23.12.2021- Χ.Α: Καμαρώστε τις… @12:40

Μόνον και μόνον επειδή στο τέλος μπορούν να μας τις μοστράρουν στις Ανοδικές μετοχές της ημέρας… Κάθε μέρα άλλωστε συμβαίνει…