την  δεσμευτικότητα της σύμβασης, ή για ανωτέρα βία  ή στις ποινικές ρήτρες επί μη παραλαβής ή χρονοδιάγραμμα πληρωμών ή σε οτιδήποτε άλλο.

Διαβάζουμε στο δελτίο ότι το άγνωστο σε εμάς «ως άνω ποσό αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με ρήτρα ετήσιας αναπροσαρμογής …  δια της εφαρμογής ενός μαθηματικού τύπου, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις αναπροσαρμογές από μεταβολές στις κρατούσες οικονομικές συνθήκες»

Προκύπτουν δυο συμπεράσματα:

 • ΔΕΝ είναι πρόβλημα του Έλληνα φορολογούμενου ούτε και στοιχείο κρίσιμο για την βραχυπρόθεσμη επιβίωση της εταιρίας το θέμα της παράδοσης των αεροσκαφών. Είναι ένα  θέμα ανάμεσα στην εταιρία και τους προμηθευτές της ( AIRBUS ) όπου και τα δυο μέρη έχουν συμφέροντα από αυτή την συμφωνία και πρέπει να βρουν πως θα την διαμορφώσουν για να ανταποκριθούν στην παρούσα ανωτέρα βία.
 • Άλλωστε και η AIRBUS δεν μπορεί να επιδιώκει να κλείσουν οι πελάτες της. Βεβαίως και τα δυο μέρη έχουν συμφέρον να επιδράμουν στη τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου για να μην χάσουν οτιδήποτε
 • ΔΕΝ είναι λογικό όταν όπως ισχυρίζεται η διοίκηση η επιβίωση της εταιρίας κινδυνεύει από τις δεσμεύσεις αυτής της συμφωνίας να μην υπάρχει κάποιο στοιχείο στην ετήσια οικονομική έκθεση που να τα αναφέρει όλα αυτά και να καταγράφει με ακρίβεια τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρία – αν έχει αναλάβει.

Εδώ ή το ακολουθούμενο λογιστικό πρότυπο είναι λάθος, ή ο ελεγκτής δεν κάνει την δουλειά του ή μας κοροϊδεύουν και θέλουν απλά να εισπράξουν λεφτά από το κράτος (τώρα που βρήκαμε παπά, να θάψουμε 5-6!!!)

ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ: 

Ξεκινάει με αργία για τις Αμερικανικές Αγορές ενώ το απόγευμα της Δευτέρας η ΕΧΑΕ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου. Την Τρίτη 26/5 είναι προγραμματισμένη η τακτική γενική συνέλευση της Βιοχάλκο.  Την Τετάρτη ακολουθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Jumbo με θέμα μεταξύ άλλων την πληρωμή υπόλοιπου μερίσματος χρήσης ύψους 6,2 λεπτών ανά μετοχή.

 • Την Πέμπτη Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank ανακοινώνουν αποτελέσματα α’ τριμήνου μετά το τέλος της συνεδρίασης τα οποία θα ακολουθήσουν οι καθιερωμένες τηλεδιασκέψεις με τους αναλυτές. Την Πέμπτη ακολουθούν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων της Byte (χρήση 2019) και Eurobank (α’ τρίμηνο 2020) ενώ τακτικές συνελεύσεις έχουν οι Intralot και Ελληνικά Χρηματιστήρια.

Τέλος υπενθυμίζεται ότι την τελευταία ημέρα του μήνα θα λάβουν χώρα οι αναδιαρθρώσεις του MSCI με την έξοδο 4 ελληνικών μετοχών (Alpha BankEurobank, Εθνική Τράπεζα και Τιτάν) από την σύνθεση του βασικού δείκτη αναφοράς και την είσοδο τους στο δείκτη της μικρής κεφαλαιοποίησης (MSCI Small Cap).NEWSPHONE – 2019

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 1.335.112!!!


ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΗΣ