23/3- Χ.Α: Τι δείχνει τώρα η τεχνική εικόνα για τις μετοχές των ΕΛ.ΠΕ, ΜΟΗ και Παπουτσάνης

***

Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 12,71 ευρώ με άνοδο 4,01%, ολοκληρώνοντας εκ νέου πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (12,30 ευρώ), με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 13,18 ευρώ, και η στήριξη στα 11,06 ευρώ, με την προσοχή να εστιάζεται στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, και ειδικότερα στην προσπάθεια της μετοχής να βρεθεί ξανά μετά τις αρχές Μαρτίου πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (12,61 ευρώ)Μ.Ο όγκου 30 ημερών 207,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +11,88%

Απόδοση 3μηνου +9,47%

Απόδοση 6μηνου +22,68%

Απόδοση από 1/1 +7,71%

Απόδοση 52 εβδομάδων +7,17%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 15,94 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 7,60 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 983,5 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 8,88

P/BV 1,43

Ξένα/Ιδία 0,96

ROE –10,88%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 0,96

Κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ

****

Η μετοχή των Ελληνικών Πετρελαίων έκλεισε στα 5,43 ευρώ με άνοδο 2,45%,  ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,52 ευρώ), διατηρώντας για τρίτη μέρα το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,81 ευρώ και η στήριξη στα 5,20 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 93,21 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +0,37%

Απόδοση 3μηνου +1,88%

Απόδοση 6μηνου +14,32%

Απόδοση από 1/1 +0,56%

Απόδοση 52 εβδομάδων +1,50%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,60 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,07 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,78 δισ. ευρώ (στοιχεία 2020)

BV 5,85

P/BV 0,93

Ξένα/Ιδία 1,05

ROE –22,16%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,06%

Κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ

*****

Η μετοχή της Παπουτσάνης έκλεισε στα 2,28 ευρώ με άνοδο 1,79%, καταβάλλοντας μία πρώτη προσπάθεια να εξέλθει της συσσώρευσης στην οποία βρίσκεται τους τελευταίους δύο περίπου μήνες, με την αύξηση του όγκου να συμβάλλει σημαντικά σε αυτό. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,43 ευρώ και η στήριξη στα 2,19 ευρώ, με το σήμα αγοράς να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίασηΜ.Ο όγκου 30 ημερών 12,63 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +3,17%

Απόδοση 3μηνου +0,30%

Απόδοση 6μηνου +14,97%

Απόδοση από 1/1 -1,72%

Απόδοση 52 εβδομάδων +73,91%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,451 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,1835 ευρώ

Καθαρή Θέση 21,6 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2020)

BV 0,8

P/BV 2,85

Ξένα/Ιδία 0,38

ROE +17,25%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,97%

Κεφαλαιοποίηση 61,35 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

  • Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,041με πτώση 19,61%, και του δεκαετούς στο 0,905με πτώση 2,74%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem